Skolefilm: Kodning for alle – IT-kreativitet, digital produktion og digitalt mod

Børnene er klar til kodning – det skal lærerne også være. I denne række film introducerer vi 3 forskellige programmer til kodning på forskellige klassetrin. Se hvordan eleverne kaster sig ud i de nye udfordringer med kreativitet og lærelyst og se hvor langt, de når som digitale producenter.

1. februar starter 45 skoler i en forsøgsordning med faget teknologiforståelse, hvor eleverne blandt andet skal lære at kode. Filosofien bag projektet er, at eleverne skal forstå en algoritme, ligesom de forstår en bageopskrift. De skal opleve sig selv som digitale producenter – som en deres del af teknologiforståelse.

På linket herunder finder du også undervisningsfilm der introducerer de tre programmer – så man som lærer bliver godt klædt på til sin første undervisning i kodning.

Se filmene her og download undervisningsmateriale

Se de andre andre skolefilm

Månedens skolefilm: Læreres relationskompetence – tre synlige kendetegn

Se hvordan lærere helt konkret handler relationskompetent i undervisningen og få et professionelt sprog til at tale om relationskompetence.

I første af seks film kobler ph.d. Louise Klinge sin forskning med klip fra undervisningen. I de næste fire film fire vises en række eksempler på synlige kendetegn ved relationskompetente handlinger, og lærerne og eleverne fortæller om deres erfaringer. Louise Klinge taler i den sidste film om betingelser for relationskompetence.

De tre synlige kendetegn:

  • Lærerne imødekommer elevernes behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.
  • Når lærere agerer relationskompetent i undervisningen bringer de sig på bølgelængde med eleverne. Afstemmere er de træk ved lærernes minik, gestik, ordvalg og tonefald, der giver børnene oplevelsen af at have betydning.
  • Omsorgsetiske handlinger – at give omsorg – danner børnene til at møde verden respektfuldt og venligt. Det kræver, at fagpersonen har hele det udviklende menneske på sinde og ikke primært fokuserer på indhold og regler. Det betyder fx at ingen elev ydmyges og at der er opmærksomhed på elevernes fysiske behov.

Værd at vide:
Filmen er produceret i samarbejde mellem skoleforsker Louise Klinge og Marianne Rasmussen, Filmkompagniet. Den er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmider.

Se filmene her og download liste med relationskompetente kendetegn

Se de andre skolefilm her

Månedens skolefilm: Psykologisk ilt i skolen – en vej til trivsel

Ifølge professor Jan Tønnesvang har vi alle fire grundlæggende psykologiske behov: at være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre. I skolen skal lærerne nære eller ”psykologisk ilte” de behov og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel.

I dette filmprojekt formidles to af Vitaliseringspsykologiens modeller (Iltmodellen og KvaS Vital) udviklet af professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Her er tale om to praktisk brugbare modeller, der kan berige vores mindset. Lærere ilter formodentlig allerede elevers grundbehov – men ikke altid tilstrækkeligt. Med filmen får de et fælles sprog og kan bruge modellerne som en nøgle, der åbner for kvalificeret dialog, bevidsthed og øget trivsel.

At understøtte børnenes psykologiske behov er samtidig – ifølge phd Louise Klinge – ét af fire kendetegn ved relationskompetence. Så der er mange gode grunde til at se filmene og få ”iltbrillerne” på.

Værd at vide:
Filmen er produceret i samarbejde med Silkeborg kommune. Den er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmider.

Produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet

Se filmen her og download de to modeller

Se de andre skolefilm her

Månedens skolefilm: Udeskole i praksis – bevægelse, trivsel og læring

Se tre skoler lave udeskole for store og små elever – i fag og med både land og by som ramme for undervisningen. I filmene fortæller lærerne om deres erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse i udeskolen.

  • Sophienborgskolen i Hillerød rykker i en dobbelttime danskundervisningen ud i nærområdet. Her arbejder 7. klasse med personkarakteristik i et boligområde.
  • Arden Skole i Himmerland har 2. klasse en fast ugentlig udeskoledag. I kristendom er temaet denne gang “Hellige steder”, og de besøger en kirke.
  • Tagensbo Skole i København NV er 6. klasse hos betonfabrikken Unicon i fagene natur/teknologi og dansk. Tilbage på skolen støber eleverne selv plader og skriver forklarende tekster

Værd at vide:
Filmen er produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet med støtte fra undervisningsministeriets udlodningsmider –  for UdeskoleNet og VIA.

Klik og kig:
Se filmen her og download de tre undervisningsforløb

Se de andre skolefilm her

Månedens skolefilm: Mindful Medicin

Omfattende forskning viser, at mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en effektiv metode over for symptomer på stress, angst og depression – blandt syge såvel som raske. Mange oplever desuden, at metoden fører til forbedret livskvalitet og velvære. ”Mindful Medicin” følger et MBSR hold over otte uger. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage.

Vi følger især tre deltagere – Rikke, Marlene og David. Rikke har BDS – bodily distress syndrome og døjer især med træthed og depressioner. Marlene har stress samt migræne og David vil gerne hvile mere i sig selv. I løbet af kurset opdager de tre deltagere nye sider af sig selv og vi får et indblik i at meditation er hårdt arbejde – og nogle gange kan være frustrerende. Men også at metoden åbner en måske skjult vej ind i fællesskab, samhørighed med andre og en mulighed for at rumme modstridende følelser.

Lone Fjorback er underviser på forløbet. Hun er overlæge på Århus Universitetshospital, driver forskning og behandling i mindfulness, og er leder af uddannelse ved Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitetshospital. I filmen er der interview med grundlægger af MBSR-programmet og professor i medicin Jon Kabat-Zinn samt hjerneforsker og grundlægger af Center for Investigating Healthy Minds, Richard Davidson.

Klik og kig:

Se filmen her

Se de andre skolefilm her

Månedens film: Styr på det hele – om unge, stress og mental sundhed

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor ungdommen har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress.

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og hvordan du forbedrer din mentale sundhed. Vi møder en gruppe unge mennesker i alderen 15-20 år, der er på et 8 ugers mindfulness kursus hos Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Deres underviser overlæge Lone Overby Fjorback er Danmarks førende mindfulnessforsker og har praktiseret yoga og meditation i 30 år.

Hvis du ser filmen bliver du klogere på, hvad helt almindelig hverdagsstress gør ved dig. Hvad er stress egentlig er og hvordan vi skal forstå det. Hvordan hjernen og dine tanker virker. Børnepsykiater og forfatter Daniel Siegel, der har skrevet bogen “Brainstorm” beskriver i filmen udviklingen i teenage-hjerner. Han siger bl.a. at man i ungdomsårene kan gøre hjernen stærkere ved at lave mindfulness.

Som ung har din hjerne et stort potentiale og træning af din mentale sundhed er en god færdighed at opdyrke i netop den periode af dit liv. Det er også år hvor der sker en masse forandringer og der stilles en masse krav. Derfor er det sundt for krop, sind og hjerte at øve sig i at være tilstede i nuet og i øjeblikke give slip på forsøget på at have styr på det hele.

Se filmen her

Konkrete mindfullness øvelser for unge

Se de andre skolefilm her

“Styr på det hele” er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film 2017, med støtte fra Undervisningsministeriet.

Persona Film har siden 2001 produceret undervisningsfilm, dokumentarfilm, og etnografiske film til bl.a. museer, hospitaler, skoler og universiteter.

Månedens skolefilm: Søholmskolen knækker læsekoden med Opdagende skrivning

Denne film viser hvordan 21 børnehaveklassebørn på bare fem måneder opdager, at der er sammenhæng mellem lyd og bogstav, og at de kan bruge de små kruseduller til at formidle det, de har på hjerte.

Metoden kaldes opdagende skrivning, og den har børnehaveklasseleder Kirsten Lybecker på Søholmskolen i Jystrup arbejdet med i syv år.

Vi  følger Kirsten Lybeckers børnehaveklasse fra september til jul og ser, hvordan de arbejder med opdagende skrivning i praksis. Vi følger processen fra en fælles oplevelse, til børnene gennem samtale og modellering oplever at kunne formidle det, de har på hjerte – selv med et meget lille bogstavkendskab.

Børnene knækker den alfabetiske kode gennem et funktionelt arbejde, hvor de ser sammenhængen mellem lyd og bogstav. De arbejder på forskellige stadier, men alle børn udvikler sig – og de skal ikke tænke på, om det de skriver er rigtigt.

Målgruppen er undervisere i børnehaveklassen og 1. klasse. Filmen varer 32 minutter.

Filmen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Klik og kig:

Se filmen her

Se de andre skolefilm her

 

 

Månedens film: Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever, at få et solidt og aktivt fagsprog. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration – lige til at kopiere.

Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, men samtidig en dimension i alle folkeskolens fag. I de seneste år har andetsprogsdidaktikken derfor udviklet sig til være en generel udfordring for alle fag.

I filmene ser du god praksis fra 1. kl. matematik, 3. kl. dansk, 4. Kl. natur teknik, 8. kl. fysik, 8. kl. biologi og 9. kl. dansk.

Målgruppen er alle lærere i folkeskolen, skoleledere og studerende. Filmen varer 37 minutter.

Filmen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Se filmen her

Se de andre skolefilm her

 

Månedens film: Få popkornene til at springe – fokus på de 10-15 pct. dygtigste elever i skolen

For dygtig til folkeskolen ­
– Da Vinci Linjen i Esbjerg. 9 min.

Da Vinci Linjen er et utraditionelt tilbud til elever, der holder af at lære og har let ved det. Her tilgodeses elever, som har brug for store faglige udfordringer og ønsker at udnytte deres evner fuldt ud. Rikke fra 9. D viser rundt på skolen og fortæller, at hun er glad for at gå i skole igen.

 

Få popkornene til at springe
– talentudvikling i Hørsholm Kommune, 17 min.

Hørsholm Kommune har siden 2005 haft fokus på at styrke indsatsen for elever med særlige forudsætninger. Eksempelvis gennem talentvejledning, Blooms tak-sonomi og holddeling efter niveau.

 

Udfordring til alle
– Buskelundskolen i Silkeborg. 13 min.

Buskelundskolen har skabt en organisering og kultur, som giver mulighed for at udfordre alle elever ­ også de 10-15 pct. dygtigste. Alle timer på en årgang er lagt i parallelle forløb, så eleverne har valgmuligheder. Der er fokus på den enkelte elev og høje forventninger til både elever og lærere. I filmen møder vi bl.a. Christian fra 8. årgang og Clara fra 9. årgang, som begge er elever med særlige forudsætninger.

 

Værd at vide:
Filmen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler

Se filmen her

Se de andre skolefilm her

Månedens film: Trivselsgrupper for skolebørn

Se hvordan trivselsgrupper fungerer i praksis i Silkeborg Kommune. Her laver de en tidlig og lokal indsats for børn med trivselsproblemer. Der er eksempelvis grupper for børn, hvis forældre er skilt, grupper for børn, der oplever dødsfald i nærmeste familie, eller grupper for børn med lavt selvværd.

I filmen fortæller børn, at de oplever, at det er godt for dem at tale om det, der er svært. I grupperne kan de sige det, de ikke kan sige andre steder. De fortæller, hvordan ondt i maven og klump i halsen forsvinder, når de kommer i trivselsgruppe, og at det er rart at hjælpe andre børn. For der er netop fokus på, at børn hjælper børn.

Vi hører også erfaringer fra gruppelederne – en lærer eller pædagog fra skolen og en frivillig. De er med til at sætte rammerne, hvor der er nærvær og tid, men det er børnene, der har ordet. Der er også plads til at spise, grine og have det sjovt sammen.

Filmen viser, at det hjælper børn at mødes i et trygt samtalerum, hvor de kan dele det, der tynger, hjælpe andre og opleve, hvordan fællesskab skaber trivsel.

I filmen medvirker Lektor Karen Wistoft, Aarhus Universitet, der forsker i trivsel.

Værd at vide:
Filmen er produceret i samarbejde med Selvhjælp Silkeborg og Silkeborg kommune. Den er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmider.

Produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet

Klik og kig

Se de andre skolefilm her