Indlæg af Rud Nielsen

Kun en lederforening

Efter sommerferien er der kun en faglig organisation for ledere.

Frie Skolers Ledere og Ledere i frie Skoler har nu fundet sammen og vil fremover stå med et tydeligere og stærkere tilbud til lederne på de frie skoler. Der forestår selvfølgelig en præsentation og en medlemsopbakning til dette i de kommende måneder.… Læs mere

Medlemskampagne – fuld bonus fra dag 1

Ud fra devisen ”jo flere vi er, jo stærkere står vi” åbner vi for en slags frit lejde i en periode.

Tilbuddet er, at nye medlemmer har fulde medlemsrettigheder fra den første dag, de melder sig ind i Frie Skolers Ledere. Normalt har vi tre måneders karenstid ved indmeldelse, inden det nye medlem har opnået fulde medlemsrettigheder.… Læs mere

Frie Skolers Ledere ønsker godt nytår

Frie Skolers Lederes bestyrelse vil gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår. Foreningsmæssigt bliver 2015 et anderledes år, da vi fremover skal servicere vores medlemmer fra vores nye kontor i København, – vi glæder os til dette.… Læs mere