HAR DU STYR PÅ DIN LØN?

Kære medlemmer

Som leder har du mange opgaver, blandt andet bruger du meget tid på at udarbejde årsnormer for dine medarbejdere. Du skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, som står på medarbejdernes årsnorm og den løn, der udbetales.

Hvor meget tid bruger du på din egen løn?  Hvornår har du sidst forhandlet løn?  Vi ser ofte en tendens til, at lederlønninger ikke får den samme opmærksom, som de øvrige medarbejdergrupper på skolen.

Det er der flere årsager til. Dels står man i en dobbeltrolle som øverste leder, hvor man på den ene side skal varetage skolens økonomi, og på den anden side huske at egen løn også er til forhandling. Som øvrige ledere kan det også være svært at forhandle løn og prissætte sit eget værd. Du har ligeledes indblik i skolens økonomi, og du har måske ovenikøbet været med til at tilrettelægge besparelser i ressourcefordelingen, hvorefter det kan være svært at bede om lønforhøjelse.

Som faglig forening er vi altid interesseret i, at I får den løn, som passer til jeres arbejdsindsats. Er der overensstemmelse mellem din arbejdsindsats, og den løn du får? Følger din løn overenskomsten? Og kender du dine rettigheder og muligheder?

Vi har i det efterfølgende forsøgt at gøre det mere gennemskuelig for dig, hvordan din løn er sammensat, når du er ”øverste leder” eller ”øvrig leder”.

 

ØVRIGE LEDERE

Er du mellemleder, viceskoleleder eller en anden type leder tilhører du lønmæssigt kategorien øvrige ledere. Det betyder at din basisløn ikke til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

I stedet kan du bruge lønforhandlingen til at forhandle midlertidige og varige løntillæg samt engangsvederlag. Som øvrig leder kan du både forhandle midlertidige og varige løntillæg.

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Du kan forhandle et varigt løntillæg, hvis det er opgaver eller en særlig funktion, som vil forblive en del af din stilling. Det kan også være honorering for kvalifikationer og personlige kompetencer.

Har du som øvrig leder enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Resultatløn betyder, at du som øvrig leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål undervejs mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

ØVERSTE LEDERE

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens størrelse /elevtal. Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Se intervallerne på side 4:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle engangsvederlag i form midlertidige løntillæg eller resultatløn

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som honoreres for en særlig indsats.

Resultatløn betyder, at du som øverste leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål på vej mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Resultatløn hører under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i ”tillæg til bemyndigelsesskrivelsen”, som findes på hjemmesiden under ”Løn & Ansættelse”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget.

Vi ønsker dig held og lykke med din næste lønforhandling. Ønsker du allerede nu at klæde din bestyrelse på til jeres forhandling, så bed dem om at læse med her.

Til skolens bestyrelse – Information til lederløn på de frie skoler.

Har du spørgsmål angående din løn eller blot brug for et godt råd til dine kommende lønforhandlinger, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

De bedste sensommerhilsner

FRIE SKOLERS LEDERE

Velkommen tilbage

Kære medlemmer

Velkommen til et nyt skoleår. Vi håber, at I har nydt jeres ferie og har fået ladet batterierne op, så I er klar til at tage fat på de arbejdsopgaver, som venter.
Når kalenderen skriver 1. august, betyder dette forandringer for mange. Nogle er startet i jeres første lederjob, og derfor skal der lyde et særligt velkommen til jer. Andre har afsluttet et langt arbejdsliv og er gået på pension. Vi vil ønske jer held og lykke med jeres nye pensionisttilværelse. Andre har skiftet job og er startet på nye skoler. Til jer ønsker vi held og lykke med de nye udfordringer. Dog vender størstedelen af jer tilbage til den hverdag I forlod inden sommerferien med alle de udfordringer, der også venter jer.

Startskuddet til et nyt skoleår lydt og I er allerede i fuld gang med skoledagen igen. Mange af efterskolerne sagde allerede i søndags velkommen til en flok nye og forventningsfulde elever, og indenfor de næste dage er alle grundskolerne også i fuld gang.

Covid-19 situationen i foråret har bragt mange nye forholdsregler med sig, som vi alle skal forholde os til arbejdsmæssigt. De gode vaner, I fik indarbejdet i foråret med god hygiejne og passende afstand, er blevet en del af jeres hverdag. Elever og ansatte skal på trods af det stigende smittetryk kunne føle sig sikre, når de færdes på skolerne. Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen udsendte før sommerferien, retningslinjerne for at mindske risikoen for smitte med Covid-19. Læs mere

 

Alene-ledere/forstandere

Inden sommerferien sendte vi et nyhedsbrev ud, hvor vi slog et slag for de ledere/forstandere, som sidder som alene-ledere på mindre skoler, dels ved at tilbyde gratis coaching, men også ved at forsøge at iværksætte netværksgrupper for jer. Er du interesseret i at deltage i sådan en gruppe, eller har du behov for at sparre med os i form af rådgivning eller coaching så send en mail til rm@fsleder.dk

Nye ledere – introdag

Er du ny i ledelsesfaget, og har du lyst til at møde andre i samme situation som dig, så afholder foreningen introdage for nye ledere i efteråret. Den første dag er onsdag den 30. september fra 10.00 – 16.00 på Hindsgavl slot. Passer denne dato ikke afholdes der et døgnseminar på Sjælland den 18. november. Læs mere

Lederkonference den 30. september til den 2. oktober – SKYND DIG DER ER KUN FÅ PLADSER TILBAGE

Vi vil gerne minde dig om, at lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober. Har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig. TILMELD DIG HER

Datoer til jeres årskalender:

 

20. september kl. 09.30 – 15.30                 Friskolernes landsmøde

30. september til 2. oktober                         Lederkonference på Hindsgavl Slot

30. september kl. 10.00 – 16.00                  Introdag for nye ledere

3. oktober kl. 13.00 – 20.00                         Efterskoleforeningens generalforsamling

23. oktober til den 24. oktober                     Danmarks Private Skolers Årsmøde

18. november til 19. november                     Døgnseminar for nye ledere

26. november kl 10.00 – 16.00                    LC-lederforum repræsentantskabsmøde

2021:

12. – 13. marts                                                 Kristne Friskolers 50 års jubilæum og generalforsamling

9. april til den10. april                                  Friskolernes Landsmøde

16. april til den 17. april                                Repræsentantskab og Lilleskoletræf

21. april til den 23. april                               Lederkonference på Hindsgavl Slot

God skolestart til alle. Husk I altid er velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål.

De varmeste sommerhilsner fra

FRIE SKOLERS LEDERE

 

 

 

Sommerhilsen fra formanden

Sommerhilsen fra formanden.

Kære medlemmer

Nu nærmer vi os med hastige skridt en lang, velfortjent og forhåbentlig afslappende sommerferie. Jeg tror, at jeg på manges vegne også kan kalde den en tiltrængt ferie oven på et meget turbulent forår. Et forår som skrives ind i historiebøgerne, og som på mange måder har vendt op og ned på vores hele hverdag. Nye vaner og rutiner er opstået og forandringer i hobetal har sneget sig ind i vores daglig på godt og ondt.

Corona-krisen som i den daglig tale kaldes, har haft stor indflydelse på jeres arbejdsliv. Jeres arbejdstider har ændret sig. Primetime på skolen og ulvetimen i familien har forskubbet sig. Familie- og arbejdslivet har for mange i en periode være smeltet mere sammen end tidligere. Hjemmearbejdsdage og virtuelle møder har for alvor set dagens lys i skoleverdenen. Sene udmeldinger fra ministeriet har ofte betydet, at møder er blevet afholdt sidst på dagen eller om aftenen. Udmeldinger på TV om genåbning og nye retningslinjer, har gjort jeres telefon rødglødende på helt andre tidspunkter, end I er vant til. Kort sagt har I måtte tilpasse jer den virkelighed og de præmisser som er fuldt i kølvandet på corona-krisen.

Desværre ved ingen hvor længe Covid-19 vil fortsætte med definere rammerne for både jeres privat- og arbejdsliv. Hele arbejdet med retningslinjer og udfordringerne omkring Covid-19 har skabt en god dialog for os ind i ministeriet, hvilket har været tiltrængt. Det har været rart at mærke, hvordan der er blevet lyttet til vores input.

I sidste uge kom de længere ventede retningslinjer med de sundhedsfaglige anbefalinger på Børne- og undervisningsministeriets område gældende pr. 1 august. Med disse i hånden er de fleste af jer i fuld gang med at tilpasse jeres skolers aktiviteter til retningslinjerne. Hvilke aktiviteter kan I lighed med tidligere år gennemføres og hvad skal retænkes, så retningslinjerne overholdes. Endnu engang kalder dette på ledelse, når der skal vurderes, hvordan jeres skoler vil kunne drives bedst muligt, så de dels lever op til de faglige krav, men også vil kunne tilbyde de sociale aktiviteter i en Corona-venlig udgave, som netop kendetegner din skole.

Forberedelserne til OK21 startede så småt før Corona ramte landet, men som så meget andet, der lukkede ned og blev sat på pause i dette forår, er der heller ikke her sket så meget på denne her front. Lige nu er der usikkerhed omkring processen frem til OK21.

En ting er dog helt sikker. Vi arbejder benhårdt på at få bemyndigelsesskrivelsen gjort til en del af overenskomsten, da vi ikke ser det som en rimelig og holdbar løsning, at op til 25 procent af øverste leders løn ligger udenfor overenskomsten, og skal forhandles hjem i form af tillæg hvert år, og som ovenikøbet udbetales bagudrettet efter periodens udløb.

Som fagforening ligger det os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor har vi i foråret iværksat gratis coaching til nye ledere. Dette har vi blandt andet gjort for at sikre, at nye ledere i den frie skoleverden kommer godt fra start i deres nye job. Vi ved, at som ny leder har man ofte ikke så mange kolleger at vende leverlivets udfordringer med. Der kan være mange problemstillinger, hvor det kan være rart at disse drøftes med et menneske, som ikke er tæt på skolen og dig, så går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside: https://frieskolersledere.dk/gratis-coaching-til-nye-ledere/

Som fagforening er vi bredt repræsenteret af medlemmer. Vi har medlemmer fra både store og små skoler og forskellige skoletyper. Medlemmer som indgår i ledelsesteam af varierende størrelser, men der er også en del medlemmer, som er det, vi kalder ”alene leder”. Ledere på mindre skoler, hvor der kun er én leder – nemlig skolelederen/forstanderen. Disse ledere har ikke nødvendigvis altid nogle at sparre med i dagligdagen. De er alene, dog med en bestyrelse, om at lede og drive skole og opgaverne ofte mange, komplekse og uforudsigelige. Disse ledere vil vi gerne støtte ekstra godt om. Derfor har vi besluttet at udvide vores gratis coaching til den gruppe af ledere, som ikke har et ledelsesteam at dele stort og småt med.

Desuden vil vi gerne gøre et forsøge på at oprette et netværk for ”alene ledere”, således at jer der sidder på skoler uden ledelsesteam, kan drøfte problemstillinger som relaterer sig til netop den hverdag og de udfordringer, der er forbundet med at være eneste leder på skolen.

Har du lyst til at deltage i sådan et netværk, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til rm@fsleder.dk , så vil vi forsøge at skyde gang i projektet.

Jeg vil gerne minde dig om, at vores lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober, så har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig.

Sidst men ikke mindst vil jeg minde jer nye ledere om, at vi igen i år afholder introdage for nye ledere i efteråret. Er du ny eller forholdsvis ny leder, og har du tid og lyst til at bruge en dag sammen med andre i samme situation som dig, så tilmeld dig introdagen.

Inden vi får set os om, er det august og tid til at starte op igen og som altid, har vi som ledere en forpligtigelse til at gå foran, så jeg vil til slut ønske dig en rigtig god sommerferie. Jeg ved fra mig selv, at den er kærkommen, så husk at få tanket energidepoterne op. Nyd hver eneste dag og forsøg at lægge arbejdstankerne på hylden for en stund.

God sommer

Brian Olsgaard Bastiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA FORENINGEN

Den Statslige Kompetencefond

Tidspunkterne, for hvornår Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler, er ændret. Fremover er der ingen ansøgningsrunder, der starter i weekender eller på helligdage.

Den Statslige Kompetencefonds ’åbningstider’ er ændret. Fremover tilføres der nye midler til puljerne i Den Statslige Kompetencefond på almindelige arbejdsdage.
Det betyder, at fondspuljer, der kortvarigt er tømt for midler, fremover ikke længere åbner for nye ansøgninger i weekender eller på helligdage.
Det skal skabe bedre arbejdsforhold for både ansøger og leder, der godkender ansøgninger.
De nye åbningstidspunkter er følgende:

 • Tirsdag den 2. juni kl. 10.00
 • Tirsdag den 1. september kl. 10.00
 • Tirsdag den 1. december kl. 10.00
 • Tirsdag den 2. marts kl. 10.00

Åbningstidspunkt er det øjeblikket, hvor lederen tidligst må trykke ’indsend’. De øvrige forberedelser, hvor fx. ansøgeren opretter og sender til leder, kan godt ske før fondens åbning.

NYT FRA FORENINGEN

Invitation til nye ledere                 

Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år?

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere. Den første introdag afholdes i forbindelse med foreningens lederkonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

https://www.hindsgavl.dk/da/forside. Datoen er:

 Onsdag den 30. september 2020 kl. 10.00 til 16.00 på Hindsgavl Slot.

 Hvis du deltager på introdagen den 30. september og ikke er tilmeldt lederkonferencen, er du meget velkommen til at deltage i onsdagens program, som starter kl. 18.00 med spisning og derefter foredrag med balletmester ved Det Kongelige Teater Nicolaj Hübbe.

På baggrund af tidligere erfaringer afholder vi som noget nyt i år et døgnseminar, hvor der bliver mere tid til at gå i dybden med rollen som ny leder og de udfordringer, som følger med. Seminaret afholdes på Sjælland – stedet oplyses senere.

Prisen for dette arrangement er 2500 kr. incl. moms. I prisen er overnatning og forplejning inkluderet. Datoen er:

Onsdag den 18. november kl. 12.00 til torsdag den 19. november kl.13.00

Når man er ny leder, kan der være mange nye arbejdsopgaver, nye relationer samt nye positioner/roller du som leder skal forholde dig til.

Vores erfaring siger, at det er særdeles givende for dig som ny leder at vende disse problemstillinger med andre i samme situation.

I løbet af dagen vil i blandt andet komme ind på følgende emner:

 • Hvordan løser du de udfordringer, som dit positions-/rolleskifte kan give?
 • Hvordan skaber du troværdighed og tillid som autentisk leder?
 • Hvordan motiverer du dine medarbejdere?
 • Hvordan forholder du dig som leder til de mange relationer, du skal indgå i, og hvordan håndtere du et muligt krydspres?
 • Hvordan passer du på dig selv i jobbet som leder?
 • Hvordan kan ledernetværk styrke dig som leder?

Dagen tilrettelægges således, at det bliver en blanding mellem oplæg, fælles drøfter samt workshops. Det endelige program sammensættes og udsendes senere. Vi vil forsøge at tilrettelægge programmet således, at dagen så vidt muligt tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer som leder.

Foreningens Lederkonferencen 2020 starter onsdag den 30. september om aftenen. Det erderfor muligt at starte med introdagen og fortsætte med deltagelse i lederdagene. Du er også velkommen til at tilmelde dig introkurset, selvom du ikke deltager på lederdagene.

Pladserne på introdagen er begrænset og fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding:

Rikke Marquard – rm@fsleder.dk senest torsdag den 1. september 2020.

Hvis du også ønsker at deltage i Lederkonferencen 2020, kan du tilmelde dig her:

https://frieskolersledere.dk/kursusoversigt/lederkonferencen-2020/

NYT FRA FORENINGEN

GRATIS COACHING TIL NYE LEDERE

Det ligger os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du har jobmæssige spørgsmål, udfordringer eller blot har brug for en snak. Intet er for småt. Vi vil hellere, at du ringer en gang for meget end for lidt
Som faglige organisation er det vores opgave at stå til rådighed for dig, når du har brug for sparring, rådgivning eller vejledning i forhold til overenskomstmæssige i spørgsmål.

Vi er bevidste om, at som ny leder er det ikke altid de overenskomstmæssige spørgsmål, der fylder mest. Det kan ofte være udfordringer eller problemstillinger, som relaterer sig til det nye lederjob. Hvordan tackler jeg personalet? Hvordan får jeg skabt forandringer?  Eller hvordan kan jeg arbejde med min rolle/position som leder?

Som ny leder har man ofte ikke så mange kolleger at vende lederlivets udfordringer med. Derfor har vi som noget nyt valgt at tilbyde gratis coaching til vores nye ledere. Går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Læs mere under fanen “medlemmer”.

Genåbning af skolerne

VI spørger os selv

Som faglig organisation for ledere ved de Frie grund- og efterskoler er vi bekymrede. Vi repræsenterer lederne på de frie skoler i hele Danmark, som lige nu er underlagt et kæmpe pres og ansvar i forbindelse med regeringens beslutning om en gradvis kontrolleret genåbning af skoler, dagtilbud og fritidsordninger. Vi accepterer naturligvis fuldt ud vores del af opgaven med at åbne Danmark igen, da regeringen har besluttet, at bl.a. grundskolerne skal genåbnes.

Onsdag den 8. april modtog skolerne en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der efterfølgende er revideret flere gange. Vejledningens formål er at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19 på skoler og fritidsordninger i forbindelse med genåbningen.

Med denne vejledning i hånden har skolelederne de sidste uger har haft særdeles travlt. Der står direkte i vejledningen ”Det påhviler lederen at sikre følgende”, hvorefter der følger 4 sider med konkrete tiltag, der skal iværksættes, hvis skolen skal leve op til kravene til en genåbning.

Naturligvis skal lederen sørge for at få iværksat alle de konkrete tiltag, så genåbningen lever op til vejledningen. Med ordet ”påhviler” er det med ét blevet lederens opgave at beskytte elever og medarbejdere mod COVID-19.

Vi synes, det er et tungt åg, som hviler på skolelederne. Vi savner tydelighed fra både skoleforeningerne og ministeriet. Vi er som sektor glemt i hele det her forløb. Hvor der er flere gange sagt, at vi asfalterer mens vi kører, så er det som om vores sektor må nøjes med grusveje. Hvor går vi hen som leder, hvis vi har brug for få råd og vejledning? Vi har ikke som lederne i folkeskolen K.

Samtidig bliver det endnu mere problematisk, når regeringen melder ud, at de frie skoler skal åbne senest mandag den 20. april. Betyder det, at skolerne blot skal åbne, selvom de ikke er klar til det endnu? Og betyder det i så fald, at åbningen af skolerne har højere prioritet end sikkerhedsforanstaltningerne?

Som faglig organisation ser vi med bekymring på den situation, som regeringen har bragt lederne i. Vi synes, at det er uklart, hvor ledelsesretten er blevet af? Har skolelederne ikke længere retten til at lede deres skoler? Og har de dermed heller ikke ansvaret for en forsvarlig genåbning, som lever op til vejledningen? Betyder det i praksis, at ansvaret er flyttet fra skolelederne til regeringen?

Man kan med rette spørge, om det er rimeligt, at lederne på de frie grund- og efterskoler skal påtage sig det ansvar der er i forbindelse med genåbningen af deres skoler, når deres ledelsesret er sat delvist ud af kraft? Regeringen opfordrer alle til at udvise samfundssind og passe på hinanden. Men hvor blev ordentligheden af overfor skolelederne, spørger vi?

Tirsdag den 21. april er FRIE SKOLERS LEDERE inviteret til møde med undervisningsministeren, hvor vi på ser frem til en yderligere dialog omkring åbningen af de frie grundskoler samt den senere åbning af landets efterskoler.

 

Venlig hilsen

FRIE SKOLERS LEDERE

Genåbning af Danmark

Kære Medlemmer

Der gik ikke lang tid fra vi ønskede jer god påske med håbet om, at I ledere ville kunne finde tid til holde lidt fri i en travl tid. Vi er klar over, at I ikke bare kan lægge alle jeres bekymringer og opgaver fra jer og holde påskeferie. Alligevel havde de fleste af jer måske set frem til bare et par dage med familien, hvor skolen for en stund kunne trænges i baggrunden.

Vi ved, at denne Coronatid har budt på mange nye udfordringer og opgaver, som I har skulle tilpasse jeres hverdag til. Hvem gør hvad på skolen? Nye arbejdsopgaver og mødetyper ser dagens lys. Møder afholdes virtuelt og pludselige er distanceledelse blevet et vilkår, som I ledere bliver underlagt. Nu er det ikke længere nok at være en god, synlig og nærværende leder. Der skal mere til, når du ikke er fysiske tilstede overfor dine medarbejdere. Kommunikation og forventningsafstemning bliver nøgleordene, hvis selvledelse blandt medarbejderne skal lykkes. Alt dette nye kræver kræfter og overskud af dig som leder.

 

 

Drømmen om et par dages fri i påsken blev med ét slukket. Sådan skulle det ikke gå. Vores kære Statsminister Mette Frederiksen afholdt tirsdag den 7. april pressemøde, hvor hun fremlagde en plan for genåbning af Danmark.
Set fra et lederperspektiv var dette ikke det mest velvalgte tidspunkt at servere denne nyhed. Hun gav jer samlet set to arbejdsdage til at få samlet trådene, lagt en plan og få skolen klargjort til at modtage elever fra 0. til 5. klasse.  Så havde I ikke allerede løbet stærkt de sidste par uger. Ja, så blev spurten i hvert fald sat ind for alvor, hvis ambitionen om at genåbne onsdag den 15. april skulle blive en realitet.

Hvor der på grundskolerne arbejdes på højtryk med at skabe en ny hverdag, er billedet helt anderledes på efterskolerne. Der er ingen elever at se. Kun de tomme lokaler vidner om, at der for indtil for cirka en måned siden har været drevet skole i bygningerne. Den økonomiske situation for efterskolerne er bekymrende. Med udsigten til en hjælpepakke som løber til 1. maj og en skole, som tidligst begynder igen 10. maj, så er der ikke noget at sige til, hvis I ledere sidder tilbage med en følelse af afmagt.

 

Mens jeres ansatte arbejder benhårdt på at fastholde efterskolefællesskabet på distancen, således at både tilskuddet og eleverne fastholdes indtil skoleårets afslutning, kan I lede og motivere medarbejderne og elever på distancen. Samtidig med pågår en planlægning af kommende skoleår, hvor spekulationer om, om rejseaktivitet og lignende skal retænkes, når man taler om en mulig 2. bølge af COVID-19. Man kan sige, at hvor man på grundskolerne kan handle sig ud af udfordringerne med at åbne skolerne, sidder I efterskoleledere med tiltag, der skal virke på distancen og som er uden for jeres indflydelse. Dette er et klart billede af, hvordan I som ledere skal agere i en omskiftelig hverdag.

Som forening har vi stor forståelse for den situation, I ledere står i. Derfor skal I også vide, at vi stiller os til rådighed, hvis du har brug for at vende en problemstilling eller blot har brug for en snak. Vi ved, at der er mange ledere på de frie grundskoler, som ikke har en medleder at drøfte tingene med, og derfor føler sig meget alene om den store opgave det er, at ændre total på driften af skolen for at kunne leve op til Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger.

 

Uden du måske ved af det, er du som leder havnet i det ledelsesteorien kalder det organisatorisk krydspres. Og mon ikke vi godt tør sige, at det nok bliver århundredets største krydspres. Du skal på en og samme tid håndtere de ministerielle krav i forbindelse med genåbningen. Du skal håndtere bekymrede forældre, som er usikker på, om det er sundhedsmæssigt forsvareligt at sende deres ”Guldklumper” hen i DIN skole. Du skal håndtere en skolebestyrelses krav og forventninger. Så skal du ikke mindst håndtere hele din medarbejdergruppe, som lige nu dels er meget usikker på, hvordan de skal udføre deres arbejde, så det lever op til vejledningens forskrift, men også en medarbejdergruppe som selv er bange for at blive smittet med COVID-19.

Der er ingen tvivl om, at det pres I ledere er underlagt lige nu, er massivt. I bliver presset fra alle leder og kanter. Det er lederen der står med ansvaret. Det er lederen der lægger hovedet på blokken og byder eleverne velkommen tilbage til en skole, som forhåbentlig er gearet til at drive undervisning i en tid med Corona. Man ved, at forælders og personalets blik er rettet mod lederen. Det er pludselig blevet en lederopgave at beskytte elever og medarbejdere mod COVID-19. Sådan kan det i hvert fald godt føles. Der står ligefrem på side 11 i vejledningen ”Det påhviler lederen at sikre følgende”, hvorefter der kommer 4 sider med konkrete tiltag, der skal iværksættes, hvis skolen skal leve op til kravene for en genåbning. Det er et kæmpe ansvar, der ligger på lederens skuldre. Derfor skal I heller ikke tøve med at ringe til os i foreningen. Vi er der for jer – husk det.

Hvordan trives du som leder lige nu? Og hvordan er dit psykiske arbejdsmiljø i denne Coronatid? To meget aktuelle spørgsmål, som vi næsten ikke tør stille dig, for svaret er givet på forhånd.

DET ER HÅRDT SOM ALDRIG FØR AT VÆRE LEDER.

Hvad kan I selv gøre for at komme igennem denne her tid, hvor det er blevet en lederopgave at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19. Det er et rigtigt godt spørgsmål. Som forening tror vi, at det er vigtigt, at I drøfter tingene med hinanden ude på skolerne, også når det bliver svært. Det er okay at bede om hjælp eller gode råd af kolleger eller os i foreningen. Vi er i en tid, hvor ingen af os kan trække på erfaringer fra tidligere. I bliver derfor nød til at sige til jer selv. Vi gør det vi tror, er det allerbedste, så kan vi ikke gøre bedre.

Vi har brug for at sige til jer. Der kan også forekomme Covid-19 spredning på din skole – blandt dine elever og medarbejdere. Det betyder ikke, at I ikke har gjort det godt nok. I kan ikke udstede garantier for at elever og voksne ikke smittes med COVID-19, men I gør det bedste, I kan for at undgå det.
HUSK at du ikke kan forhindre smittespredning på din skole. Det er uundgåeligt, men derfor er I stadig lykkes med jeres projekt genåbning af Danmark.

Vi ved at er en tung opgave at være leder i disse dage. Der skal prioriteres benhårdt og måske skal der tages ubehagelige beslutninger i en usikker tid. Vi vil derfor minde dig om, at ledere altså også kun er mennesker. I har også brug for at puste ud og blive mødt med støtte og forståelse. Sørg derfor for at få egenomsorg og gør noget for dig selv, som gør dig glad og lader dine batterier op.

De bedste tanker fra

FRIE SKOLERS LEDERE


LEDERSPARRING FOR FORENINGENS MEDLEMMER

Små som store udfordringer præger i øjeblikket mange lederes hverdag, som du også kan læse om i dette nyhedsbrev.
Foreningens lederkonsulent Bjarne Y. Jørgensen har en mangeårig bred ledelsesmæssig baggrund, og han har siden 2003 arbejdet som rådgiver i Frie Skolers Ledere, bl.a. med sparring i forhold til lederrollen.
Du er meget velkommen til at sende Bjarne en mail – byj@fsleder.dk –  såfremt du ønsker ledersparring i denne meget specielle situation. Han vil derefter kontakte dig telefonisk på et nærmere aftalt tidspunkt.

FSLEDER NETVÆRK PÅ FACEBOOK

Hvis du ikke allerede ved det, så har FRIE SKOLERS LEDERE en lukket facebookgruppe for ledere.  Den hedder FSleder Netværk. Det er et forum, hvor I kan dele jeres bekymringer, frustrationer, udfordringer, gode idéer og tiltage I har foretaget på din skole mm.
Vi vil opfordre dig at anmode om at blive medlem af gruppen, da vi ser det som en stor hjælp at videns dele i en tid, hvor der er vendt op og ned på alt.
Du er også velkommen til at stille spørgsmål, så vil vi i foreningen eller andre af gruppens medlemmer forsøge at besvare dem.

EN LILLE BØN TIL DIG

Som I muligvis ved lukkede skolekom serveren ned den 31. december 2019. Det betyder, at mange af jer medlemmer, som tidligere har haft en skolekom mail har fået ny mailadresse. Vi har i vores medlemssystem stadig registeret en del af jer med en skolekom mail.
Er du en af dem, som har fået ny mailadresse og ikke har fået den ændre hos os, vil vi meget gerne bede dig om sende en mail til info@fsleder.dk så vi kan få den rettet, og dermed komme i kontakt med dig igen pr. mail.

Anbefalinger til lokale aftaler om arbejdstid

Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler

Onsdag aften d. 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at skolerne i Danmark skulle lukke ned. Efterskolerne sendte derfor eleverne hjem, og lærerne arbejder hjemmefra med nødundervisning i videst muligt omfang. Perioden er efterfølgende blevet forlænget til foreløbig d. 13. april 2020.

Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19

D. 26. marts 2020 indgik overenskomst- og aftaleparterne på statens område ovenstående aftale, som betyder, at medarbejdere skal afvikle så meget frihed som overhovedet muligt i den kommende nedlukningsperiode fra mandag d. 30. marts 2020 og frem til den 13. april 2020.

Målet med aftalen er at udnytte nedlukningsperioden til at få ferie- og frihedspuklen afviklet, så alle medarbejdere i staten er parate til at arbejde, når de engang vender tilbage til en almindelige hverdag. Frihed betyder feriedage, særlige feriedage og afspadsering.

Aftalen giver arbejdsgiverne mulighed for at pålægge medarbejderne at holde op til fem dage af den frihed, de har tilbage i indeværende ferieår i perioden fra den 28. marts til den 13. april 2020. Dagene skal afvikles som hele dage og i denne nedlukningsperiode – det vil sige senest 13. april. Der kan ikke anvendes feriedage eller særlige feriedage på forskud fra det kommende ferieår.

Aftalen vil få begrænset betydning for lærerne på landets efterskoler.

For det første har de færreste lærere ferie til gode i indeværende ferieår frem til 30. april 2020. Der kan ikke tages forskud på de 16,64 feriedage, der skal afvikles til sommer 2020. For det andet skal langt de fleste lærere passe deres arbejde og fjernundervise.

Såfremt der er lærere, der har særlige feriedage til gode for indeværende ferieår (optjent i 2018) vil disse dage kunne pålægges til afvikling med ned til én dags varsel. Dette gælder også selvom dagene måtte være aftalt til senere afvikling eller, der var aftalt udbetaling ved ferieårets udgang d. 30. april 2020. En lærer, der bliver bedt om at afvikle særlige feriedage skal holde hele dagen fri, og hverken arbejde eller stå til rådighed denne dag.

Afspadsering er ikke et særlig anvendt begreb på efterskoler, da lærere arbejder under en årsnorm. Det er derfor sjældent, at lærere har en egentlig afspadseringssaldo, der kan anvendes til pålagt afspadsering.

Omlægning af lærernes arbejdstid

Under denne ekstraordinære nedlukning har der været usikkerhed om, hvordan arbejdstiden for undervisere skal opgøres. Først fredag d. 20. marts 2020 har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på Centralorganisationernes Fællesudvalgs opfordring svaret, at medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives læreren differencen. Såfremt der arbejdes mere end den planlagte arbejdstid, er det den præsterede tid, der medregnes. Dette gælder for perioden fra hjemsendelsen til og med d. 29. marts.

For den forlængede hjemsendelsesperiode fra 30. marts til d.13. april er der fortsat ikke nogen endelig afklaring på om, det fortsat er den planlagte arbejdstid, der medregnes, eller om noget andet gør sig gældende. Frie skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere og Efterskoleforeningen er – uagtet hvilken melding, der måtte komme fra de centrale parter – enige om, at det på den enkelte efterskole kan give mening at finde lokale løsninger i den helt særlige situation vi befinder os i. Foreningerne har derfor i

page1image26707072

fællesskab udarbejdet nogle anbefalinger til drøftelserne mellem lærernes tillidsrepræsentant og skolens ledelse.

Anbefaling fra Efterskoleforeningen, Frie Skolers Ledere og Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen og Frie Skolers Ledere er enige om, at der på efterskolerne kan være nogle udfordringer i forhold til særlige aktiviteter, som var planlagt til, men af gode grunde ikke kan gennemføres i nedlukningsperioden, samt at der kan være behov for at følge op overfor eleverne på den nuværende årgang, når de vender tilbage til skolen.

Det er derfor foreningernes opfattelse, at det kan give god mening for TR og ledelse i fællesskab lokalt at afsøge mulighederne for finde en løsning, som kan tilgodese både skole og ansatte bedre, end de centralt fastsatte udmeldinger og i stedet indgå lokal aftale herom. I tilfælde af, at skolen ingen TR har, så kan skolen rette henvendelse direkte til Frie Skolers Lærerforening for en forhandling.

Hvis lærernes tillidsrepræsentant og ledelsen bliver enige om at lave en lokalaftale, der adresserer udfordringerne, anbefaler vi i fællesskab, at det sker inden for nedenstående rammer. Rammerne fraviger de centrale regler på følgende måder:

 • Respekterer allerede indgåede lokalaftaler (pkt. 1 nedenfor)
 • Sætter et rimeligt maks. på, hvor mange timer, som omlægges i perioden 30. marts til 13. april

  2020, hvor det er muligt at oplægge omlægge arbejdstimer (pkt. 2 nedenfor)

 • Muliggør omlægning af timer knyttet til særlige aktiviteter (anderledes uger) også for den periode

  (fra hjemsendelsen til d. 29. marts 2020), hvor timer ellers ikke kan omlægge. (pkt. 3 nedenfor)

 1. Lokalaftaler, der er indgået i anledning af nedlukningen forud for de centrale parters udmelding om opgørelsen af arbejdstiden i nedlukningsperioden, er gældende, men kun hvis de genbekræftes af TR og ledelsen. Aftalerne skal desuden genbekræftes eller genforhandles, hvis der atter kommer ændrede vilkårsændringer fx udmeldinger om arbejdstid fra regeringen eller de centrale parter. Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen vil gøre opmærksom på det, såfremt der kommer sådanne ændrede vilkårsændringer fra regeringen eller de centrale parter.
 2. For perioden fra og med d. 30. marts til og med d. 13. april 2020 omlægges maksimalt op til 22,2 timer for den enkelte lærer. Timetallet reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Såfremt dette sker, skal læreren senest dagen i forvejen gøres bekendt med præcis hvilke timer, der omlægges med en præcisering af, at læreren i de angivne timer ikke skal udføre arbejde eller stå til rådighed for skolen. Timerne kan anvendes til undervisning, forberedelse, tilsyn, særlige aktiviteter mv. efter nedlukningsperioden er afsluttet og frem til skoleårets afslutning. Timerne kan også anvendes senere i selve nedlukningsperioden.
 3. Såfremt læreren før hjemsendelsesperioden var planlagt med helt særlige aktiviteter (anderledes uger eller dage), der ikke blev gennemført pga. af hjemsendelsen, kan særlige timer afsat hertil ud over 37 timer pr uge/7,4 timer pr. dag omlægges, såfremt timerne efterfølgende anvendes til samme aktivitet (eksempelvis en lejrskole, et musicalarrangement, gymnastikopvisninger, møde med kommende elever eller andet).

  Dette gælder for hele hjemsendelsesperioden, også for særlige aktiviteter planlagt til afvikling i den første hjemsendelsesperiode fra 11. marts – 29. marts.
  Der kan dog – ud over de i punkt 2 omlagte timer – maksimalt omlægges yderligere op til 37 timer for den særlige aktivitet.

 • For perioden frem til 29. marts er det en forudsætning, at der er tale om timer, som læreren rent faktisk ikke har præsteret til andre opgaver.
 • For perioden fra 30. marts-13. april er det herudover en forudsætning, at læreren senest dagen i forvejen gøres bekendt med hvilke timer, der omlægges, med en præcisering af, at læreren i de angivne timer ikke skal udføre arbejde eller stå til rådighed for skolen. I denne periode kan der ud over de op til 37 timer for aktiviteten suppleres med 22,2 timer som nævnt i punkt 2, således at der samlet kan omlægges op til 22,2 + 37 = 59,2 timer. Timetallene reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden.

  For den enkelte lærer kan der for særlige aktiviteter højst omlægges 37 timer. Almindeligt aftentilsyn og weekendvagter er ikke særlige aktiviteter.

 1. Ved tilbagekomsten efter nedlukningen udarbejdes der en plan til læreren for den resterende del af skoleåret, så det fremgår, hvordan arbejdstiden er opgjort ud fra den lokale aftale.
 2. Den indgåede lokalaftale gælder alene for indeværende skoleår.

Det bemærkes, at reglerne om fridage og hviletid, herunder lokale aftaler herom, gælder både i nedlukningsperioden, og når skolen genåbner.

Det bemærkes, at når skoleåret afsluttes, skal lærernes arbejdstid opgøres efter gældende regler. Dette medfører, at eventuel undertid udgår, og læreren modtager sin sædvanlige løn. Eventuel overtid udbetales eller overføres efter gældende regler med tillæg af 50%.

Underskrevet den 29. marts 2020

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen Brian Bastiansen, formand for Frie Skolers Ledere