Indlæg af

Genåbning af skolerne

VI spørger os selv

Som faglig organisation for ledere ved de Frie grund- og efterskoler er vi bekymrede. Vi repræsenterer lederne på de frie skoler i hele Danmark, som lige nu er underlagt et kæmpe pres og ansvar i forbindelse med regeringens beslutning om en gradvis kontrolleret genåbning af skoler, dagtilbud og fritidsordninger.… Læs mere

Genåbning af Danmark

Kære Medlemmer

Der gik ikke lang tid fra vi ønskede jer god påske med håbet om, at I ledere ville kunne finde tid til holde lidt fri i en travl tid. Vi er klar over, at I ikke bare kan lægge alle jeres bekymringer og opgaver fra jer og holde påskeferie.… Læs mere

Anbefalinger til lokale aftaler om arbejdstid

Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler

Onsdag aften d. 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at skolerne i Danmark skulle lukke ned. Efterskolerne sendte derfor eleverne hjem, og lærerne arbejder hjemmefra med nødundervisning i videst muligt omfang. Perioden er efterfølgende blevet forlænget til foreløbig d. 13. april 2020.… Læs mere

Lederkonferencen 2020 – tilmeld dig her

STAY HOME – STAY SAFE

På grund af de officielle udmeldinger fra de offentlige myndigheder omkring coronavirus og afholdelse af større arrangementer, flyttes foreningens Lederkonference 2020 fra den 22. til 24. april til afholdes den 30. september til den 2. oktober. Vi håber at se jer i efteråret til nogle fantastiske inspirationsdage med masser af foredrag og hyggeligt samvær.… Læs mere

Rådgivning om COVID-19

Rådgivning om COVID-19

Statsminister Mette Frederiksen afholdt i går fredag den 6. marts pressemøde vedrørende situationen omkring Coronavirus. Statsministeren har blandt andet henvist til en ny hjemmeside, der skal samle al in- formation om situationen: www.coronasmitte.dk

Her vil der løbende være opdaterede informationer om de forholdsregler, man bør tage i forbindelse med udbrud af Coronavirus.… Læs mere

NYT supplement til bemyndigelseskrivelsen

Kære Medlem

Tirsdag den 25. februar modtog I ude på skolerne en skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. En skrivelse som omhandler engangsvederlag til ledere, men i overskriften fokuseret på øverste leder.
Som faglig forening og repræsentant for jer medlemmer, stiller vi os undrende over for, hvad dette handler om.… Læs mere

Introdage for nye ledere

Invitation til nye ledere.
Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år?

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere.

Vi har set os nødsaget til at aflyse vores første introdag den 22. april på coronaudviklingen. Vi håber, at du i stedet har mulighed for at deltage på  introdagen i efteråret.… Læs mere

Leder forskelligt på kontoret, gangen og personalestuen

På vores tur rundt på Feldballe friskole står det hurtigt klart, at skoleleder René Jakobsen leder forskelligt alt efter hvilket rum, han befinder sig i.

Af Jesper Kjems

Der er ting, lærerne aldrig ville sige til René inde på hans kontor, men som fint kan være samtaleemne på personalestuen. Og når han om morgenen går ud på gangen, er han helt bevist om, at hans handlinger her bliver et eksempel for både elever, forældre og lærere.… Læs mere

Julehilsen fra formanden

Vi har som ledere i frie skoler stor berøring og ansvar for mange menneskers hverdag. Ansvaret er spændende og udfordrende, men også krævende og fordrer overblik. De små pauser i hverdagen hjælper ofte til at bevare overblikket, men indimellem har man brug for at komme helt ned i gear og samle energi og ”få pudset brillerne” til at se og overskue hele skolen.