Indlæg af Admin

Tag på Lederdage på Hindsgavl Slot i april

Udforsk dit personlige ledelsesrum – lederrollen under forandring. Det er temaet for årets lederdage den 8.–10. April på Hindsgavl Slot i Middelfart.
Programmet har fuldt fokus på skoleledelse morgen, middag og aften, fra onsdag eftermiddag til fredag middag, og det slutter med foreningens generalforsamling og en frokost.

Hvad er dit særlige udviklingspunkt?Læs mere

Arbejdstiden fungerer godt på tre ud af fire skoler

De lokale arbejdstids-regler efter Lov 409 kommer til at fungere på tre ud af fire frie skoler. Det viser en ny undersøgelse, som Frie Skolers Lærerforening har lavet.
”Det er meget positivt, at vi har fået det til at lykkes på så mange af skolerne,” siger Frie Skolers Lederes formand Rud Nielsen.… Læs mere

Husk, dit fradrag er fordoblet i 2015

Cirka 100 kroner om måneden. Det er din fortjeneste ved, at Finansloven for 2015 gjorde det billigere at være medlem af en fagforening.
Fra 1. januar steg fradraget for fagforeningskontingenter fra 3000 til 6000 kroner. Men det er op til dig selv at rette din forskudsopgørelse, hvis du vil have fradraget med det samme.… Læs mere

Cecilie: Ny studentermedhjælper i København

Frie Skolers Ledere har netop ansat Cecilie Thomsen som studentermedhjælper til vort kontor i København.
Hun studerer statskundskab på Københavns Universitet på andet år, og hun har erfaring med lignende opgaver fra andre organisationer.
Fremover vil det være Cecilie, der er omdrejningspunktet for administration af aftalerne om lederløn. Hun vil desuden stå for de administrative opgaver i forbindelse med foreningens kursusvirksomhed mv.… Læs mere

Pas på dig selv – der er ikke andre, der gør det!

Psykolog Kristina Mølgaard

Skolelederen er den vigtigste medarbejder på hele skolen – men er ofte den, der får mindst støtte i hverdagen.

Af Lars Møller, journalist

”Lederen har fokus på skolens arbejdsmiljø, og glemmer helt at se på sit eget. Men hvis ikke lederen har det godt, så har skolen det ikke godt,” siger psykolog Kristina Mølgaard.… Læs mere

Overenskomstforhandlingerne er i gang

Ud over de mere generelle krav om lønforbedringer mv., har Frie Skolers Ledere to indsatsområder, som vi går videre med i forhandlingsforløbet:

Dels en opdatering og forbedring af mulighederne for løntillæg, bl.a. med en mulighed for at indgå flerårlige aftaler.
Desuden et nyt interval for store skoler – efterskoler på over 200 årslever og grundskoler på over 500 årselever.… Læs mere

Én Lederforening for de frie skoler

Vores bestyrelse og bestyrelsen i LIFS (Ledere i Frie Skoler) har netop afholdt det første fællesmøde med en dagsorden, hvor alle punkter pegede i retning af, at der ikke skal være to lederforeninger på vores område i fremtiden.

Et godt og konstruktivt møde, som giver os en stor tro på, at vi om ikke så forfærdelig længe kan nøjes med at være en forening.… Læs mere

Bestyrelse med visioner om løn

Midt i januar havde vi vores kvartalsvise visionsmøde i bestyrelsen. Også denne gang et rigtig spændende møde, men anderledes end de sidste par visionsdøgn, fortæller formanden, Rud Nielsen:

Vores arbejde indtil nu har i høj grad drejet sig om vores løsrivelsesprojekt – ikke at vi er helt i mål endnu, men vi kan så småt se lyset.… Læs mere

Gruppelivsforsikring; Hvem skal arve dig?

Vi har alle en gruppelivsforsikring som ansat på skolen – flere af os har også tegnet en frivillig gruppelivsforsikring (hvilket kan gøres som medlem af Frie Skolers Ledere). For langt de fleste af medlemmerne er der gennem ægteskab og med børn helt styr over hvem, der er de efterladte, der skal have forsikringsbeløbet, hvis det skulle blive aktuelt.… Læs mere