Månedens skolefilm: Psykologisk ilt i skolen – en vej til trivsel

Ifølge professor Jan Tønnesvang har vi alle fire grundlæggende psykologiske behov: at være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre. I skolen skal lærerne nære eller ”psykologisk ilte” de behov og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel.

I dette filmprojekt formidles to af Vitaliseringspsykologiens modeller (Iltmodellen og KvaS Vital) udviklet af professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.… Læs mere

Månedens skolefilm: Udeskole i praksis – bevægelse, trivsel og læring

Se tre skoler lave udeskole for store og små elever – i fag og med både land og by som ramme for undervisningen. I filmene fortæller lærerne om deres erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse i udeskolen.

Sophienborgskolen i Hillerød rykker i en dobbelttime danskundervisningen ud i nærområdet. Her arbejder 7.… Læs mere

Månedens skolefilm: Mindful Medicin

Omfattende forskning viser, at mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en effektiv metode over for symptomer på stress, angst og depression – blandt syge såvel som raske. Mange oplever desuden, at metoden fører til forbedret livskvalitet og velvære. ”Mindful Medicin” følger et MBSR hold over otte uger. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage.… Læs mere

Månedens film: Styr på det hele – om unge, stress og mental sundhed

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor ungdommen har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress.

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og hvordan du forbedrer din mentale sundhed.… Læs mere

Månedens skolefilm: Søholmskolen knækker læsekoden med Opdagende skrivning

Denne film viser hvordan 21 børnehaveklassebørn på bare fem måneder opdager, at der er sammenhæng mellem lyd og bogstav, og at de kan bruge de små kruseduller til at formidle det, de har på hjerte.

Metoden kaldes opdagende skrivning, og den har børnehaveklasseleder Kirsten Lybecker på Søholmskolen i Jystrup arbejdet med i syv år.… Læs mere

Månedens film: Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever, at få et solidt og aktivt fagsprog. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration – lige til at kopiere.… Læs mere

Månedens film: Få popkornene til at springe – fokus på de 10-15 pct. dygtigste elever i skolen

For dygtig til folkeskolen ­
– Da Vinci Linjen i Esbjerg. 9 min.

Da Vinci Linjen er et utraditionelt tilbud til elever, der holder af at lære og har let ved det. Her tilgodeses elever, som har brug for store faglige udfordringer og ønsker at udnytte deres evner fuldt ud. Rikke fra 9.… Læs mere

Månedens film: Trivselsgrupper for skolebørn

Se hvordan trivselsgrupper fungerer i praksis i Silkeborg Kommune. Her laver de en tidlig og lokal indsats for børn med trivselsproblemer. Der er eksempelvis grupper for børn, hvis forældre er skilt, grupper for børn, der oplever dødsfald i nærmeste familie, eller grupper for børn med lavt selvværd.

I filmen fortæller børn, at de oplever, at det er godt for dem at tale om det, der er svært.… Læs mere

Månedens skolefilm: Motiverende læringsmiljøer i praksis

Motivation er ikke en forudsætning for, at de unge kan lære noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen. Det viser Center for Ungdomsforskning CeFu’s projekt ”Unges lyst til læring”. Motivation kan således ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i.… Læs mere

Månedens skolefilm: Tænk målstyret

Læringsmålsstyret undervisning kan fremme elevinddragelse, motivation og læring. I disse film, kan du se, hvordan læringsmålsstyret undervisning alle typer elever – også dem med særlige behov og elever med særlige forudsætninger:

Tre film fra Skåde Skole, hvor du ser, hvordan lærerne til teammøder og i praksis sætter fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering To film fra Lindevangskolen på Frederiksberg med fokus på mål som en fælles retning og på lærerens nye rolle som facilitator Otte korte film, hvor lektor Tomas Højgaard, DPU svarer på spørgsmål om læringsmålstyret undervisning.… Læs mere