Indlæg af Admin

Pensionister på højskole: Pensionisttræf 2017

I år arrangerer foreningen årets pensionisttræf sammen med Rude Strand Højskole – for første gang. Højskolen ligger smukt placeret mellem Aarhus og Odder lige ud til Saxild Bugt – med udsigt til Tunø og Samsø – se mere på http://rudestrandhojskole.dk/.

Træffet ligger den 26.-27. oktober 2017. Programmet bliver skræddersyet til vores behov, og i den forbindelse får vi glæde af, at højskolen i forvejen har kurser, som er målrettet seniorer.… Læs mere

Månedens film: Trivselsgrupper for skolebørn

Se hvordan trivselsgrupper fungerer i praksis i Silkeborg Kommune. Her laver de en tidlig og lokal indsats for børn med trivselsproblemer. Der er eksempelvis grupper for børn, hvis forældre er skilt, grupper for børn, der oplever dødsfald i nærmeste familie, eller grupper for børn med lavt selvværd.

I filmen fortæller børn, at de oplever, at det er godt for dem at tale om det, der er svært.… Læs mere

Frie Skolers Ledere afbryder samarbejdet med Frie Skolers Lærerforening

“Det har ulmet et stykke tid”, siger formanden for Frie Skoleres Ledere, Rud Nielsen.
”Siden løsrivelsen fra FSL har den politiske del af samarbejdet ikke fungeret optimalt, og på det seneste har vi oplevet handlinger/initiativer, der decideret vanskeliggør vores arbejde i det fagpolitiske system. Vores tilgang har siden løsrivelsen været at FSL skal tage sig af lærernes overenskomster og vi tager os af ledernes.… Læs mere

Mini MBA lærte skolens ledere at fortælle medarbejderne ’hvorfor’

Tre ledere på Tømmerup Fri- og Efterskole startede i september sidste år på en Mini MBA i ledelse. En af dem er viceskoleinspektør, Pernille Thestrup, og det vigtigste, de foreløbig har lært, er at fortælle medarbejderne, hvorfor man ønsker den forandring, man kommunikerer som leder:

”Når vi præsenterer en ny ide, skal vi være super tydelige på, hvorfor vi gør det, og få fortalt om de følelser og historier, der ligger bag beslutningen.… Læs mere

Skarpe og kloge formænd spiller op til debat

Med måneders mellemrum popper der artikler, læserbreve og politikeres udtalelser om de frie skoler op. Ofte med en negativ vinkel i en sammenligning mellem folkeskoler og frie skoler.

I sidste uge var den gal igen, da to københavnske folkeskoleledere i Politiken pegede på, at de frie skoler sendte vanskelige og besværlige elever retur til folkeskolen (og også tit efter d.… Læs mere

Månedens skolefilm: Motiverende læringsmiljøer i praksis

Motivation er ikke en forudsætning for, at de unge kan lære noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen. Det viser Center for Ungdomsforskning CeFu’s projekt ”Unges lyst til læring”. Motivation kan således ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i.… Læs mere

Den hårde erfaring er, at ledelse er relation

Lærerne går derhen, hvor de får ledelse, uanset hvordan kasketterne sidder. Det mener de på Hald Ege Fri- og Efterskole, hvor ledelsen har sat øget fokus på tillid og værdier i et forsøg på at sætte mellemlederne fri.

36-årige Simon Strørup studsede lidt, da han så stillingsopslaget sidste forår. “Medleder” på Hald Ege Efterskole, stod der.… Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Skoleforeningerne og FSL inviterer i fælleskab til en temadag om at skabe en god skole med et godt arbejdsmiljø.

Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet på skolen, men hvordan udfylder I dem bedst?
Hvilken betydning har samarbejdet for det strategiske arbejde med skolens arbejdsmiljø?

De to spørgsmål er udgangspunktet for dette års to temadage om arbejdsmiljø, der byder på ny viden og nye redskaber i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.… Læs mere

Månedens skolefilm: Tænk målstyret

Læringsmålsstyret undervisning kan fremme elevinddragelse, motivation og læring. I disse film, kan du se, hvordan læringsmålsstyret undervisning alle typer elever – også dem med særlige behov og elever med særlige forudsætninger:

Tre film fra Skåde Skole, hvor du ser, hvordan lærerne til teammøder og i praksis sætter fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering
To film fra Lindevangskolen på Frederiksberg med fokus på mål som en fælles retning og på lærerens nye rolle som facilitator
Otte korte film, hvor lektor Tomas Højgaard, DPU svarer på spørgsmål om læringsmålstyret undervisning.… Læs mere