Bestyrelse med visioner om løn

Midt i januar havde vi vores kvartalsvise visionsmøde i bestyrelsen. Også denne gang et rigtig spændende møde, men anderledes end de sidste par visionsdøgn, fortæller formanden, Rud Nielsen:

Vores arbejde indtil nu har i høj grad drejet sig om vores løsrivelsesprojekt – ikke at vi er helt i mål endnu, men vi kan så småt se lyset.

Hvad vil medlemmer have?
Derfor drejede det sig denne gang i langt højere grad om ”indholdet” i foreningen – hvad skal medlemmerne have ud af at være medlem? Hvad er det, de efterspørger?

Vi tog blandt andet udgangspunkt i sidste års undersøgelse, hvor halvdelen af medlemmerne svarede, at det, der betyder noget i forhold til at være medlem af Frie Skolers Ledere, det er LØN – LØN – LØN.

Så derfor er det indenfor det felt, at vi bruger vores kræfter i den kommende periode.