OK’18 opstart

Så er vi i gang med at forberede overenskomstforhandlinger for Frie Skolers Lederes/LC-Lederforum.

Foreningens bestyrelse tog hul på en indledende drøftelse om OK-krav, da den var samlet til bestyrelsesmøde i juni måned.

Overenskomsterne på det offentlige område skal fornyes pr. 1. april 2018, men vi forbereder forhandlingerne allerede i efteråret, så kravene er klar til at blive udvekslet og forhandlet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

Først omkring årsskiftet starter de konkrete OK-forhandlinger.

Med staten som modpart
For vores vedkommende er det Staten – Moderniseringsstyrelsen – som er forhandlingsmodparten.

Frie Skolers Ledere er via LC-Lederforum med i LC og Forhandlingsfælleskabet.

LC-Lederforum repræsenterer 5.400 ledere fra forskellige skoleformer, herunder Frie skolers Ledere, Uddannelsesforbundets Ledere, og Ledersektionen i Handelsskolernes Lærerforening, og selvfølgelig ud over Skolelederforeningen.

Både i de specielle og generelle forhandlinger er LC og Forhandlingsfælleskabet adgangsvejen til forhandlingsretten af ledernes løn- og ansættelsesvilkår i kommuner, regioner og stat. 

OK’18 debatten: Fortæl forhandlerne, hvad de skal gå efter i forhandlingerne

 • Plan for OK’18-forhandlingerne:

  • juni 2017 indledende drøftelse i foreningens bestyrelse
  • august 2017 LC-Lederforum: Møde i forretningsudvalget, foreløbig kravopstilling, aftale om fortsat proces
  • september 2017 Ledergrupperne i LC fremsender OK-krav til behandling i LC-Lederforum
  • september /oktober 2017 LC-Lederforums forretningsudvalg fastsætter kravene til OK’18
  • september / oktober 2017 LC-lederforums krav til OK’15 fremsendes til LC for videre behandling og koordinering
  • slut 2017-start 2018 Forhandlingerne starter op
  • 1. april 2018 Ny overenskomst træder i kraft