10 års arbejde med samle de frie skolers ledere er forbi

Frank Andersen har siden 2005 arbejdet på at løsrive lederne fra lærernes fagforening og samle dem i én forening for alle lederne i de frie skoler.

1. april går han på pension og overlader arbejdet til de yngre kræfter i foreningen. Og han er sikker på, at de nok skal få de sidste brikker til at falde på plads og nå målet inden for det næste halvandet år.

Dermed er det slut med de interessekonflikter, der udspringer af, at mange skoleledere på frie skoler har været organiseret i samme forening som lærerne – altså deres egne medarbejdere. Det har altid været et problem, når en leder har haft faglige konflikter med medarbejdere på skolen, og under lockouten i 2013 blev interessekonflikten helt tydeligt for alle.

”Det duer bare ikke, at det er den samme organisation, der skal repræsentere begge parter, når der er direkte konflikt mellem lærere og ledere”, fortæller Frank Andersen.

To lederforeninger på hans egen skole
På hans egen skole er Frank Andersens chef med i den selvstændige fagforening LIFS, mens han selv er medlem af Frie Skolers Ledere. Det giver ikke nogen problemer i dagligdagen, men mange har opfordret de to ledere til at blive organiseret i den samme forening.

”Vi kan sagtens holde det på en niveau, hvor vi driller hinanden lidt med, at det er bedre at være i min forening. Men vi ved godt, at vi kommer til at stå langt stærkere, når vi som ledelse på skolen kan mødes i den samme forening i fremtiden,” siger han.

En udfordring at finde sammen
Ledernes ønske om at få deres egen forening har ikke været nogen let proces. Men Frie Skolers Ledere (FSLeder) har fået god opbakning fra FSL (Frie Skolers Lærerforening).  I LC lederforum arbejdes der på at få lavet et system, så alle lederorganisationer har samme forhold.

På især efterskoleområdet har lederne været splittet op i to organisationer – LIFS (Ledere i Frie Skoler) og FSLeder, hvor LIFS har kæmpet for at få forhandlingsretten. Det er ikke lykkedes, og med udsigten til, at FSLeder får forhandlingsretten, er vejen åben for en fremtid med kun en lederforening på for lederne på de frie skoler.