Glade ledere skaber glade medarbejdere og bedre resultater

Glade ledere skaber glade medarbejdere og bedre resultater 

Det lyder muligvis rigtigt, vil du sikkert sige og efterspørge opskriften, men så let er det desværre ikke. Ledere er også kun mennesker og alle kan blive presset i hverdagen. Vi tør godt sige, der findes ikke den leder, som ikke har oplevet at følt sig klemt og presset i jobbet, men der findes ledere, som takler stress, pres og negative tanker konstruktivt og dermed ikke drænes for energi. 

Lederens trivsel

Som forening har vi et stort medansvar for din trivsel på arbejdspladsen. Vi kender vigtigheden af en leders trivsel for hele organisationen. Når du trives, har det positiv indflydelse på din ledelse, din arbejdsglæde og de mennesker du omgiver dig med – både på kontoret og i din fritid. Jo bedre du præsterer, jo højere kvalitet får du i din opgaveløsning og lavere sygefravær i din organisation.

Derfor er en leders trivsel et område, som ikke må glemmes. En drænet, udkørt og overbelastet leder er ikke et aktivt for arbejdspladsen. Trivsel og performance går hånd-i hånd.

Ordet trivsel bruges ofte i flæng og man kan næsten helt glemme betydningen deraf. Som leder relateres trivsel ofte til medarbejderne eller eleverne. Det er sjældent, at der sættes fokus på lederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Du vælger ikke selv, hvilke tanker der opstår, men du vælger selv, hvad du gør ved dem

Når vi sætter fokus på din trivsel, er det et udtryk for, at vi er interesseret i dit velbefindende. Er du i trivsel? Oplever du følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet? Vi er interesseret i, at du har det godt med dit job. Som leder påvirkes dit psykiske arbejdsmiljø, af de opgaver og krav der stilles til dig.

De ressourcer og rammer du skal lede indenfor samt dine relationer til lederkolleger og medarbejdere, har betydning for din trivsel. At bestride et lederjob er et ansvarsfuldt hverv, der forudsætter trivsel for at kunne lykkes som leder.

Vi har tidligere skrevet om, hvordan corona udfordrer jeres ledelse og hverdag. Ingen havde drømt om, at Covid-19 ville fortsætte og være en del af skoleåret 20/21. Corona, retningslinjer og værnemidler mm. har bidt sig fast på jeres ledelsesdagsorden.

Vi har fundet 4 gode råde til din ledelse og trivsel i en omskiftelig tid.

 1. Det grænseløse arbejde – Husker du at sætte grænser? Corona har flyttet rundt på dine arbejdstider og dit kontor. Grænserne mellem dit arbejdsliv og privatliv er blevet mere udviskede. Du har arbejdet på tidspunkter, du ikke har været vant til. Lad ikke det blive en vane. Ingen ved hvor længe corona varer ved. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at ændre dine rutiner i takt med at hverdagen gradvis bliver mere normaliseret.

 

 1. Fokuser – I en tid med corona bliver du bombarderet med regler og retningslinjer, som du skal forholde dig til. Nyhedsstrømmen er større end tidligere, og der ligger en forventning om, at du som leder har svaret på alt – selv lægefaglige spørgsmål, kan du blive mødt af. Hold fokus på det, som du kan påvirke. Lad dig ikke gå på af alle de spørgsmål du ikke har svaret på. Corona og de fremtidige konsekvenser er uden for din kontrol. Du skal passe på dig selv og forholde dig til, hvordan du reagerer på de forventninger omgivelserne har til dig. DU ER LEDER OG IKKE ET CORONALEKSIKON.

 

 1. Tag pauser – Husker du at holde pause? Arbejdsmængden er stor, men løsningen er ikke at du arbejder 12 timer i døgnet. Kvaliteten at dit arbejder daler, hvis du ikke prioriterer at holde pause. Gå en tur, få noget frisk luft eller smæk benene på en stol og tillad dig 10 minutter hvor du blot kigger ud ad vinduet, og lytter til noget afslappende musik eller en god podcast. Du har brug for at tømme hovedet og lade batterierne op, hvis du skal performe som leder.

 

 1. Refleksion og forandringer – giv dig tid til reflektere. Vi er midt i en tid, hvor der er opbrud i vaner og rutiner. Corona har sat en ny dagsorden, men kravene til dig som leder er de sammen – eller er de? Der forventes, at du leder din skole trygt igennem denne tid. Men husker du at give dig selv tid til at refleksion. Det er nu, hvor ”plejer” er sat ud af drift, du skal udnytte muligheden til at tænke nyt. Coronakrisen er en oplagt mulighed til at skabe forandringer. Brug tiden til at reflektere og ændre på de vaner og handlemønstre, du gerne vil forandre.

Til sidst vil vi endnu engang minde dig om, at vi kun er et opkald væk, hvis du har brug for sparring, rådgivning, coaching eller måske bare en snak og et godt råd.
Tøv ikke med at kontakte os. Intet er for småt, når det handler om noget så kostbart som dit arbejdsmiljø og din trivsel.

Masser af positiv energi til dig.

FRIE SKOLERS LEDERE

GØR NOGET GODT FOR DIG SELV PÅ DET PERSONLIGE PLAN

Næste gang du har brug for en pause og har lyst til at blive inspireret på det personlige plan – så kan Psykolog Mette Holms boost til, hvordan du starter dagen med positive tanker eller hvordan du kommer fra kaos til ro måske være en mulighed. Hvis du ikke allerede kender Mette Holm, så tag en tur forbi hendes hjemmeside Danmarks største psykologiske web-magasin.

Lyt med her:
Højere tanker giver højere energi
Fra kaos til ro

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer

Det er med stor beklagelse og vemod, at vi i år ikke har kunne afholde vores traditionsrige lederdage. En tradition som i denne form går tilbage til 2006, hvor foreningen blev grundlagt.

Vi ser altid frem til disse dage. Det er her vi som forening får mulighed for at mødes og snakke med vores medlemmer i uformelle rammer.

Det er her, vi kan se, hvor betydningsfuldt det spontane møde ved kaffemaskinen eller buffeten er. Det er her den kollegiale samhørighed og nye relationer opstår. Den gode idé eller det gode råd, fås, fanges eller gives hen over kaffen.

Disse kollegiale snakke er guld værd, og det ofte dem, som mange af jer efterspørger i hverdagen. Derfor er vi ærgerlige over, at I går glip af denne mulighed i år, hvor det qua Corona er mere tiltrængt end nogensinde.

Generalforsamling 2020

På trods af aflysningen af lederdagene blev generalforsamlingen vanen tro afholdt i de dejlige rammer på Hindsgavl slot men med langt færre deltagere end normalt.

Foreningens lederkonsulent Bjarne Ytzen Jørgensen ledte som dirigent med sikker stil og et glimt i øjet os trygt igennem generalforsamlingen.

I år var formanden på valg. Brian Olsgaard Bastiansen blev genvalgt for en toårig periode uden modkandidat. Derudover var der genvalg til Maria Have, Steffen Egon Eriksen og Thomas Aziz. Alle tre er valgt for en treårig periode. Da Thomas Wimmer er trådt ud af bestyrelsen, var der en ekstra plads til en ny kandidat. Til denne plads stillede Kate Dybdahl fra Kochs Skole sit kandidatur til rådighed og blev valgt.

Den politiske valgte næsteformand Jeppe Møller Tobberup fortsætter på posten. Bestyrelsen har valgt Jens Erik Høj-Pedersen som 2. næstformand.

Formandens beretning omhandlede årets gang i foreningen, hvor de nye tiltag som blandet coaching og netværk blev nævnt. Ingen beretning uden et afsnit om corona. Her blev der refereret til de mange udfordringer og ekstra arbejdsopgaver, det sidste halve år har ført med sig og ikke mindst bekymringen i forhold til ledernes arbejdsmiljø.

Det positive corona har bragt med sig er, at foreningen er blevet mere synlig på Christiansborg. VI er blevet en del af et sektorpartnerskab under Medarbejder og Kompetencestyrelsen. Desuden deltager foreningen i møder med undervisnings-ministeren sammen med FSL.

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at bemyndigelsesskrivelsen og ledernes løn havde sin naturlige plads og opmærksomhed i beretningen.

Jeppe Møller Tobberup fremlagde regnskabet, diverse nøgletal blev gennemgået, uddybet, og det blev efterfølgende godkendt.

HAR DU STYR PÅ DIN LØN?

Kære medlemmer

Som leder har du mange opgaver, blandt andet bruger du meget tid på at udarbejde årsnormer for dine medarbejdere. Du skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, som står på medarbejdernes årsnorm og den løn, der udbetales.

Hvor meget tid bruger du på din egen løn?  Hvornår har du sidst forhandlet løn?  Vi ser ofte en tendens til, at lederlønninger ikke får den samme opmærksom, som de øvrige medarbejdergrupper på skolen.

Det er der flere årsager til. Dels står man i en dobbeltrolle som øverste leder, hvor man på den ene side skal varetage skolens økonomi, og på den anden side huske at egen løn også er til forhandling. Som øvrige ledere kan det også være svært at forhandle løn og prissætte sit eget værd. Du har ligeledes indblik i skolens økonomi, og du har måske ovenikøbet været med til at tilrettelægge besparelser i ressourcefordelingen, hvorefter det kan være svært at bede om lønforhøjelse.

Som faglig forening er vi altid interesseret i, at I får den løn, som passer til jeres arbejdsindsats. Er der overensstemmelse mellem din arbejdsindsats, og den løn du får? Følger din løn overenskomsten? Og kender du dine rettigheder og muligheder?

Vi har i det efterfølgende forsøgt at gøre det mere gennemskuelig for dig, hvordan din løn er sammensat, når du er ”øverste leder” eller ”øvrig leder”.

 

ØVRIGE LEDERE

Er du mellemleder, viceskoleleder eller en anden type leder tilhører du lønmæssigt kategorien øvrige ledere. Det betyder at din basisløn ikke til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

I stedet kan du bruge lønforhandlingen til at forhandle midlertidige og varige løntillæg samt engangsvederlag. Som øvrig leder kan du både forhandle midlertidige og varige løntillæg.

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Du kan forhandle et varigt løntillæg, hvis det er opgaver eller en særlig funktion, som vil forblive en del af din stilling. Det kan også være honorering for kvalifikationer og personlige kompetencer.

Har du som øvrig leder enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Resultatløn betyder, at du som øvrig leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål undervejs mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

ØVERSTE LEDERE

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens størrelse /elevtal. Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Se intervallerne på side 4:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle engangsvederlag i form midlertidige løntillæg eller resultatløn

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som honoreres for en særlig indsats.

Resultatløn betyder, at du som øverste leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål på vej mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Resultatløn hører under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i ”tillæg til bemyndigelsesskrivelsen”, som findes på hjemmesiden under ”Løn & Ansættelse”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget.

Vi ønsker dig held og lykke med din næste lønforhandling. Ønsker du allerede nu at klæde din bestyrelse på til jeres forhandling, så bed dem om at læse med her.

Til skolens bestyrelse – Information til lederløn på de frie skoler.

Har du spørgsmål angående din løn eller blot brug for et godt råd til dine kommende lønforhandlinger, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

De bedste sensommerhilsner

FRIE SKOLERS LEDERE

Velkommen tilbage

Kære medlemmer

Velkommen til et nyt skoleår. Vi håber, at I har nydt jeres ferie og har fået ladet batterierne op, så I er klar til at tage fat på de arbejdsopgaver, som venter.
Når kalenderen skriver 1. august, betyder dette forandringer for mange. Nogle er startet i jeres første lederjob, og derfor skal der lyde et særligt velkommen til jer. Andre har afsluttet et langt arbejdsliv og er gået på pension. Vi vil ønske jer held og lykke med jeres nye pensionisttilværelse. Andre har skiftet job og er startet på nye skoler. Til jer ønsker vi held og lykke med de nye udfordringer. Dog vender størstedelen af jer tilbage til den hverdag I forlod inden sommerferien med alle de udfordringer, der også venter jer.

Startskuddet til et nyt skoleår lydt og I er allerede i fuld gang med skoledagen igen. Mange af efterskolerne sagde allerede i søndags velkommen til en flok nye og forventningsfulde elever, og indenfor de næste dage er alle grundskolerne også i fuld gang.

Covid-19 situationen i foråret har bragt mange nye forholdsregler med sig, som vi alle skal forholde os til arbejdsmæssigt. De gode vaner, I fik indarbejdet i foråret med god hygiejne og passende afstand, er blevet en del af jeres hverdag. Elever og ansatte skal på trods af det stigende smittetryk kunne føle sig sikre, når de færdes på skolerne. Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen udsendte før sommerferien, retningslinjerne for at mindske risikoen for smitte med Covid-19. Læs mere

 

Alene-ledere/forstandere

Inden sommerferien sendte vi et nyhedsbrev ud, hvor vi slog et slag for de ledere/forstandere, som sidder som alene-ledere på mindre skoler, dels ved at tilbyde gratis coaching, men også ved at forsøge at iværksætte netværksgrupper for jer. Er du interesseret i at deltage i sådan en gruppe, eller har du behov for at sparre med os i form af rådgivning eller coaching så send en mail til rm@fsleder.dk

Nye ledere – introdag

Er du ny i ledelsesfaget, og har du lyst til at møde andre i samme situation som dig, så afholder foreningen introdage for nye ledere i efteråret. Den første dag er onsdag den 30. september fra 10.00 – 16.00 på Hindsgavl slot. Passer denne dato ikke afholdes der et døgnseminar på Sjælland den 18. november. Læs mere

Lederkonference den 30. september til den 2. oktober – SKYND DIG DER ER KUN FÅ PLADSER TILBAGE

Vi vil gerne minde dig om, at lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober. Har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig. TILMELD DIG HER

Datoer til jeres årskalender:

 

20. september kl. 09.30 – 15.30                 Friskolernes landsmøde

30. september til 2. oktober                         Lederkonference på Hindsgavl Slot

30. september kl. 10.00 – 16.00                  Introdag for nye ledere

3. oktober kl. 13.00 – 20.00                         Efterskoleforeningens generalforsamling

23. oktober til den 24. oktober                     Danmarks Private Skolers Årsmøde

18. november til 19. november                     Døgnseminar for nye ledere

26. november kl 10.00 – 16.00                    LC-lederforum repræsentantskabsmøde

2021:

12. – 13. marts                                                 Kristne Friskolers 50 års jubilæum og generalforsamling

9. april til den10. april                                  Friskolernes Landsmøde

16. april til den 17. april                                Repræsentantskab og Lilleskoletræf

21. april til den 23. april                               Lederkonference på Hindsgavl Slot

God skolestart til alle. Husk I altid er velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål.

De varmeste sommerhilsner fra

FRIE SKOLERS LEDERE

 

 

 

Sommerhilsen fra formanden

Sommerhilsen fra formanden.

Kære medlemmer

Nu nærmer vi os med hastige skridt en lang, velfortjent og forhåbentlig afslappende sommerferie. Jeg tror, at jeg på manges vegne også kan kalde den en tiltrængt ferie oven på et meget turbulent forår. Et forår som skrives ind i historiebøgerne, og som på mange måder har vendt op og ned på vores hele hverdag. Nye vaner og rutiner er opstået og forandringer i hobetal har sneget sig ind i vores daglig på godt og ondt.

Corona-krisen som i den daglig tale kaldes, har haft stor indflydelse på jeres arbejdsliv. Jeres arbejdstider har ændret sig. Primetime på skolen og ulvetimen i familien har forskubbet sig. Familie- og arbejdslivet har for mange i en periode være smeltet mere sammen end tidligere. Hjemmearbejdsdage og virtuelle møder har for alvor set dagens lys i skoleverdenen. Sene udmeldinger fra ministeriet har ofte betydet, at møder er blevet afholdt sidst på dagen eller om aftenen. Udmeldinger på TV om genåbning og nye retningslinjer, har gjort jeres telefon rødglødende på helt andre tidspunkter, end I er vant til. Kort sagt har I måtte tilpasse jer den virkelighed og de præmisser som er fuldt i kølvandet på corona-krisen.

Desværre ved ingen hvor længe Covid-19 vil fortsætte med definere rammerne for både jeres privat- og arbejdsliv. Hele arbejdet med retningslinjer og udfordringerne omkring Covid-19 har skabt en god dialog for os ind i ministeriet, hvilket har været tiltrængt. Det har været rart at mærke, hvordan der er blevet lyttet til vores input.

I sidste uge kom de længere ventede retningslinjer med de sundhedsfaglige anbefalinger på Børne- og undervisningsministeriets område gældende pr. 1 august. Med disse i hånden er de fleste af jer i fuld gang med at tilpasse jeres skolers aktiviteter til retningslinjerne. Hvilke aktiviteter kan I lighed med tidligere år gennemføres og hvad skal retænkes, så retningslinjerne overholdes. Endnu engang kalder dette på ledelse, når der skal vurderes, hvordan jeres skoler vil kunne drives bedst muligt, så de dels lever op til de faglige krav, men også vil kunne tilbyde de sociale aktiviteter i en Corona-venlig udgave, som netop kendetegner din skole.

Forberedelserne til OK21 startede så småt før Corona ramte landet, men som så meget andet, der lukkede ned og blev sat på pause i dette forår, er der heller ikke her sket så meget på denne her front. Lige nu er der usikkerhed omkring processen frem til OK21.

En ting er dog helt sikker. Vi arbejder benhårdt på at få bemyndigelsesskrivelsen gjort til en del af overenskomsten, da vi ikke ser det som en rimelig og holdbar løsning, at op til 25 procent af øverste leders løn ligger udenfor overenskomsten, og skal forhandles hjem i form af tillæg hvert år, og som ovenikøbet udbetales bagudrettet efter periodens udløb.

Som fagforening ligger det os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor har vi i foråret iværksat gratis coaching til nye ledere. Dette har vi blandt andet gjort for at sikre, at nye ledere i den frie skoleverden kommer godt fra start i deres nye job. Vi ved, at som ny leder har man ofte ikke så mange kolleger at vende leverlivets udfordringer med. Der kan være mange problemstillinger, hvor det kan være rart at disse drøftes med et menneske, som ikke er tæt på skolen og dig, så går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside: https://frieskolersledere.dk/gratis-coaching-til-nye-ledere/

Som fagforening er vi bredt repræsenteret af medlemmer. Vi har medlemmer fra både store og små skoler og forskellige skoletyper. Medlemmer som indgår i ledelsesteam af varierende størrelser, men der er også en del medlemmer, som er det, vi kalder ”alene leder”. Ledere på mindre skoler, hvor der kun er én leder – nemlig skolelederen/forstanderen. Disse ledere har ikke nødvendigvis altid nogle at sparre med i dagligdagen. De er alene, dog med en bestyrelse, om at lede og drive skole og opgaverne ofte mange, komplekse og uforudsigelige. Disse ledere vil vi gerne støtte ekstra godt om. Derfor har vi besluttet at udvide vores gratis coaching til den gruppe af ledere, som ikke har et ledelsesteam at dele stort og småt med.

Desuden vil vi gerne gøre et forsøge på at oprette et netværk for ”alene ledere”, således at jer der sidder på skoler uden ledelsesteam, kan drøfte problemstillinger som relaterer sig til netop den hverdag og de udfordringer, der er forbundet med at være eneste leder på skolen.

Har du lyst til at deltage i sådan et netværk, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til rm@fsleder.dk , så vil vi forsøge at skyde gang i projektet.

Jeg vil gerne minde dig om, at vores lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober, så har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig.

Sidst men ikke mindst vil jeg minde jer nye ledere om, at vi igen i år afholder introdage for nye ledere i efteråret. Er du ny eller forholdsvis ny leder, og har du tid og lyst til at bruge en dag sammen med andre i samme situation som dig, så tilmeld dig introdagen.

Inden vi får set os om, er det august og tid til at starte op igen og som altid, har vi som ledere en forpligtigelse til at gå foran, så jeg vil til slut ønske dig en rigtig god sommerferie. Jeg ved fra mig selv, at den er kærkommen, så husk at få tanket energidepoterne op. Nyd hver eneste dag og forsøg at lægge arbejdstankerne på hylden for en stund.

God sommer

Brian Olsgaard Bastiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA FORENINGEN

Den Statslige Kompetencefond

Tidspunkterne, for hvornår Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler, er ændret. Fremover er der ingen ansøgningsrunder, der starter i weekender eller på helligdage.

Den Statslige Kompetencefonds ’åbningstider’ er ændret. Fremover tilføres der nye midler til puljerne i Den Statslige Kompetencefond på almindelige arbejdsdage.
Det betyder, at fondspuljer, der kortvarigt er tømt for midler, fremover ikke længere åbner for nye ansøgninger i weekender eller på helligdage.
Det skal skabe bedre arbejdsforhold for både ansøger og leder, der godkender ansøgninger.
De nye åbningstidspunkter er følgende:

 • Tirsdag den 2. juni kl. 10.00
 • Tirsdag den 1. september kl. 10.00
 • Tirsdag den 1. december kl. 10.00
 • Tirsdag den 2. marts kl. 10.00

Åbningstidspunkt er det øjeblikket, hvor lederen tidligst må trykke ’indsend’. De øvrige forberedelser, hvor fx. ansøgeren opretter og sender til leder, kan godt ske før fondens åbning.

NYT FRA FORENINGEN

Invitation til nye ledere                 

Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år?

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere. Den første introdag afholdes i forbindelse med foreningens lederkonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

https://www.hindsgavl.dk/da/forside. Datoen er:

 Onsdag den 30. september 2020 kl. 10.00 til 16.00 på Hindsgavl Slot.

 Hvis du deltager på introdagen den 30. september og ikke er tilmeldt lederkonferencen, er du meget velkommen til at deltage i onsdagens program, som starter kl. 18.00 med spisning og derefter foredrag med balletmester ved Det Kongelige Teater Nicolaj Hübbe.

På baggrund af tidligere erfaringer afholder vi som noget nyt i år et døgnseminar, hvor der bliver mere tid til at gå i dybden med rollen som ny leder og de udfordringer, som følger med. Seminaret afholdes på Sjælland – stedet oplyses senere.

Prisen for dette arrangement er 2500 kr. incl. moms. I prisen er overnatning og forplejning inkluderet. Datoen er:

Onsdag den 18. november kl. 12.00 til torsdag den 19. november kl.13.00

Når man er ny leder, kan der være mange nye arbejdsopgaver, nye relationer samt nye positioner/roller du som leder skal forholde dig til.

Vores erfaring siger, at det er særdeles givende for dig som ny leder at vende disse problemstillinger med andre i samme situation.

I løbet af dagen vil i blandt andet komme ind på følgende emner:

 • Hvordan løser du de udfordringer, som dit positions-/rolleskifte kan give?
 • Hvordan skaber du troværdighed og tillid som autentisk leder?
 • Hvordan motiverer du dine medarbejdere?
 • Hvordan forholder du dig som leder til de mange relationer, du skal indgå i, og hvordan håndtere du et muligt krydspres?
 • Hvordan passer du på dig selv i jobbet som leder?
 • Hvordan kan ledernetværk styrke dig som leder?

Dagen tilrettelægges således, at det bliver en blanding mellem oplæg, fælles drøfter samt workshops. Det endelige program sammensættes og udsendes senere. Vi vil forsøge at tilrettelægge programmet således, at dagen så vidt muligt tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer som leder.

Foreningens Lederkonferencen 2020 starter onsdag den 30. september om aftenen. Det erderfor muligt at starte med introdagen og fortsætte med deltagelse i lederdagene. Du er også velkommen til at tilmelde dig introkurset, selvom du ikke deltager på lederdagene.

Pladserne på introdagen er begrænset og fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding:

Rikke Marquard – rm@fsleder.dk senest torsdag den 1. september 2020.

Hvis du også ønsker at deltage i Lederkonferencen 2020, kan du tilmelde dig her:

https://frieskolersledere.dk/kursusoversigt/lederkonferencen-2020/

NYT FRA FORENINGEN

GRATIS COACHING TIL NYE LEDERE

Det ligger os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du har jobmæssige spørgsmål, udfordringer eller blot har brug for en snak. Intet er for småt. Vi vil hellere, at du ringer en gang for meget end for lidt
Som faglige organisation er det vores opgave at stå til rådighed for dig, når du har brug for sparring, rådgivning eller vejledning i forhold til overenskomstmæssige i spørgsmål.

Vi er bevidste om, at som ny leder er det ikke altid de overenskomstmæssige spørgsmål, der fylder mest. Det kan ofte være udfordringer eller problemstillinger, som relaterer sig til det nye lederjob. Hvordan tackler jeg personalet? Hvordan får jeg skabt forandringer?  Eller hvordan kan jeg arbejde med min rolle/position som leder?

Som ny leder har man ofte ikke så mange kolleger at vende lederlivets udfordringer med. Derfor har vi som noget nyt valgt at tilbyde gratis coaching til vores nye ledere. Går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Læs mere under fanen “medlemmer”.

Genåbning af skolerne

VI spørger os selv

Som faglig organisation for ledere ved de Frie grund- og efterskoler er vi bekymrede. Vi repræsenterer lederne på de frie skoler i hele Danmark, som lige nu er underlagt et kæmpe pres og ansvar i forbindelse med regeringens beslutning om en gradvis kontrolleret genåbning af skoler, dagtilbud og fritidsordninger. Vi accepterer naturligvis fuldt ud vores del af opgaven med at åbne Danmark igen, da regeringen har besluttet, at bl.a. grundskolerne skal genåbnes.

Onsdag den 8. april modtog skolerne en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der efterfølgende er revideret flere gange. Vejledningens formål er at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19 på skoler og fritidsordninger i forbindelse med genåbningen.

Med denne vejledning i hånden har skolelederne de sidste uger har haft særdeles travlt. Der står direkte i vejledningen ”Det påhviler lederen at sikre følgende”, hvorefter der følger 4 sider med konkrete tiltag, der skal iværksættes, hvis skolen skal leve op til kravene til en genåbning.

Naturligvis skal lederen sørge for at få iværksat alle de konkrete tiltag, så genåbningen lever op til vejledningen. Med ordet ”påhviler” er det med ét blevet lederens opgave at beskytte elever og medarbejdere mod COVID-19.

Vi synes, det er et tungt åg, som hviler på skolelederne. Vi savner tydelighed fra både skoleforeningerne og ministeriet. Vi er som sektor glemt i hele det her forløb. Hvor der er flere gange sagt, at vi asfalterer mens vi kører, så er det som om vores sektor må nøjes med grusveje. Hvor går vi hen som leder, hvis vi har brug for få råd og vejledning? Vi har ikke som lederne i folkeskolen K.

Samtidig bliver det endnu mere problematisk, når regeringen melder ud, at de frie skoler skal åbne senest mandag den 20. april. Betyder det, at skolerne blot skal åbne, selvom de ikke er klar til det endnu? Og betyder det i så fald, at åbningen af skolerne har højere prioritet end sikkerhedsforanstaltningerne?

Som faglig organisation ser vi med bekymring på den situation, som regeringen har bragt lederne i. Vi synes, at det er uklart, hvor ledelsesretten er blevet af? Har skolelederne ikke længere retten til at lede deres skoler? Og har de dermed heller ikke ansvaret for en forsvarlig genåbning, som lever op til vejledningen? Betyder det i praksis, at ansvaret er flyttet fra skolelederne til regeringen?

Man kan med rette spørge, om det er rimeligt, at lederne på de frie grund- og efterskoler skal påtage sig det ansvar der er i forbindelse med genåbningen af deres skoler, når deres ledelsesret er sat delvist ud af kraft? Regeringen opfordrer alle til at udvise samfundssind og passe på hinanden. Men hvor blev ordentligheden af overfor skolelederne, spørger vi?

Tirsdag den 21. april er FRIE SKOLERS LEDERE inviteret til møde med undervisningsministeren, hvor vi på ser frem til en yderligere dialog omkring åbningen af de frie grundskoler samt den senere åbning af landets efterskoler.

 

Venlig hilsen

FRIE SKOLERS LEDERE