Indlæg af Jesper Kjems

Urafstemning: Selvstændig Lederaftale og ekstra løntrin for øverste leder

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3. juni 2018.

Der bliver udsendt et link til afstemningen via direkte mail med link til personlig afstemning. Der kan stemmes ”JA” eller ”NEJ” til forliget, og der kan kun stemmes én gang.

Kære medlemmer
Det er lige før, at vi må knibe os selv i armen, når vi sender resultatet af OK-forhandlingerne ud til afstemning blandt jer medlemmer.… Læs mere

Forligs-ABC

Hvad forliget fra Forligsinstitutionen betyder for Frie Skolers Ledere

Der er otte elementer i den generelle del af CFU-forliget (Centralorganisationernes Fællesudvalg), som betyder noget for løn- og arbejdsforholdene for lederne på de frie skoler.

1. Overenskomst for tre år
Overenskomsten gælder for de næste tre år – fra 1. april 2018 til 31.… Læs mere

Organisationsaftale

 – for ledere og mellemledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt efterskoler og frie fagskoler

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde
Organisationsaftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, kostskolers boafdeling samt efterskoler og frie fagskoler.

§ 2. Løn
Lønnen for øverste leder aftales mellem bestyrelsen og lederen inden for det fastsatte interval, jf.… Læs mere

Beregning af lønudvikling for ny lederaftale

FRIE GRUNDSKOLER

Stilling
Grundbeløb
Grundbeløb
(pr. 01.12.2017)

2019
(pr. 01.04.2019)

2021
(pr. 01.02.2021)

Skoleleder (99 elever og derunder) – minimum
370.554,00 kr.
391.936,08 kr.
403.498,19 kr.
416.087,34 kr.

Skoleleder (99 elever og derunder) – maksimum
440.413,00 kr.
465.826,15 kr.
479.568,02 kr.
494.530,55 kr.

Skoleleder (100-349 elever) – minimum
406.159,00 kr.
429.595,59 kr.… Læs mere

Anne Godt-Hansen – skoleder på Ørestad Friskole

Konflikt: Overenskomstforhandlingerne optog medlemmmerne på lederkonferencen. Vi spurgte tre ledere, hvad en kommende strejke eller lockout kommer til at betyde på deres skole.

Hvordan vil strejke og lockout påvirke din skole økonomisk? 

Planen er, at de 20 procent, der ikke er medlem af en fagforening, gennemfører undervisning og pasning, så vi kan holde åbent under lockouten.… Læs mere

Claus Hjortdal: Parterne er meget tæt på hinanden, men strides om principper og værdier

Formanden for LC-lederforum, Claus Hjortdal, gav på lederkonferencen en status direkte fra overenskomstforhandlingerne, hvor parterne i de sidste timer er meget tæt på hinanden på bundlinjen, men har svært ved at nå hinanden i forhandlingerne om principper og værdier.

Striden bunder ifølge formanden mest af alt om, hvordan forskellen mellem de private og de offentliges lønniveau skal beregnes.… Læs mere

Den nyvalgte formands beretning: Egne ledermedlemmer i strejke

For fem år siden, lige efter lockouten og regeringsindgrebet, sagde arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen i sommerudgaven af Efterskolebladet:

”Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation”.

Og det fik vi så.… Læs mere

Arne Lund – forstander på Silkeborg Efterskole

Konflikt: Overenskomstforhandlingerne optog medlemmmerne på lederkonferencen. Vi spurgte tre ledere, hvad en kommende strejke eller lockout kommer til at betyde på deres skole.

Hvordan vil strejke og lockout påvirke din skole økonomisk? 

Det vil koste os 470.000 kroner om ugen. Så trækker vi lærerlønninger, kost til elever samt varme og lys fra, og så er vi nede på anslået 300.000 kroner om ugen.… Læs mere

René Tholander – skoleleder på Kalundborg Friskole

Konflikt: Overenskomstforhandlingerne optog medlemmmerne på lederkonferencen. Vi spurgte tre ledere, hvad en kommende strejke eller lockout kommer til at betyde på deres skole.

Hvordan vil strejke påvirke din skole økonomisk? 

Vi har ikke taget stilling til, om vi skal betale skolepenge tilbage til forældrene endnu. Under sidste konflikt valgte vi ikke at gøre det, men jeg tænker, at der denne gang bliver en eller anden tilbagebetaling.… Læs mere

Sarah Juul Dalgaard, souschef på Friskolen Østerlars, Bornholm. 44 år.

Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Frie Skolers Ledere har her stillet 10 hurtigere spørgsmål til tre deltagere, der er i gang med uddannelsen.

Hvorfor startede du på lederuddannelsen?

Min skoleleder og jeg talte om, at vi manglede noget at hænge vores ledelse op på og gerne ville styrke vores ledelsesteam.… Læs mere