Indlæg af

Lederkonferencen 2020 – vi åbner snart for tilmelding

Med lederkonferencen den 22.-24. april 2020 skruer vi endnu mere op for intensiteten på alle parametre: Inspirationen, sparringen, de uformelle aktiviteter, forplejningen, oplægsholderne og din personlige udvikling som leder.

Vi arbejder stadig med de sidste detaljer i programmet, som vi forventer at annoncere primo januar 2020.… Læs mere

Så kom bemyndigelsen til at yde engangsvederlag

Som vi annoncerede i sidste nyhedsbrev er den længe ventede bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag endelig kommet fra ministeriet.

Der er ikke de store overraskelser i bemyndigelsesskrivelsen, men lad os alligevel her opridse, hvordan det nu skal foregå, når bestyrelsen udbetaler engangsvederlag.

Øverste leder kan kun få udbetalt engangsvederlag via Bemyndigelsesskrivelsen, mens øvrige ledere også har mulighed for at aftale midlertidige og / eller varige løntillæg via Organisationsaftalen.… Læs mere

Hænderne over hovedet kan man ikke just sige vi har…

Så kom den længe ventede Bemyndigelsesskrivelse, og vores glæde over den er til at overse. Styrelsen har som ventet fjernet muligheden for acontoudbetalinger, hvilket betyder en likviditetsmæssig lønnedgang – også selvom pengene kommer ved periodens udgang.

Det betyder, at flere kommer til at opleve vores område som værende lavtlønnet i forhold til f.eks.… Læs mere

Medlemmerne stillede spørgsmål til den nye lederaftale

Med udsigt til den gamle lillebæltsbro og wifikodeordet ”detbedstekagebord” var omgivelserne i top til det første medlemsmøde på fyn om den nye lederaftale. Omkring 30 medlemmer deltog og fik efter en kort gennemgang af lederaftalen mulighed for at stille spørgsmål til aftalen.

Første spørgsmål handlede om den måde lønnen kan udbetales på – eller rettere ikke kan udbetales på med henvisning til, at det ikke længere er muligt at udbetale resultatløn eller honorering for særlig indsats som acontoudbetalinger.… Læs mere

Overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler – OK 2018-21

Frie Skolers Ledere har i samarbejde med alle skoleforeningerne sammenfattet en overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler med alle de cirkulære og aftaler, du skal bruge, når du skal beregne løn for en skoleleder.

Håndbogen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som udover organisationsaftalen også indeholder alle relevante bestemmelser fra Fællesoverenskomsten.… Læs mere

Sommerhilsen fra den nye formand

Kære medlemmer

Velkommen til det første nyhedsbrev efter min debut som formand. Det første møde i den nyvalgte bestyrelse var et 24-timers seminar, hvor vi brugte tid på at beskrive og anskueliggøre vores arbejdsflader og indsatsområder, men også på at lære hinanden og vores forskellige ledelsesrum at kende.

Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen repræsenterer bredt, men også at vi får indblik i de vilkår og udfordringer, den enkelte leder kan have.… Læs mere

Medlemsmøder om den nye Lederaftale

1. januar 2019 trådte den nye lederaftale i kraft. Vi arrangerer derfor i uge 34 tre medlemsmøder, hvor du kan få at vide, hvad den nye lederaftale betyder i praksis ude på skolerne.

Vi har allerede udviklet nye lønskemaer og foldere sammen med skoleforeningerne, de understøtter den nye aftale, som du finder på hjemmesiden under Viden og Værktøj.… Læs mere

Gratis introkursus til nye ledere

”Find din lederrolle og bliv fortrolig med den”. Det er navnet på Frie skolers lederes nye gratis introkursus til nye ledere.

Vi holder kurset 17. september i Roskilde på Scandic hotel eller 24. oktober i Skanderborg på Hotel Skanderborghus. Begge dage fra 10 – 17.

Kurset henvender sig til nye ledere, der er ansat i år eller sidste år, men alle medlemmer kan søge om at komme med efter først-til-mølle princippet.… Læs mere

Ny bemyndigelsesskrivelse på vej

Siden indgåelsen af den nye organisationsaftale for ledere på de frie skoler, har Frie Skolers Ledere løbende været i kontakt med Undervisningsministeriet omkring de såkaldte bemyndigelsesskrivelser, som bl.a. regulerer løntillæg for skolens øverste leder.

Indholdet i bemyndigelsesskrivelserne er ikke aftalestof, og det er udelukkende ministeriet, som bestemmer indholdet i skrivelsen.

De nuværende bemyndigelsesskrivelser er fra 2003, og en del af indholdet er forældet.… Læs mere

Generalforsamling 2019

Ny bestyrelse

Med det antal opstillede, der var brug for, havde ordstyrer Peter Cort en overkommenlig opgave til årets generalforsamling på Hindsgavl Slot. Alle opstillede blev valgt ind med klapsalver fra salen.

Brian Bastiansen fra Rejsby Europæiske Efterskole blev foreningens nye formand, og Jens Erik Høj-Pedersen fra Lukas-Skolen i Vejle blev næstformand sammen med Jeppe M.… Læs mere