Solidarisk med lærerne: Skoleleder Ane Fabricius, Kon Tiki – Børnenes skole Hillerød

Hvad tænker du om konflikten?
For første gang kan det være, at vi har held med vores krav, fordi der er opbakning fra store dele af organisationerne på arbejdsmarkedet. Det er alle for en og en for alle – om løn og om, at arbejdstidsaftalen på skoleområdet kommer ind under overenskomsten og igen bliver et område til forhandling mellem parterne. Uden den opbakning ender vi let med igen være dem, der bliver de upopulære, der stiller for høje krav til forhandlingerne.

Hvordan får vi mest muligt igennem?
Jeg tror, vi skal bakke op om lærernes krav til arbejdstid og lønforhold – på lige fod med vores egne krav. Vores lærere vil også have nemmere ved at bakke os op, hvis vi står sammen med dem i det her. Ved sidste konflikt kunne det godt se ud som om vores opbakning lå mere hos arbejdsgiveren ved at mange af os løb rigtigt stærkt og arbejdede rigtig mange timer, for at få det hele til at hænge sammen.

Hvad betyder solidaritet i den forbindelse?
Det betyder alt. Jeg er ikke så være så bange for at stå ved siden af Anders Bondo. Det er vigtige krav fra os alle. Solidariteten vil bringe os længere, end den gjorde sidst.

Hvad stiller I op, hvis lærerne bliver lockoutet?
Så laver vi det skema, vi kan. Vi kan lave et delvist skema for tre klasser, for eksempel fire halve dage og en fridag. Resten af vores 10 klasser er nødt til at blive derhjemme. Jeg kommer til at udfylde nogle meget få huller med tilsyn, så børnene kan få en sammenhængende tid på skolen under forsvarlige forhold, men det bliver ikke undervisning, for jeg har heller ikke lyst til at udføre konfliktramt arbejde.Jeg lægger skemaet åbent ud, så alle kan se, at der ikke bliver lavet skruebrækkerarbejde. Det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvad der sker. Vi har aftalt at snakke sammen om, hvordan vi kan gøre det bedre end sidst og kan arbejde sammen, selv om vi bliver sure på hinanden.

Føler du dig velinformeret – hvad kan vi gøre bedre?
Jeg føler mig meget velinformeret, nu var jeg også med på medlemsmødet, hvor man kan stille spørgsmål til informationerne og debattere holdninger og strategi. Selv om der ikke bliver lockout for lederne, så synes jeg, at der skulle være nogle møder undervejs. Vi får sikkert brug for at støtte hinanden.

 

Leder, hvad mener du selv?

Den 7. marts holdt foreningen Frie Skolers Ledere medlemsmøde om konflikten på Hotel Nyborg Strand. Nyhedsbrevet har spurgt tre af deltagerne, hvad de tænker om konflikt, lockout, indflydelse og solidaritet – og om foreningens egen kommunikationsindsats:

Savner lockouten: Mads Poulsen, forstander på Eisbjerghus Internationale Efterskole i Nørre Aaby

Udtaget til strejke: Viceforstander Karin Thomsen, Brøderup Efterskole