Indlæg af Admin

Månedens skolefilm: Motiverende læringsmiljøer i praksis

Motivation er ikke en forudsætning for, at de unge kan lære noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen. Det viser Center for Ungdomsforskning CeFu’s projekt ”Unges lyst til læring”. Motivation kan således ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i.… Læs mere

Den hårde erfaring er, at ledelse er relation

Lærerne går derhen, hvor de får ledelse, uanset hvordan kasketterne sidder. Det mener de på Hald Ege Fri- og Efterskole, hvor ledelsen har sat øget fokus på tillid og værdier i et forsøg på at sætte mellemlederne fri.

36-årige Simon Strørup studsede lidt, da han så stillingsopslaget sidste forår. “Medleder” på Hald Ege Efterskole, stod der.… Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Skoleforeningerne og FSL inviterer i fælleskab til en temadag om at skabe en god skole med et godt arbejdsmiljø.

Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet på skolen, men hvordan udfylder I dem bedst?
Hvilken betydning har samarbejdet for det strategiske arbejde med skolens arbejdsmiljø?

De to spørgsmål er udgangspunktet for dette års to temadage om arbejdsmiljø, der byder på ny viden og nye redskaber i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.… Læs mere

Månedens skolefilm: Tænk målstyret

Læringsmålsstyret undervisning kan fremme elevinddragelse, motivation og læring. I disse film, kan du se, hvordan læringsmålsstyret undervisning alle typer elever – også dem med særlige behov og elever med særlige forudsætninger:

Tre film fra Skåde Skole, hvor du ser, hvordan lærerne til teammøder og i praksis sætter fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering
To film fra Lindevangskolen på Frederiksberg med fokus på mål som en fælles retning og på lærerens nye rolle som facilitator
Otte korte film, hvor lektor Tomas Højgaard, DPU svarer på spørgsmål om læringsmålstyret undervisning.… Læs mere

Pædagogisk udvikling – med få, men tydelige rammer

Der var tændt for visionerne, da Marieskolen i Tønder åbnede i august sidste år. Den nye skole, anført af to 30-årige kvinder, var ikke i tvivl om formålet:  ”At gøre skolen og samfundet til et bedre sted”. Og der var heller ingen tvivl om skolens værdier: Faglighed. Dannelse. Nærvær.

For de to skoleledere var det ikke bare flotte ord.… Læs mere

I dag åbner vi for tilmelding til lederkonferencen 2017

Sidste års nyfortolkning af det traditionelle Årsmøde var en meget stor succes. Med konferencen i år skruer vi endnu mere op for intensiteten på alle parametre: Inspirationen, sparringen, hyggen, forplejningen, oplægsholderne og din personlige udvikling som leder.

Se program, dato og udtalelser fra sidste år her… Læs mere

Kort nyt og god jul

Regnskabsafslutning og aftaler om lederløn
I denne søde juletid kommer julemanden forbi med gaver. Uden sammenligning i øvrigt, så betyder det også, at et regnskabsår nærmer sig sin afslutning med de opgaver, der følger med.

Revisor har pligt til at kigge ledelsens lønaftaler igennem hvert år, så det er vigtigt at få tjekket, om aftalerne stemmer overens med virkeligheden.… Læs mere

Månedens skolefilm: Genrepædagogik i praksis

Genrepædagogik er sprogbaseret undervisning, der anser grundlæggende sproglige og faglige færdigheder for at hænge tæt sammen. I filmene kan du se eksempler på, hvordan der arbejdes med grammatik og skriveundervisning i dansk og et eksempel på, hvordan arbejdet med sprog og tekster er integreret i historie.

Genrepædagogik er stilladserende undervisning. Læreren modellerer og demonstrerer opgaveløsningen for eleverne, en opgaveløsning, som eleverne efterfølgende skal efterligne i deres selvstændige arbejde.… Læs mere

Anders Jepsen giver 10. klasse i Skanderborg det bedste fra efterskolen

På Ungdomscenter Skanderborg (UCS10) møder 10. klasse ind om morgenen og går hjem om eftermiddagen, sådan som de gør på alle andre skoler. Alligevel har de det som om, de går på efterskole.

Skoleleder Anders Jepsen har nemlig indført en række tiltag, der skal få eleverne til at føle sig som de efterskoleelever, han var leder for i sit tidligere job på Strib Idrætsefterskole.… Læs mere