Skolefilm: Kodning for alle – IT-kreativitet, digital produktion og digitalt mod

Børnene er klar til kodning – det skal lærerne også være. I denne række film introducerer vi 3 forskellige programmer til kodning på forskellige klassetrin. Se hvordan eleverne kaster sig ud i de nye udfordringer med kreativitet og lærelyst og se hvor langt, de når som digitale producenter.

1. februar starter 45 skoler i en forsøgsordning med faget teknologiforståelse, hvor eleverne blandt andet skal lære at kode.… Læs mere

Månedens skolefilm: Læreres relationskompetence – tre synlige kendetegn

Se hvordan lærere helt konkret handler relationskompetent i undervisningen og få et professionelt sprog til at tale om relationskompetence.

I første af seks film kobler ph.d. Louise Klinge sin forskning med klip fra undervisningen. I de næste fire film fire vises en række eksempler på synlige kendetegn ved relationskompetente handlinger, og lærerne og eleverne fortæller om deres erfaringer.… Læs mere

Månedens skolefilm: Psykologisk ilt i skolen – en vej til trivsel

Ifølge professor Jan Tønnesvang har vi alle fire grundlæggende psykologiske behov: at være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre. I skolen skal lærerne nære eller ”psykologisk ilte” de behov og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel.

I dette filmprojekt formidles to af Vitaliseringspsykologiens modeller (Iltmodellen og KvaS Vital) udviklet af professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.… Læs mere

Månedens skolefilm: Udeskole i praksis – bevægelse, trivsel og læring

Se tre skoler lave udeskole for store og små elever – i fag og med både land og by som ramme for undervisningen. I filmene fortæller lærerne om deres erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse i udeskolen.

Sophienborgskolen i Hillerød rykker i en dobbelttime danskundervisningen ud i nærområdet. Her arbejder 7.… Læs mere

Månedens skolefilm: Mindful Medicin

Omfattende forskning viser, at mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en effektiv metode over for symptomer på stress, angst og depression – blandt syge såvel som raske. Mange oplever desuden, at metoden fører til forbedret livskvalitet og velvære. ”Mindful Medicin” følger et MBSR hold over otte uger. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage.… Læs mere

Månedens film: Styr på det hele – om unge, stress og mental sundhed

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor ungdommen har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress.

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og hvordan du forbedrer din mentale sundhed.… Læs mere

Månedens skolefilm: Søholmskolen knækker læsekoden med Opdagende skrivning

Denne film viser hvordan 21 børnehaveklassebørn på bare fem måneder opdager, at der er sammenhæng mellem lyd og bogstav, og at de kan bruge de små kruseduller til at formidle det, de har på hjerte.

Metoden kaldes opdagende skrivning, og den har børnehaveklasseleder Kirsten Lybecker på Søholmskolen i Jystrup arbejdet med i syv år.… Læs mere

Månedens film: Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever, at få et solidt og aktivt fagsprog. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration – lige til at kopiere.… Læs mere

Månedens film: Få popkornene til at springe – fokus på de 10-15 pct. dygtigste elever i skolen

For dygtig til folkeskolen ­
– Da Vinci Linjen i Esbjerg. 9 min.

Da Vinci Linjen er et utraditionelt tilbud til elever, der holder af at lære og har let ved det. Her tilgodeses elever, som har brug for store faglige udfordringer og ønsker at udnytte deres evner fuldt ud. Rikke fra 9.… Læs mere

Månedens film: Trivselsgrupper for skolebørn

Se hvordan trivselsgrupper fungerer i praksis i Silkeborg Kommune. Her laver de en tidlig og lokal indsats for børn med trivselsproblemer. Der er eksempelvis grupper for børn, hvis forældre er skilt, grupper for børn, der oplever dødsfald i nærmeste familie, eller grupper for børn med lavt selvværd.

I filmen fortæller børn, at de oplever, at det er godt for dem at tale om det, der er svært.… Læs mere