Skoleledelse i en tid med COVID-19 

Alle med kendskab til skoleverdenen ved, er det at være øverste leder eller mellemleder på en skole et spændende men også til tider krævende hverv. Du skal have de faglige og personlige kompetencer, som gør dig i stand til at gå forrest og påtage dig ansvar.
Du skal kunne inspirere og motivere andre mennesker til at gå i samme retning, og ikke mindst skal du have modet til at turde at skabe forandringer.

Men hvordan er det så at være leder i en tid med Covid-19? Kræver det andre kompetencer eller ledelsesstrategier? Hvad betyder det for din ledelse, når du i en længere periode ikke har haft mulighed for at være tæt på medarbejderne, men at distanceledelse i stedet er blevet et vilkår? Hvad gør det ved dig og din ledelse, når du har medarbejdere, som er usikre, bekymrede og endda måske bange for, at udførelsen af deres job kan gøre dem syge?

Vi kunne blive ved med at stille spørgsmål til forandringerne af din hverdag som leder, men ét er sikkert. Det har nok aldrig været sværere at være leder. Du skal forholde dig til situationer og nye problematikker, som du end ikke havde drømt om, var en del af din ledelse og arbejdsområde. Ikke nok med det – så har du muligvis heller ikke erfaringer at trække på fra tidligere og lignende situationer.

Vi har i foreningen brugt den sidste uge på at få et indblik i, hvad det er for en hverdag, du står midt i som leder. Foreningen har derfor adspurgt 11 ledere fra forskellige skoleformer om, hvordan det har være for dem at være leder i en tid med Covid-19?
Vi skulle ikke bruge megen tid sammen, før det blev tydeligt, at der er forskel på, hvordan COVID-19 har påvirket ledelseshverdagen, om man er øverste leder eller mellemleder.

Den øverste leders hverdag under COVID-19

At være øverste leder på en skole betyder, at ansvaret for skolens drift påhviler dig. Selvfølgelig er bestyrelsen skolens øverste myndighed, men ansvaret er i dagligdagen uddelegeret til den øverste leder. Det er præcis i forhold til ansvaret, at I øverste ledere har været presset. I har skulle tro på, at det vel af beslutninger I træffer ud fra ministeriets vejledninger, er de rigtige. Og I har i en grad, I ikke har oplevet tidligere blevet foreholdt, om det er de rigtige beslutninger, I har truffet. I er blevet mødt af bekymrede forældre og medarbejdere, som stiller jer sundhedsfaglige spørgsmål, og som sætter spørgsmålstegn ved de beslutninger, I har truffet.

Når alt dette er sagt, tegner der sig et tydeligt billede af, at I øverste ledere har været en del mere med i skolens drift end tidligere. I har skulle være mere tydelig i jeres ledelse og træffe mange overordnede beslutninger i forhold til hele genåbningen. I giver udtryk for, at det har været nødvendigt at være mere med i ”maskinrummet”. En del beslutninger som tidligere er blevet behandlet på mellemlederniveau, har i denne tid også ligget på jeres bord. Det skal ikke opfattes, som om mellemlederne ikke har haft noget af se til. For det har alle. Der har blot været en tendens til, at der har været brug for mere overordnet ledelse.

Kort sagt står I, i den situation at I oplever den kompleksitet der er forbundet med ledelse, når rammerne ikke er kendte. Alle i organisationen bliver usikre og der opstår et øget behov for, at øverste leder påtager sig ansvaret. Ja, selv de bedste og mest selvkørende mellemledere og ledelsesteam har i denne periode under COVID-19 haft brug for tydelige rammer, retning og vejledning.
En øverste leder beskriver det meget præcis, når han siger ”alle går i drift og det langsigtigede perspektiv forsvinder for en stund”.

Mellemledernes hverdag under COVID-19

På mellemlederniveau ser billedet lidt anderledes ud, selvom der er mange lighedspunkter. En del af jer mellemledere giver udtryk for, at COVID-19 perioden har medført en meget anderledes arbejdsdag om end et meget anderledes arbejdsliv. Det har været en spændende og udfordrende tid, hvor der på mange måder er blevet vendt op og ned på alt. Arbejdstiden og familielivet er gledet sammen. Selv primetime på skolen og ulvetimen i familien har forrykket sig.

På den positive front har I oplevet et tættere samarbejde med øverste leder. I bruger udtrykket ”vi er rykket tættere sammen i bussen” til at beskrive samarbejdet om skolens drift, og det gælder såvel samarbejdet med øverste leder som med medarbejderne.

Som mellemleder har der været meget at se til. I beskriver ligesom øverste leder, at jeres medarbejdere har haft brug for øget ledelse. Især lockdown perioden har været en udfordring for mellemlederne. Synlighed er et nøgleord, når man er mellemleder, men hvordan løses den opgave, når alle arbejder hjemme? At være nærværende leder på distancen med udelukkende elektroniske hjælpemidler til rådighed har været en omvæltning. Usikkerhed og utilstrækkelighed er ord der går igen, når I skal beskrive det pres, I har været underlagt.

Det at få skabt stabilitet i en anderledes hverdag for medarbejderne, at få fjernundervisning iværksat, puslet nye skemaer sammen har alt sammen været opgaver, der har fyldt. Kort sagt er al jeres tid gået med at drifte her og nu, så skolen har kunne køre videre blot i en ny udgave, hvor intet er som tidligere men med mange nye vilkår. I har skulle tilpasse jer en ny hverdag med nye rutiner og med medarbejdere, der har krævet ekstra støtte og opbakning.
I har været mere i ”marken”, end I plejer. Opgaver som at sikre at retningslinjerne bliver overholdt, fuldt op på at de bliver fortolket på sammen måde i alle afkroge af skolen, samt generelt at holde humøret oppe blandt medarbejderne er blevet en ny del af jeres dagligdag.

COVID-19 og de positive briller

Det er nok ingen hemmelighed, at COVID-19 har ført en masse ekstraopgaver med sig. Det har blandt andet også medført, at I ude på skolerne tidsmæssigt er bagud i forhold til planlægningen af næste skoleår. Men når alt det negative er sagt. Tør vi godt sige på vegne af jer, at I også har givet udtryk for, at det været nogle lærerige måneder, som også har ført noget positivt med sig. Begrebet ”at gå i skole” er blevet re-fortolket, nye læringsstile er afprøvet og definitionen af undervisning er blevet udvidet.

Desuden er der på skolerne rundt omkring gjort op med gamle vaner og rutiner. Der er ”luet” ud i ”plejer” og nye arbejdsgange er opstået. Forandringsledelse kan man vel kalde det – blot ikke som en strategisk planlagt proces. Det har tværtimod haft mere karakter af ”overlevelse” her og nu, ud fra devisen ”det der virker – gør vi mere af”.

Der er ingen tvivl om, at Corona har medført en masse forandringer. Nogle af disse ”overlever” på den lange bane, mens andre sorteres væk i takt med, at vores hverdag gradvis normaliseres.
Der er dog én ting, som vi håber forbliver, og det er den fleksibilitet, som I har oplevet alle udviser. Det er forældrene, eleverne og medarbejderne. Det har været fantastisk for jer at opleve, hvordan alle har bidraget og haft et oprigtig ønske om at få tingene til at lykkes på trods af situationen. Det viser os, at når det virkelig gælder, så findes fællesskabsfølelsen heldigvis stadigvæk frem og egne behov trænges i baggrunden.

HAR DU HAFT EKSTRAOPGAVER I FORBINDELSE MED COVID-19?

Som beskrevet ovenfor har der været rigelig med ledelsesudfordringer siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned onsdag den 11. marts.
Vi vil derfor opfordre jer til at drøfte et ekstra løntillæg i 2020 allerede nu med skolens bestyrelse/ og eller skolens øverste leder.
Vi har beskrevet mulighederne for løn og løntillæg på vores hjemmeside. Her kan du bl.a. finde disse to søjler, som beskriver forskellen for løntillæg for skolens øverste leder i forhold til skolens øvrige ledere.
Du kan læse mere omkring løn på vores hjemmeside

https://frieskolersledere.dk/tips-til-at-forhandle-loen/

Det er desværre blevet lidt kompliceret for skolens øverste leder, som altid vil være omfattet af Bemyndigelsesskrivelsen fra UVM/STUK, og det er vigtigt at overholde bestemmelserne, da ledernes lønaftaler altid bliver tjekket af skolens revisor. Men opgiv ikke af den grund, og sørg i stedet for at formalia er overholdt.

Du er også velkommen til at rette henvendelse til foreningens lederkonsulent
Bjarne Y Jørgensen på telefon 30326389.

LEDERKONFERENCEN 2020 – HUSK AT DU STADIG KAN NÅ AT TILMELDE DIG

Med lederkonferencen den 30. september – 2. oktober (flyttet fra april pga. corona) skruer vi endnu mere op for intensiteten på alle parametre: Inspirationen, sparringen, de uformelle aktiviteter, forplejningen, oplægsholderne og din personlige udvikling som leder.

Tilmeld dig her

Invitation til nye ledere.                 
Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år? 

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere. Den første introdag afholdes i forbindelse med foreningens lederkonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart.
https://www.hindsgavl.dk/da/forside.

Datoen er: Onsdag den 30. september 2020 kl. 10.00 til 16.00 på Hindsgavl Slot.

Hvis du deltager på introdagen den 30. september og ikke er tilmeldt lederkonferencen, er du meget velkommen til at deltage i onsdagens program, som starter kl. 18.00 med spisning og derefter foredrag med balletmester ved Det Kongelige Teater Nicolaj Hübbe.

På baggrund af tidligere erfaringer afholder vi som noget nyt i år et døgnseminar, hvor der bliver mere tid til at gå i dybden med rollen som ny leder og de udfordringer, som følger med. Seminaret afholdes på Sjælland – stedet oplyses senere.
Prisen for dette arrangement er 2500 kr. incl. moms. I prisen er overnatning og forplejning inkluderet. Datoen er:

Onsdag den 18. november kl. 12.00 til torsdag den 19. november kl.13.00

Når man er ny leder, kan der være mange nye arbejdsopgaver, nye relationer samt nye positioner/roller du som leder skal forholde dig til.
Vores erfaring siger, at det er særdeles givende for dig som ny leder at vende disse problemstillinger med andre i samme situation.

I løbet af dagen vil i blandt andet komme ind på følgende emner

  • Hvordan løser du de udfordringer, som dit positions-/rolleskifte kan give?
  • Hvordan skaber du troværdighed og tillid som autentisk leder?
  • Hvordan motiverer du dine medarbejdere?
  • Hvordan forholder du dig som leder til de mange relationer, du skal indgå i, og hvordan håndtere du et muligt krydspres?
  • Hvordan passer du på dig selv i jobbet som leder?
  • Hvordan kan ledernetværk styrke dig som leder?
Dagen tilrettelægges således, at det bliver en blanding mellem oplæg, fælles drøfter samt workshops.
Det endelige program sammensættes og udsendes senere. Vi vil forsøge at tilrettelægge programmet således, at dagen så vidt muligt tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer som leder.

Foreningens Lederkonferencen 2020 starter onsdag den 30. september om aftenen. Det er derfor muligt at starte med introdagen og fortsætte med deltagelse i lederdagene. Du er også velkommen til at tilmelde dig introkurset, selvom du ikke deltager på lederdagene.

Pladserne på introdagen er begrænset og fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding:
Rikke Marquard – rm@fsleder.dk senest torsdag den 1. september 2020.

Hvis du også ønsker at deltage i Lederkonferencen 2020, kan du tilmelde dig på vores hjemmeside:
https://frieskolersledere.dk/kursusoversigt/lederkonferencen-2020/