Lederkonference: 80 deltagere til fagligt boost og snak om beskidt vasketøj

LederKonference 2017 var tre dage på Hindsgavl Slot, der havde indbygget noget til hjernen, en del til socialt samvær og networking, lidt til festgenerne og afsluttende med årets generalforsamling.

Den 10-dobbelte verdensmester og kanoroer Arne Nielsson, som i dag også er forfatter og ledelsescoach fortalte om ”Leder – ved du, hvem du er?”. Ledelseskonsulent Tina Gaarn Christensen talte om ”Conversational Intelligence: skab ledelsesresultater med hjerneforskning”, adfærdsforsker Mia Simone Malthesen fortalte om ”Nudging – et ledelsesredskab til adfærdsændring”. En interaktiv ledelsesundersøgelse blev præsenteret af ledelsesrådgiver Claus Hastrup, mens det sidste oplæg fredag hed ”Hvorfor alt, hvad vi ved om motivation, er helt forkert” ved direktør Sally Khallash.

Udover alle oplæg og workshops, var der også masser af tid til at vende problemstillinger, diskutere muligheder og sparre med lederkollegerne.

Tanket op med ‘food for thought’ var deltagerne indimellem også aktive ved det smukke slot – bl.a. “Løb en tur med formanden”, hvor Rud Nielsen løb fem km langs Lillebælt sammen med de løbelystne. Det gav plads til slotsmiddag og musikalsk underholdning, inden de tre dage blev afrundet fredag med generalforsamling.

Fald i antal sager
På generalforsamlingen kom formanden i sin beretning omkring ‘Foreningens sager’, og hvor der i mange år har været ca. 30 sager om året, har der i den forløbne periode været et fald i sags-tallet til ca. 20 sager.

I forhold til ‘Ledernes Lønforhold’ kom Rud Nielsen i beretningen ind på, at man som faglig organisation har været udfordret omkring løn på grundskoleområdet. Fordelingssekretariatet modtager i foråret indberetninger fra skolerne, herunder også tal om den enkelte leders lønforhold. I alt drejer det sig om tal fra ca. 900 ledere og de udviser desværre markante fejl omkring ledernes lønninger.

I årets løb har vi fået en observatørplads i Fordelingssekretariatet og haft fokus på fejlene sammen med skoleforeningerne, – vi bakker helt op omkring skoleforeningers forskellige initiativer omkring lederlønningerne. Frie Skolers Lederes holdning er, at vores ledere skal have den løn, som de har aftalt med bestyrelsen og at vi gerne vil bidrage aktivt med at få bragt dette i orden. Vi har derfor også skrevet ud til vores medlemmer om, at vi kan og vil gerne hjælpe jer med hvordan man får en ordentlig og velfortjent løn, men vi kan ikke hjælpe medlemmer som får udbetalt mere end den løn, der er godkendt

Under ‘Bestyrelsens arbejde hen over året’ blev det konstateret, at bestyrelsen har valgt en arbejdsform, hvor det i stor udstrækning er forretningsudvalget, som varetager foreningens daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Under punktet ‘LC-Leder Forum’ kom Rud Nielsen ind på de fremtidige overvejelser:

LC-LF skal kunne håndtere og understøtte nye og eksisterende selvstændige ledergrupperinger i LC, herunder i forskellig grad håndtere sekretariatsfunktioner for disse ledergrupper (medlemsrådgivning og administration), forestå selvstændig overenskomstforhandling samt på sigt koordinere og tilbyde politisk betjening. Intentionen er, at vi pr. 1/1 2018 har etableret et fælles LC-LF sekretariat, der kan betjene vores medlemmer endnu bedre end i dag.

Input om kommunikation savnes
Rud løftede lidt af sløret for konklusionerne i ‘Kommunikationsundersøgelsen’ – den medlemsundersøgelse foreningen lavede før jul om kommunikation i foreningen. Baggrunden for undersøgelsen var, at bestyrelsen gerne ville finde ud af, hvordan – hvor lidt – hvor meget, og hvad man som forening skulle melde ud om og til hvem.

I de svar, der kom, hed det blandt andet:
Jeg har aldrig været i en fagforening som er så usynlig, og som jeg aldrig har kunnet bruge til noget. Jeg overvejer kraftigt at skifte fagforening.”

”Jeg synes egentlig, at det er ganske okay, som det er nu. Jeg kan finde det, jeg søger og kan komme i kontakt, når jeg har brug for det. Jeg får også tilsendt nyheder og kursustilbud, jeg kan forholde mig til. Jeg ønsker mig ikke mere af min fagforening.”

“Hvis vi skal være ærlige fra bestyrelsens side, så er vi faktisk usikre og lidt famlende efter, hvor vi skal placere os kommunikationsmæssigt. Vi vil rigtig gerne bruge jer i dag ved bordene til at give os flere hints omkring behov og ønsker,” sagde Rud Nielsen til deltagerne.

Så blev vasketøjet luftet
‘Lederne afbryder samarbejdet med FSL… det er et drastisk skridt at afbryde samarbejde, når de samtidig ikke vil fortælle, hvorfor de gør det. Det hul, som lederne har gravet i denne sag, er så dybt, at der skal en massiv forklaring til, før forholdet kan normaliseres’, refererede Rud Nielsen til medieomtale af sagen om vasketøjet og det dårlige forhold til FSL

Han fastslog også, at Frie Skolers Ledere skam gerne ville fortælle om det:
“Det har vi også gjort, og ja vi skal så her i dag i fællesskab have vendt, om vi skal have genetableret samarbejdet med lærerforeningen,” sagde Rud Nielsen i sin beretning og slog fast, at denne sag med beskidt vasketøj og dårlig stemning har fyldt rigtig meget de seneste uger. . Derfor har vi indtil i dag valgt ikke at uddybe –mediemæssigt – vores afbrydelse af samarbejdet med lærerforeningen.

Dårligt samarbejde med FSL
Frie Skolers Ledere forlod Lærerforeningen i januar 2016, blev selvstændige og har derefter haft et tæt samarbejde med Skolelederne i LC-Lederforum.

“Er det så naturligt, at forhold omkring ledere og lederes lønninger er et Frie Skolers Lederes anliggende, som vi deler med LC-Lederforum? – ja, det er det. Og ikke et lærerforenings-anliggende længere.”

Rud Nielsen fortalte videre i beretningen, at FSL og Fris Skolers Ledere i denne sag også har haft en uenighed om en regning på 10.000 kr.

“I deres optik skylder vi dem de penge – ikke i vores. Det aftalte vi så, at lade vores økonomifolk arbejde med. Da det så går i hårknude, aftaler vi, at de kan give os en uge til at få et kompromis på plads. Da der er gået tre dage får vi besked om, at de vil bringe denne regning til en advokat. Altså to samarbejdspartnere, hvor FSL truer den anden med en advokat samt afbryder samarbejdet på konsulentniveau, mens vi er ved at lande regningen på mindelig vis.”

Rud Nielsen opsummerede:
“Så vi stod med et afbrudt samarbejde på konsulent-niveau, en trussel om advokat og en manglende tiltro til, at FSL ville lade os arbejde med lederlønningerne gennem LC-Lederforum.

Det gav os ikke anden mulighed end at afbryde samarbejdet.”

“Det vil vi meget gerne have jeres input til ude ved bordene. Snak om det, og så samler vi jeres input om ca. en halv time.”

Desuden bad man om input i forhold til Frie Skolers Lederes kommunikation med referencer til kommunikationsundersøgelsen.

Konstruktive input
Efter snak ved bordene og debat i salen, stod det klart, at medlemmerne forlanger forklaring af den tilspidsede situation med FSL. Her følger nogle af de input, der kom fra grupperne:

‘Situationen med FSL er håbløs, men det er svært at se, hvordan man kan komme videre, med den retorik som FSL ligger for dagen.’

‘FSL-sagen – der var enighed om, at det var godt, at der var trukket en tydelig streg, dog var man ked af, hvis der var åben kamp, da dette kan medføre dårlig stemning i forholdet mellem lærere og ledere.’

‘Vi skal samarbejde om det at lave en god skole – men vi har også forskellige vilkår. Løn skal I køre, det skal FSL ikke. Det skal ikke blandes sammen, undgå mudder. Her er vi enige om, at tingene skal skilles ad.’

‘Vi skal have et godt samarbejde med FSL, have respekt for hinanden. Det der foregår nu er ikke særlig godt.’

‘En god lejlighed til at have den historiske del med i denne løsrivelse. Langstrakt proces, der tager tid. Vi skal kunne tåle og tale om disse interessekonflikter. Og vi skal ikke bare lægge os ned.’ 

‘Hvorfor er denne sag nået hertil, det er vigtigt. Det gør os skarpe til at tage dette opgør. Det er en irreversibel proces, og vi skal finde mod til i en historisk kontekst at få dette beskrevet og forklaret. Lad os tage det opgør.’

Inputs fra grupperne om kommunikationen var også kritiske i relation til hele FSL-sagen:
‘Det er en udfordring, at vi får alt dette med FSL kommunikeret ud, så det ikke bliver noget vasketøj i vinden, men får det kommunikeret ud på den mest saglige og mest grundige måde. Vi har brug for et kommunikationsfirma, der forstår sig på disse ting, og det vil nok være godt at bruge penge på.
FSL er kluntede i deres kommunikation, og vi skal ikke gøre det lige så dumt, som de gør. Vi skal gøre det bedre og ikke mindst sagligt og i orden og funderet i historisk kontekst.’

Tekst og fotos: Per Vinther