Breaking news på Facebook: Rud stopper som formand

315 personer er Ruds Facebook-opslag allerede nået ud til. Mange læsere har altså nok allerede fundet ud af, at Rud stopper som formand. Eller som han selv formulerer det i sit opslag:

”Efter 7 år som næstformand og de sidste 6 år som formand for foreningen har jeg valgt at stoppe i forbindelse med generalforsamlingen i april måned”.

Rud takker i sit opslag medlemmerne for de mange diskussioner og meningsudvekslinger – og takker alle de andre spændende mennesker, han har mødt i arbejdet.

”Det har været sjovt, interessant, til tider meget arbejdsomt – men heldigvis også med gode resultater, der er kommet medlemmerne til gode”, skriver han.

Vil du vide mere?
Vi har på redaktionen besluttet at følge op i næste nyhedsbrev. For læserne har krav på at vide mere!

Læs interviewet i næste nyhedsbrev om, hvad Rud nu skal – og hvad han tager med fra arbejdet som formand i Frie Skolers Ledere.

Vores reporter vil stille kritiske spørgsmål som: ”Hvad har du lært?”, ”Hvad er du lykkes med?” og ”Hvordan gik det med arbejdet på din egen skole og privat?”.

Rud fortsætter
Vi har ikke spurgt Rud om lov til interview, for han vil nemlig helst bare klø på med arbejdet i foreningen lige til generalforsamlingen i forbindelse med lederdagene.

”Jeg fortsætter de kommende måneder frem til generalforsamlingen med den sædvanlige energi og med en stor glæde over at være og have været en del af en god faglig organisation”.