Indlæg af Jesper Kjems

Leder forskelligt på kontoret, gangen og personalestuen

På vores tur rundt på Feldballe friskole står det hurtigt klart, at skoleleder René Jakobsen leder forskelligt alt efter hvilket rum, han befinder sig i.

Af Jesper Kjems

Der er ting, lærerne aldrig ville sige til René inde på hans kontor, men som fint kan være samtaleemne på personalestuen. Og når han om morgenen går ud på gangen, er han helt bevist om, at hans handlinger her bliver et eksempel for både elever, forældre og lærere.… Læs mere

Julehilsen fra formanden

Vi har som ledere i frie skoler stor berøring og ansvar for mange menneskers hverdag. Ansvaret er spændende og udfordrende, men også krævende og fordrer overblik. De små pauser i hverdagen hjælper ofte til at bevare overblikket, men indimellem har man brug for at komme helt ned i gear og samle energi og ”få pudset brillerne” til at se og overskue hele skolen.

Lederkonferencen 2020 – vi åbner snart for tilmelding

Med lederkonferencen den 22.-24. april 2020 skruer vi endnu mere op for intensiteten på alle parametre: Inspirationen, sparringen, de uformelle aktiviteter, forplejningen, oplægsholderne og din personlige udvikling som leder.

Vi arbejder stadig med de sidste detaljer i programmet, som vi forventer at annoncere primo januar 2020.… Læs mere

Så kom bemyndigelsen til at yde engangsvederlag

Som vi annoncerede i sidste nyhedsbrev er den længe ventede bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag endelig kommet fra ministeriet.

Der er ikke de store overraskelser i bemyndigelsesskrivelsen, men lad os alligevel her opridse, hvordan det nu skal foregå, når bestyrelsen udbetaler engangsvederlag.

Øverste leder kan kun få udbetalt engangsvederlag via Bemyndigelsesskrivelsen, mens øvrige ledere også har mulighed for at aftale midlertidige og / eller varige løntillæg via Organisationsaftalen.… Læs mere

Hænderne over hovedet kan man ikke just sige vi har…

Så kom den længe ventede Bemyndigelsesskrivelse, og vores glæde over den er til at overse. Styrelsen har som ventet fjernet muligheden for acontoudbetalinger, hvilket betyder en likviditetsmæssig lønnedgang – også selvom pengene kommer ved periodens udgang.

Det betyder, at flere kommer til at opleve vores område som værende lavtlønnet i forhold til f.eks.… Læs mere

Medlemmerne stillede spørgsmål til den nye lederaftale

Med udsigt til den gamle lillebæltsbro og wifikodeordet ”detbedstekagebord” var omgivelserne i top til det første medlemsmøde på fyn om den nye lederaftale. Omkring 30 medlemmer deltog og fik efter en kort gennemgang af lederaftalen mulighed for at stille spørgsmål til aftalen.

Første spørgsmål handlede om den måde lønnen kan udbetales på – eller rettere ikke kan udbetales på med henvisning til, at det ikke længere er muligt at udbetale resultatløn eller honorering for særlig indsats som acontoudbetalinger.… Læs mere

Overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler – OK 2018-21

Frie Skolers Ledere har i samarbejde med alle skoleforeningerne sammenfattet en overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler med alle de cirkulære og aftaler, du skal bruge, når du skal beregne løn for en skoleleder.

Håndbogen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som udover organisationsaftalen også indeholder alle relevante bestemmelser fra Fællesoverenskomsten.… Læs mere

Sommerhilsen fra den nye formand

Kære medlemmer

Velkommen til det første nyhedsbrev efter min debut som formand. Det første møde i den nyvalgte bestyrelse var et 24-timers seminar, hvor vi brugte tid på at beskrive og anskueliggøre vores arbejdsflader og indsatsområder, men også på at lære hinanden og vores forskellige ledelsesrum at kende.

Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen repræsenterer bredt, men også at vi får indblik i de vilkår og udfordringer, den enkelte leder kan have.… Læs mere