Bestyrelse

FRIE SKOLERS LEDERES højeste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Medlemmerne er valgt på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen har udnævnt et forretningsudvalg til at varetage foreningens interesser. Dette udvalg består af den generelforsamlingsvalgte formand Brian Bastiansen og næstformand Jeppe Møller Tobberup samt 2. næstformand Jens Erik Høj-Pedersen. Den politiske ledelse varetages af formand og de to næstformænd.

 • Valgt bestyrelse for 2020 – 2021

  Formand Brian O. Bastiansen, Hjemly Fri- og Efterskole

  Næstformand Jeppe M. Tobberup, Helsinge Realskole

  Næstformand Jens Erik Høj-Pedersen, Lukas-Skolen Vejle

  Bestyrelsesmedlem Maria Have, Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

  Bestyrelsesmedlem Anne-Kathrine Nielsen (Trine), Albertslund Lille Skole

  Bestyrelsesmedlem Steffen Egon Eriksen, Otterup Realskole

  Bestyrelsesmedlem Poul Roed, Glamsdalens Idrætsefterskole

  Bestyrelsesmedlem Thomas Wenzell Aziz, Sorø Privatskole

  Bestyrelsesmedlem Leif Lundsgaard, Salling Efterskole

  Bestyrelsesmedlem Käte Dybdahl, Kochs Skole

  Bestyrelsesmedlem Isabel Louise Hansen, Osted friskole

  Bestyrelsesmedlem Charlotte Stou, Hald Ege Efterskole