Indlæg af Jesper Kjems

Anne Godt-Hansen – skoleder på Ørestad Friskole

Hvordan vil strejke og lockout påvirke din skole økonomisk? 

Planen er, at de 20 procent, der ikke er medlem af en fagforening, gennemfører undervisning og pasning, så vi kan holde åbent under lockouten. Hvis vi så efterfølgende laver noget ekstra undervisning, kan vi få det tilskud, der bliver taget under konflikten tilbage.… Læs mere

Claus Hjortdal: Parterne er meget tæt på hinanden, men strides om principper og værdier

Formanden for LC-lederforum, Claus Hjortdal, gav på lederkonferencen en status direkte fra overenskomstforhandlingerne, hvor parterne i de sidste timer er meget tæt på hinanden på bundlinjen, men har svært ved at nå hinanden i forhandlingerne om principper og værdier.

Striden bunder ifølge formanden mest af alt om, hvordan forskellen mellem de private og de offentliges lønniveau skal beregnes.… Læs mere

Den nyvalgte formands beretning: Egne ledermedlemmer i strejke

For fem år siden, lige efter lockouten og regeringsindgrebet, sagde arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen i sommerudgaven af Efterskolebladet:

”Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation”.

Og det fik vi så.… Læs mere

Arne Lund – forstander på Silkeborg Efterskole

Hvordan vil strejke og lockout påvirke din skole økonomisk? 

Det vil koste os 470.000 kroner om ugen. Så trækker vi lærerlønninger, kost til elever samt varme og lys fra, og så er vi nede på anslået 300.000 kroner om ugen.

På min skole er alle lærere med i FSL og to ledere er med i Frie Skolers Ledere.… Læs mere

René Tholander – skoleleder på Kalundborg Friskole

Hvordan vil strejke påvirke din skole økonomisk? 

Vi har ikke taget stilling til, om vi skal betale skolepenge tilbage til forældrene endnu. Under sidste konflikt valgte vi ikke at gøre det, men jeg tænker, at der denne gang bliver en eller anden tilbagebetaling.

Det er jo sådan en pudsig konstruktion, at skolen faktisk sparer penge på en konflikt, når vi ikke skal betale løn.… Læs mere

Sarah Juul Dalgaard, souschef på Friskolen Østerlars, Bornholm. 44 år.

Hvorfor startede du på lederuddannelsen?

Min skoleleder og jeg talte om, at vi manglede noget at hænge vores ledelse op på og gerne ville styrke vores ledelsesteam. Vi har talt om, at jeg skulle blive viceskoleleder, men jeg syntes, det var et stort skridt at tage uden at have nogle af de redskaber og værktøjer, man lærer her, og måske også en anden måde at tænke på.… Læs mere

Kristian Bertelsen, skoleleder på Poulstrup Friskole og Børnehus i Hjørring. 38 år.

Hvorfor startede du på lederuddannelsen?

Jeg er ny leder og kommer med erfaring fra efterskoleverdenen som ganske almindelig lærer og var med til at starte den her skole op i 2015. Så jeg synes lederuddannelsen lød som et rigtig godt arbejdsredskab til arbejdet med at bygge skolen op. Det ligger godt i tråd med det DNA, vi har på skolen og som også gælder medarbejdere: At hvis man lyst til at dygtiggøre sig, så skal der også være mulighed for det.… Læs mere

Månedens skolefilm: Psykologisk ilt i skolen – en vej til trivsel

Ifølge professor Jan Tønnesvang har vi alle fire grundlæggende psykologiske behov: at være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre. I skolen skal lærerne nære eller ”psykologisk ilte” de behov og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel.

I dette filmprojekt formidles to af Vitaliseringspsykologiens modeller (Iltmodellen og KvaS Vital) udviklet af professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.… Læs mere