Autoritet handler om magt. De fleste leder tager gerne positionsmagten på sig i forhold til forældrene.

Men ellers er skoleledere og forstandere procesorienterede mennesker, der er optaget af relationer. Vi tager gerne hensyn til, at alle skal have det godt, især fordi vi selv har været lærere i mange år.

Tag autoriteten
At lede er at bruge den autoritet, man har. Men først må man tage den. Der er mange, der gerne vil give dig autoritet, mens andre ikke har svært ved at respektere den.

I begge tilfælde handler det om at tage autoriteteten til alle sider, og ikke bare fra medarbejderne:

Autoritet indefra
Tag lederrollen på dig, det er dit ansvar.

Vær bevidst om, hvornår du føler dig kompetent som leder. Vær åben for, at du kan styrke du dine kompetencer.

Du kan mere end du tror!

Autoritet nedefra
Den kommer fra medarbejdere, der har brug for en autoritet – ikke at forveksle med en autoritær person, som du ikke kan bruge til noget.

De har brug for, at du tager din del af ansvaret.

Autoritet oppefra
Det er chefen eller bestyrelsen, der giver dig dine formelle beføjelser.

Men du kan faktisk udvide dit ledelsesrum ved selv at lede opad. Mange chefer og bestyrelser savner et mere aktivt modspil fra deres ledere, og de er åbne for dine ideer, de skal bare overbevises om dem.

Dine egne overordnede har også brug for din autoritet.

Autoritet fra siden
Som skolens øverste leder og forstander han man sjældent ligestillede kolleger. Men det har man som mellemleder og i det meste teamarbejde med medarbejderne. Her tildeler dine kolleger dig den autoritet, der er nødvendig for at løse en given opgave og tager samtidig selv deres del af autoriteten.

Distribuer ledelsen – giv andre autoritet.

Spørgeguide til mere autoritet
Autoritet forbinder vi ofte med handling og ligevægtighed. Men i andre tilfælde handler det om at give ro og rummelighed – almoderlighed kunne man sige. Udfordringen er at vide, hvornår man skal trække de forskellige kort.

Magt kan være produktiv. Afmagt udmønter sig let i handlingslammelse eller fejl. Du kan udvide din autoritet – og bruge din magt mere bevidst.

Her er en spørgeguide, som måske kan hjælpe dig på vej:

  1. Hvad kendetegner din egen måde at udfylde rollen som autoritet – indefra, nedefra, oppefra og fra siden? Brug beskrivende ord.
  2. Hvordan vil andre beskrive din autoritet? Din chef? Din bestyrelse? Din leder-team? Dine medarbejdere? Forældrene? Eleverne?
  3. Hvordan bruger du de enkelte magtpositioner i dit lederskab? Skal noget have mere plads?
  4. Hvordan befinder du dig i modvind? Hvordan kommer du styrket tilbage?
  5. Hvad vil du gerne styrke i rollen som autoritet?

Styrk din magtposition
Du kan konkret styrke din magtposition ved at gøre den synlig og placere dig rigtigt i organisationen, både indadtil og udadtil.

Også din personlige autoritet kan du forstærke og udvikle – det handler om at bruge den mere bevidst, og vide, hvordan du fornyr og udvider den autoritet, du allerede har.
Endelig handler det om at bruge magten rigtigt – hvornår er der brug for management, og hvornår er der brug for lederskab?
Du må analysere, hvad der er brug for hvornår, og sætte dig igennem, når du skal, og søge indflydelse, når det giver det bedste resultat.