Medlemskampagne – fuld bonus fra dag 1

Ud fra devisen ”jo flere vi er, jo stærkere står vi” åbner vi for en slags frit lejde i en periode.

Tilbuddet er, at nye medlemmer har fulde medlemsrettigheder fra den første dag, de melder sig ind i Frie Skolers Ledere. Normalt har vi tre måneders karenstid ved indmeldelse, inden det nye medlem har opnået fulde medlemsrettigheder.

”De fleste af jer, der læser nyhedsbrevet, er allerede medlemmer, men I kan have lederkolleger på skolen eller i jeres netværk, som ikke er medlemmer. Fortæl dem gerne om muligheden,” lyder opfordringen fra foreningens formand, Rud Nielsen.

Flere kroner = mere service
Tilbuddet gælder indtil 1. marts. Der er dog den begrænsning, at det nye medlem ikke kan komme med en igangværende sag.

Målet er ikke bare en stærkere forening med flere medlemmer – det er også flere indtægter og bedre service til de gamle medlemmer.

I Frie Skolers Ledere vil vi selvfølgelig bruge de flere kontingentkroner på at servicere vores medlemmer endnu bedre. Hos os betyder bedre økonomi flere tilbud og bedre forhold for alle.