Introdøgn for nye ledere – TILMELD DIG NU

 

SÅ HAR DU IGEN MULIGHEDEN – for at blive inspireret på et højere plan

Ønsker du at bliver klogere på dit lederskab? Vil du have gode råd og sparring af kolleger, som er i samme situation som dig? Vil du bevidstgøres om, hvordan du virker på andre mennesker, når du er vred, når du er presset, eller når du har overskud? Hvorfor ikke få det bedste ud af dine medfødte kvaliteter? Bliv bevidst om hvordan du bedst udviser tolerance og forståelse for andres væremåder?

Kan du sige ja til nogle af ovenstående punkterne, så skyld dig at tilmelde dig døgnseminaret for nye

ledere. Datoen er:

Onsdag den 21. april 2021 på Hindsgavl Slot ved Middelfart med start kl. 10.00 til torsdag kl. 12.00.

BEMÆRK at arrangementet afholdes i forbindelse med vores årlige Lederkonference. Du har derfor stadig mulighed for at deltage på denne. (dette kræver særskilt tilmelding og betaling.)

Vi tilbyder dig en personlighedstest med individuel feedback. Vi har inviteret HR-chef Charlotte Jepsen, som er uddannet indenfor Enneagrammet. Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver de 9 person-lighedstyper. Desuden vil der være oplæg omkring spørgeteknikker fra coachingens verden. Du vil blive præsenteret for simple teknikker, som du kan benytte, så du bliver bevidst om, hvor afgørende din lytning og spørgeteknik er som leder.

Har du lyst til at tilbringe et døgn med andre nye ledere, hvor du fagligt bliver inspireret, mens du bliver forkælet i de dejlige rammer Hindsgavl Slot byder på, så har du muligheden nu.

Såfremt coronarestriktionerne tillader det, har vi 12 pladser på holdet. Prisen for arrangementet er 2500 kr. incl. moms.  Overnatning, forplejning og personlighedstest er inkluderet i prisen.

Du tilmelder dig ved at indbetale 2500 kr. til reg. 3543 Konto 0012270801 samt sende en mail til rm@fsleder.dk. Tilmeldingen er bindende og du er først registeret, når beløbet er indbetalt.

I tilfælde af at corona begrænser deltagerantallet, vil pladserne blive tildelt efter ”først til mølleprincippet ”.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 12. marts 2021.

Julehilsen fra formanden

Kære Medlem

Så lakker 2020 mod enden, og juleferien kan skimtes forude. Et usædvanligt og meget begivenhedsrigt år er nu gået. Fra marts og frem til nu har corona være et vilkår for jeres ledelse. Ude på skolerne har I året igennem arbejdet hårdt på at omstille og tilpasse jer en hverdag med corona. Vi forstår om nogen, hvis coronaudmattelsen har indfundet sig.

Den sidste måned har, qua et stigende smittetryk og først regeringens regionale nedlukninger og nu senest nedlukning af hele landet, betydet at I endnu engang må forsøge at tilpasse jeres hverdag til corona’en, som er rykket et skridt tættere på jeres skoler. Fortolkninger af retningslinjer, hjemsendelser af elever og hele klasser samt definitionen af begrebet ”nære kontakter” sætter jeres dagsorden. Dertil kommer forskellige vilkår for opstarten efter ferien, afhængigt af hvilket område man er fra.

Overenskomstforhandlinger 
Selvom corona har fyldt meget, har året 2020 også været året, hvor foreningen har påbegyndt overenskomstforhandlingerne OK 21. I denne forbindelse har vi brugt mange ressourcer på at arbejde henimod, at bemyndigelsesskrivelsen forhåbentlig kan blive en del af vores overenskomst, da det betyder meget for vores medlemmer.

 

Lederkonference
2020 har også været et år med mange aflysninger.  I foråret udsatte vi vores lederkonference til oktober måned. Og som I ved, måtte vi kort tid inden afholdelse i oktober definitivt aflyse konferencen, da Hindsgavl Slot havde fået påbud om at aflyse aktiviteter af denne størrelse.
Men glæd jer – for der er ikke lang tid til april, hvor vi forhåbentlig igen kan afvikle vores traditionsrige lederdage og generalforsamling. SÆT allerede nu kryds i kalenderen. Datoen er torsdag den 22. april til fredag den 23. april 2021, hvor jeg håber på vi kan gense hinanden under smukke rammer.

Introdøgn
2020 bragte også nogle gode oplevelser med sig. I kølvandet på aflysningen af to introdage for nye ledere, lykkedes det foreningen at afholde et introdøgn i stedet. Beklageligvis måtte vi i sidste øjeblik ændre på deltageantaget grundet forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette betød, at ikke alle interesserede havde mulighed for at deltage.
Vi har derfor besluttet at afholde endnu et introdøgn for nye ledere i forbindelse med vores lederkonference i april. Du kan allerede nu finde invitationen på vores hjemmeside og tilmelde dig. Der er begrænset pladser – så skynd dig at tilmelde dig. Læs mere om introdøgn.

Netværk
Vi har i det forgangne år haft fokus på netværksdannelse. Vi har derfor af flere omgange opfordret jer ledere til at deltage i faglige ledernetværk, da det har stor betydning og er særdeles givende for dig og din ledelse. At mødes med andre og få vendt problematikker og udfordringer fra dit lederliv, er en gave. Det er nu lykkedes foreningen at oprette tre netværk, hvoraf de to netværk er i Jylland og det tredje på Sjælland. Er du interesseret i at blive en del af et netværk, kan du kontakte Rikke Marquard ved at sende en mail til rm@fsleder.dk

Ene-ledere
Vi har i løbet af 2020 haft fokus på ”ene-ledere” og de udfordringer, som det giver, når man ikke har et ledelsesteam at sparre med.  Vi har i den forbindelse valgt at tilbyde gratis coaching til de ledere som sidder alene ude på skolerne. Desuden har vi besluttet, at vi i foråret 2021 afholder et arrangement for ene-ledere, hvor vi blandt andet drøfter arbejdsvilkår, arbejdsopgaver og løn.

Vinderen af ”Min side”- konkurrence
Vinderen af vores ”Min side” konkurrence er fundet. Et stort tillykke til Ole Mølgaard fra Karup🎁.
Vi sender julegodterne afsted til dig, så du kan nyde dem i din juleferie. Tak til alle jeres som har som har deltaget i konkurrencen.

Juleferien banker på døren. For manges vedkommende bliver julen 2020 en anderledes jul, fordi vil skal tage vores coronaforholdsregler, og dermed måske ikke kommer se alle dem, vi holder af. Alligevel vil jeg ønske jer en god og arbejdsfri juleferie, hvor retningslinjer og hjemsendelser mm. fortrænges af julegodter, hygge og afslapning.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.

Brian Olsgaard Bastiansen


Kompetencefonden – en reminder

Kompetencefonden
VÆR opmærksom på at midlerne i Kompetencefonden udløber ved udgangen af første kvartal 2021, da fonden hører til overenskomstperioden, som udløber der.

Da vi ved, at der er midler i fonden, vil vi opfordre dig til at få søgt kurser/uddannelse. Du kan søge helt op til 9 måneder først opstart. På nuværende tidspunkt ved man ikke om fonden fortsætter i en ny overenskomstperiode, da den er en del af OK18-21.

Skynd dig – der er afsat midler til din kompetenceudvikling – så hvorfor ikke udnytte denne mulighed.


”MIN SIDE” – Hjælp os med at få de rigtige oplysninger på dig

Vi er i fuld gang med at opdatere vores medlemssystem. Det betyder, at du som medlem får adgang til ”MIN SIDE” via vores hjemmeside. Her har vi samlet alle dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om hvor du arbejder og i hvilken stilling du er ansat mm.

Har du skiftet job, fået ny mailadresse, telefonnummer eller er flyttet, så er der risiko for, at disse kontaktoplysninger ikke er nået frem til vores medlemssystem.
For at vi kan servicere dig bedst muligt, har vi brug for at optimere vores viden om dig. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig.

Skulle du få brug for foreningens hjælp, er kendskabet til dig og dit arbejdsliv som leder af stor betydning. Således bliver vi bedre i stand til at kunne imødekomme
dig, hvis du skulle for brug for vores støtte og rådgivning. Alle kontaktoplysningerne håndteres fortroligt jf. persondataloven

Følg linket til Min side på hjemmesiden. Her kan du læse mere om, hvordan du logger på.
Det tager max. 5 minutter. På forhånd tak for hjælpen.


VI VIL MINDE DIG OM…

LØN OG ARBEJDSMILJØ – en kærlig opfordring til at sætte fokus på dig selv.

Har du påtaget dig nye arbejdsopgaver? Eller arbejder du på andre tidspunkter af døgnet, som gør det mere belastende og udmattende at være leder i denne tid?

Hjemmearbejdspladser har været et vilkår for både ledere og medarbejdere det sidste halve år, hvilket har medført at distanceledelse er blevet ”hverdagskost” for jer ledere. Vi ved, at det er ekstra udfordrende og belastende at udføre distanceledelse.

Distanceledelse stiller større krav til de opgaver, du som leder skal uddelegere. Det kræver mere veldefinerede opgaver for at undgå misforståelser. Desuden kan det være svært at følge op på, om det du forventede og uddelegerede også effektueres, som du havde tænkt dig.

Helt lavpraktisk – hvordan fungerer din hjemmearbejdsplads? Er dit fysiske arbejdsmiljø i orden, når du arbejder hjemme? Er dit hjemmekontor indrettet til mange timer arbejde i træk? Passer bordets højde til din stol? Og har du lys nok? Eller har du haft behov for en ekstra tur forbi fysioterapeuten på grund spændinger eller myoser i nakken, så er det måske et tegn på, at dit fysiske arbejdsmiljø trænger til et eftersyn.

Dette er blot vores bud på nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, så du værner om dit fysiske arbejdsmiljø. Måske er der netop på dette område, du skal stille krav, når du skal til lønforhandling næste gang.

Som leder har du mange opgaver, der dagligt skal løses. Du har ansvaret for alt lige fra elevernes undervisning og trivsel, til at coronarestriktionerne overholdes og efterleves, til at lede og fordele arbejdsopgaver så skolens økonomi og elevgrundlag forbliver stabilt og til at være, visionær, nytænkende samt skabe udvikling for skolen.

Ovenikøbet alt dette i en tid hvor “normalitet” qua corona er et udvisket begreb. Din hverdag kan med få timers varsel blive vendt på hovedet. ”En udmeldelse” fra regeringen eller ”en testet positiv elev på din skole” ændre med ét praksis, og en ny hverdag er igen en realitet, som kalder på din ledelse.

Mellem alle disse ansvarsområder, vil vi minde dig om, at du også skal have fokus på din egen løn og dit eget arbejdsmiljø? Hvornår har du sidst brugt tid på at følge op på, om din løn modsvarer dine arbejdsopgaver. Eller om den brydningstid corona har forårsaget har ændret på dine arbejdsvilkår i form af øgede arbejdsbelastning.

REGLER FOR ØVERSTE LEDERS LØN

Den 25. februar 2020 udsendte ministeriet et supplement til Bemyndigelsesskrivelsen, hvor de bl.a. præciserer perioden for lønaftalen:

Styrelsen ønsker yderligere at præcisere, at perioden for engangsvederlag som resultatkontrakt og særlig indsats som udgangspunkt er 1-årig og udbetales bagudrettet efter periodens udløb. Engangsvederlag kan ikke udbetales månedsvist eller kvartalsvist. 
LÆS MERE  https://frieskolersledere.dk/6920-2/

VI SKAL MINDE DIG OM

At du skal være opmærksom på, at dine tidligere aftaler om løn og løntillæg ikke ”bare” kan fortsætte efter, at de nye regler er trådt i kraft. Det er derfor af stor vigtighed, at du får lavet en ny skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

Hvis du ikke allerede har fået det gjort, så er det NU, således at alle regler bliver overholdt, så det ikke fører til anmærkninger i skolens årsrapport.
Er du usikker på om din lønaftale lever op til de nye regler, så står vores lederkonsulent Bjarne Y Jørgensen klar til at hjælpe dig. Bjarne kan kontaktes på 3032 6389 eller på mail byj@fsleder.dk

Lederkonference 2021 – en reminder

Har du ikke allerede skrevet datoen i kalenderen for vores lederkonference 2021, så er tiden inde nu. Vi afholder lederkonference torsdag den 22. april til fredag den 23. april 2021 på Hindsgalv Slot ved Middelfart, som traditionen foreskriver.

Som I sikkert bemærker, har vi afkortet arrangementet fra tre til to dage denne gang. Det har vi gjort af den simple årsag, at vi ikke ved, hvordan coronasituationen ser ud til den tid.

Foreningens bestyrelse påpeger, at tiden ikke er inde til at indgå store økonomiske juridisk bindende kontrakter, der måske aflyses i 11. time. Det handler kort og godt om ansvarlighed i forhold til passe på foreningens midler. Vi håber på din forståelse, og glæder os til at se dig i det nye år.

”MIN SIDE” – Hjælp os med at få de rigtige oplysninger på dig.

Vi er i fuld gang med at opdatere vores medlemssystem. Det betyder, at du som medlem får adgang til ”MIN SIDE” via vores hjemmeside. Her har vi samlet alle dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om hvor du arbejder og i hvilken stilling du er ansat mm.

Har du skiftet job, fået ny mailadresse, telefonnummer eller er flyttet, så er der risiko for, at disse kontaktoplysninger ikke er nået frem til vores medlemssystem.
For at vi kan servicere dig bedst muligt, har vi brug for at optimere vores viden om dig. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig.

Skulle du få brug for foreningens hjælp, er kendskabet til dig og dit arbejdsliv som leder af stor betydning. Således bliver vi bedre i stand til at kunne imødekomme dig, hvis du skulle for brug for vores støtte og rådgivning. Alle kontaktoplysningerne håndteres fortroligt jf. persondataloven.

Du hvis logger ind på ”min side” og retter dine kontaktoplysninger senest onsdag den 16. december, deltager du automatisk i lodtrækningen af denne lækre skattekiste med alt hvad hjertet begærer – værdi kr. 600.

Vinderen udtrækkes torsdag den 17. december.

Følg linket til Min side på hjemmesiden. Her kan du læse mere om, hvordan du logger på. Det tager max. 5 minutter. På forhånd tak for hjælpen.

Vi vil ønske dig god december, og vi håber, at der bliver tid til lidt julehygge ind imellem alle arbejdsopgaverne.

De bedste julehilsner

FRIE SKOLERS LEDERE

 

 

Glade ledere skaber glade medarbejdere og bedre resultater

Glade ledere skaber glade medarbejdere og bedre resultater 

Det lyder muligvis rigtigt, vil du sikkert sige og efterspørge opskriften, men så let er det desværre ikke. Ledere er også kun mennesker og alle kan blive presset i hverdagen. Vi tør godt sige, der findes ikke den leder, som ikke har oplevet at følt sig klemt og presset i jobbet, men der findes ledere, som takler stress, pres og negative tanker konstruktivt og dermed ikke drænes for energi. 

Lederens trivsel

Som forening har vi et stort medansvar for din trivsel på arbejdspladsen. Vi kender vigtigheden af en leders trivsel for hele organisationen. Når du trives, har det positiv indflydelse på din ledelse, din arbejdsglæde og de mennesker du omgiver dig med – både på kontoret og i din fritid. Jo bedre du præsterer, jo højere kvalitet får du i din opgaveløsning og lavere sygefravær i din organisation.

Derfor er en leders trivsel et område, som ikke må glemmes. En drænet, udkørt og overbelastet leder er ikke et aktivt for arbejdspladsen. Trivsel og performance går hånd-i hånd.

Ordet trivsel bruges ofte i flæng og man kan næsten helt glemme betydningen deraf. Som leder relateres trivsel ofte til medarbejderne eller eleverne. Det er sjældent, at der sættes fokus på lederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Du vælger ikke selv, hvilke tanker der opstår, men du vælger selv, hvad du gør ved dem

Når vi sætter fokus på din trivsel, er det et udtryk for, at vi er interesseret i dit velbefindende. Er du i trivsel? Oplever du følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet? Vi er interesseret i, at du har det godt med dit job. Som leder påvirkes dit psykiske arbejdsmiljø, af de opgaver og krav der stilles til dig.

De ressourcer og rammer du skal lede indenfor samt dine relationer til lederkolleger og medarbejdere, har betydning for din trivsel. At bestride et lederjob er et ansvarsfuldt hverv, der forudsætter trivsel for at kunne lykkes som leder.

Vi har tidligere skrevet om, hvordan corona udfordrer jeres ledelse og hverdag. Ingen havde drømt om, at Covid-19 ville fortsætte og være en del af skoleåret 20/21. Corona, retningslinjer og værnemidler mm. har bidt sig fast på jeres ledelsesdagsorden.

Vi har fundet 4 gode råd til din ledelse og trivsel i en omskiftelig tid.

  1. Det grænseløse arbejde – Husker du at sætte grænser? Corona har flyttet rundt på dine arbejdstider og dit kontor. Grænserne mellem dit arbejdsliv og privatliv er blevet mere udviskede. Du har arbejdet på tidspunkter, du ikke har været vant til. Lad ikke det blive en vane. Ingen ved hvor længe corona varer ved. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at ændre dine rutiner i takt med at hverdagen gradvis bliver mere normaliseret.

 

  1. Fokuser – I en tid med corona bliver du bombarderet med regler og retningslinjer, som du skal forholde dig til. Nyhedsstrømmen er større end tidligere, og der ligger en forventning om, at du som leder har svaret på alt – selv lægefaglige spørgsmål, kan du blive mødt af. Hold fokus på det, som du kan påvirke. Lad dig ikke gå på af alle de spørgsmål du ikke har svaret på. Corona og de fremtidige konsekvenser er uden for din kontrol. Du skal passe på dig selv og forholde dig til, hvordan du reagerer på de forventninger omgivelserne har til dig. DU ER LEDER OG IKKE ET CORONALEKSIKON.

 

  1. Tag pauser – Husker du at holde pause? Arbejdsmængden er stor, men løsningen er ikke at du arbejder 12 timer i døgnet. Kvaliteten at dit arbejder daler, hvis du ikke prioriterer at holde pause. Gå en tur, få noget frisk luft eller smæk benene på en stol og tillad dig 10 minutter hvor du blot kigger ud ad vinduet, og lytter til noget afslappende musik eller en god podcast. Du har brug for at tømme hovedet og lade batterierne op, hvis du skal performe som leder.

 

  1. Refleksion og forandringer – giv dig tid til reflektere. Vi er midt i en tid, hvor der er opbrud i vaner og rutiner. Corona har sat en ny dagsorden, men kravene til dig som leder er de sammen – eller er de? Der forventes, at du leder din skole trygt igennem denne tid. Men husker du at give dig selv tid til at refleksion. Det er nu, hvor ”plejer” er sat ud af drift, du skal udnytte muligheden til at tænke nyt. Coronakrisen er en oplagt mulighed til at skabe forandringer. Brug tiden til at reflektere og ændre på de vaner og handlemønstre, du gerne vil forandre.

Til sidst vil vi endnu engang minde dig om, at vi kun er et opkald væk, hvis du har brug for sparring, rådgivning, coaching eller måske bare en snak og et godt råd.
Tøv ikke med at kontakte os. Intet er for småt, når det handler om noget så kostbart som dit arbejdsmiljø og din trivsel.

Masser af positiv energi til dig.

FRIE SKOLERS LEDERE

GØR NOGET GODT FOR DIG SELV PÅ DET PERSONLIGE PLAN

Næste gang du har brug for en pause og har lyst til at blive inspireret på det personlige plan – så kan Psykolog Mette Holms boost til, hvordan du starter dagen med positive tanker eller hvordan du kommer fra kaos til ro måske være en mulighed. Hvis du ikke allerede kender Mette Holm, så tag en tur forbi hendes hjemmeside Danmarks største psykologiske web-magasin.

Lyt med her:
Højere tanker giver højere energi
Fra kaos til ro

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer

Det er med stor beklagelse og vemod, at vi i år ikke har kunne afholde vores traditionsrige lederdage. En tradition som i denne form går tilbage til 2006, hvor foreningen blev grundlagt.

Vi ser altid frem til disse dage. Det er her vi som forening får mulighed for at mødes og snakke med vores medlemmer i uformelle rammer.

Det er her, vi kan se, hvor betydningsfuldt det spontane møde ved kaffemaskinen eller buffeten er. Det er her den kollegiale samhørighed og nye relationer opstår. Den gode idé eller det gode råd, fås, fanges eller gives hen over kaffen.

Disse kollegiale snakke er guld værd, og det ofte dem, som mange af jer efterspørger i hverdagen. Derfor er vi ærgerlige over, at I går glip af denne mulighed i år, hvor det qua Corona er mere tiltrængt end nogensinde.

Generalforsamling 2020

På trods af aflysningen af lederdagene blev generalforsamlingen vanen tro afholdt i de dejlige rammer på Hindsgavl slot men med langt færre deltagere end normalt.

Foreningens lederkonsulent Bjarne Ytzen Jørgensen ledte som dirigent med sikker stil og et glimt i øjet os trygt igennem generalforsamlingen.

I år var formanden på valg. Brian Olsgaard Bastiansen blev genvalgt for en toårig periode uden modkandidat. Derudover var der genvalg til Maria Have, Steffen Egon Eriksen og Thomas Aziz. Alle tre er valgt for en treårig periode. Da Thomas Wimmer er trådt ud af bestyrelsen, var der en ekstra plads til en ny kandidat. Til denne plads stillede Kate Dybdahl fra Kochs Skole sit kandidatur til rådighed og blev valgt.

Den politiske valgte næsteformand Jeppe Møller Tobberup fortsætter på posten. Bestyrelsen har valgt Jens Erik Høj-Pedersen som 2. næstformand.

Formandens beretning omhandlede årets gang i foreningen, hvor de nye tiltag som blandet coaching og netværk blev nævnt. Ingen beretning uden et afsnit om corona. Her blev der refereret til de mange udfordringer og ekstra arbejdsopgaver, det sidste halve år har ført med sig og ikke mindst bekymringen i forhold til ledernes arbejdsmiljø.

Det positive corona har bragt med sig er, at foreningen er blevet mere synlig på Christiansborg. VI er blevet en del af et sektorpartnerskab under Medarbejder og Kompetencestyrelsen. Desuden deltager foreningen i møder med undervisnings-ministeren sammen med FSL.

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at bemyndigelsesskrivelsen og ledernes løn havde sin naturlige plads og opmærksomhed i beretningen.

Jeppe Møller Tobberup fremlagde regnskabet, diverse nøgletal blev gennemgået, uddybet, og det blev efterfølgende godkendt.

HAR DU STYR PÅ DIN LØN?

Kære medlemmer

Som leder har du mange opgaver, blandt andet bruger du meget tid på at udarbejde årsnormer for dine medarbejdere. Du skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, som står på medarbejdernes årsnorm og den løn, der udbetales.

Hvor meget tid bruger du på din egen løn?  Hvornår har du sidst forhandlet løn?  Vi ser ofte en tendens til, at lederlønninger ikke får den samme opmærksom, som de øvrige medarbejdergrupper på skolen.

Det er der flere årsager til. Dels står man i en dobbeltrolle som øverste leder, hvor man på den ene side skal varetage skolens økonomi, og på den anden side huske at egen løn også er til forhandling. Som øvrige ledere kan det også være svært at forhandle løn og prissætte sit eget værd. Du har ligeledes indblik i skolens økonomi, og du har måske ovenikøbet været med til at tilrettelægge besparelser i ressourcefordelingen, hvorefter det kan være svært at bede om lønforhøjelse.

Som faglig forening er vi altid interesseret i, at I får den løn, som passer til jeres arbejdsindsats. Er der overensstemmelse mellem din arbejdsindsats, og den løn du får? Følger din løn overenskomsten? Og kender du dine rettigheder og muligheder?

Vi har i det efterfølgende forsøgt at gøre det mere gennemskuelig for dig, hvordan din løn er sammensat, når du er ”øverste leder” eller ”øvrig leder”.

 

ØVRIGE LEDERE

Er du mellemleder, viceskoleleder eller en anden type leder tilhører du lønmæssigt kategorien øvrige ledere. Det betyder at din basisløn ikke til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

I stedet kan du bruge lønforhandlingen til at forhandle midlertidige og varige løntillæg samt engangsvederlag. Som øvrig leder kan du både forhandle midlertidige og varige løntillæg.

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Du kan forhandle et varigt løntillæg, hvis det er opgaver eller en særlig funktion, som vil forblive en del af din stilling. Det kan også være honorering for kvalifikationer og personlige kompetencer.

Har du som øvrig leder enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Resultatløn betyder, at du som øvrig leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål undervejs mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

ØVERSTE LEDERE

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens størrelse /elevtal. Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Se intervallerne på side 4:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle engangsvederlag i form midlertidige løntillæg eller resultatløn

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som honoreres for en særlig indsats.

Resultatløn betyder, at du som øverste leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål på vej mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Resultatløn hører under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i ”tillæg til bemyndigelsesskrivelsen”, som findes på hjemmesiden under ”Løn & Ansættelse”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget.

Vi ønsker dig held og lykke med din næste lønforhandling. Ønsker du allerede nu at klæde din bestyrelse på til jeres forhandling, så bed dem om at læse med her.

Til skolens bestyrelse – Information til lederløn på de frie skoler.

Har du spørgsmål angående din løn eller blot brug for et godt råd til dine kommende lønforhandlinger, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

De bedste sensommerhilsner

FRIE SKOLERS LEDERE

Velkommen tilbage

Kære medlemmer

Velkommen til et nyt skoleår. Vi håber, at I har nydt jeres ferie og har fået ladet batterierne op, så I er klar til at tage fat på de arbejdsopgaver, som venter.
Når kalenderen skriver 1. august, betyder dette forandringer for mange. Nogle er startet i jeres første lederjob, og derfor skal der lyde et særligt velkommen til jer. Andre har afsluttet et langt arbejdsliv og er gået på pension. Vi vil ønske jer held og lykke med jeres nye pensionisttilværelse. Andre har skiftet job og er startet på nye skoler. Til jer ønsker vi held og lykke med de nye udfordringer. Dog vender størstedelen af jer tilbage til den hverdag I forlod inden sommerferien med alle de udfordringer, der også venter jer.

Startskuddet til et nyt skoleår lydt og I er allerede i fuld gang med skoledagen igen. Mange af efterskolerne sagde allerede i søndags velkommen til en flok nye og forventningsfulde elever, og indenfor de næste dage er alle grundskolerne også i fuld gang.

Covid-19 situationen i foråret har bragt mange nye forholdsregler med sig, som vi alle skal forholde os til arbejdsmæssigt. De gode vaner, I fik indarbejdet i foråret med god hygiejne og passende afstand, er blevet en del af jeres hverdag. Elever og ansatte skal på trods af det stigende smittetryk kunne føle sig sikre, når de færdes på skolerne. Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen udsendte før sommerferien, retningslinjerne for at mindske risikoen for smitte med Covid-19. Læs mere

 

Alene-ledere/forstandere

Inden sommerferien sendte vi et nyhedsbrev ud, hvor vi slog et slag for de ledere/forstandere, som sidder som alene-ledere på mindre skoler, dels ved at tilbyde gratis coaching, men også ved at forsøge at iværksætte netværksgrupper for jer. Er du interesseret i at deltage i sådan en gruppe, eller har du behov for at sparre med os i form af rådgivning eller coaching så send en mail til rm@fsleder.dk

Nye ledere – introdag

Er du ny i ledelsesfaget, og har du lyst til at møde andre i samme situation som dig, så afholder foreningen introdage for nye ledere i efteråret. Den første dag er onsdag den 30. september fra 10.00 – 16.00 på Hindsgavl slot. Passer denne dato ikke afholdes der et døgnseminar på Sjælland den 18. november. Læs mere

Lederkonference den 30. september til den 2. oktober – SKYND DIG DER ER KUN FÅ PLADSER TILBAGE

Vi vil gerne minde dig om, at lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober. Har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig. TILMELD DIG HER

Datoer til jeres årskalender:

 

20. september kl. 09.30 – 15.30                 Friskolernes landsmøde

30. september til 2. oktober                         Lederkonference på Hindsgavl Slot

30. september kl. 10.00 – 16.00                  Introdag for nye ledere

3. oktober kl. 13.00 – 20.00                         Efterskoleforeningens generalforsamling

23. oktober til den 24. oktober                     Danmarks Private Skolers Årsmøde

18. november til 19. november                     Døgnseminar for nye ledere

26. november kl 10.00 – 16.00                    LC-lederforum repræsentantskabsmøde

2021:

12. – 13. marts                                                 Kristne Friskolers 50 års jubilæum og generalforsamling

9. april til den10. april                                  Friskolernes Landsmøde

16. april til den 17. april                                Repræsentantskab og Lilleskoletræf

21. april til den 23. april                               Lederkonference på Hindsgavl Slot

God skolestart til alle. Husk I altid er velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål.

De varmeste sommerhilsner fra

FRIE SKOLERS LEDERE

 

 

 

Sommerhilsen fra formanden

Sommerhilsen fra formanden.

Kære medlemmer

Nu nærmer vi os med hastige skridt en lang, velfortjent og forhåbentlig afslappende sommerferie. Jeg tror, at jeg på manges vegne også kan kalde den en tiltrængt ferie oven på et meget turbulent forår. Et forår som skrives ind i historiebøgerne, og som på mange måder har vendt op og ned på vores hele hverdag. Nye vaner og rutiner er opstået og forandringer i hobetal har sneget sig ind i vores daglig på godt og ondt.

Corona-krisen som i den daglig tale kaldes, har haft stor indflydelse på jeres arbejdsliv. Jeres arbejdstider har ændret sig. Primetime på skolen og ulvetimen i familien har forskubbet sig. Familie- og arbejdslivet har for mange i en periode være smeltet mere sammen end tidligere. Hjemmearbejdsdage og virtuelle møder har for alvor set dagens lys i skoleverdenen. Sene udmeldinger fra ministeriet har ofte betydet, at møder er blevet afholdt sidst på dagen eller om aftenen. Udmeldinger på TV om genåbning og nye retningslinjer, har gjort jeres telefon rødglødende på helt andre tidspunkter, end I er vant til. Kort sagt har I måtte tilpasse jer den virkelighed og de præmisser som er fuldt i kølvandet på corona-krisen.

Desværre ved ingen hvor længe Covid-19 vil fortsætte med definere rammerne for både jeres privat- og arbejdsliv. Hele arbejdet med retningslinjer og udfordringerne omkring Covid-19 har skabt en god dialog for os ind i ministeriet, hvilket har været tiltrængt. Det har været rart at mærke, hvordan der er blevet lyttet til vores input.

I sidste uge kom de længere ventede retningslinjer med de sundhedsfaglige anbefalinger på Børne- og undervisningsministeriets område gældende pr. 1 august. Med disse i hånden er de fleste af jer i fuld gang med at tilpasse jeres skolers aktiviteter til retningslinjerne. Hvilke aktiviteter kan I lighed med tidligere år gennemføres og hvad skal retænkes, så retningslinjerne overholdes. Endnu engang kalder dette på ledelse, når der skal vurderes, hvordan jeres skoler vil kunne drives bedst muligt, så de dels lever op til de faglige krav, men også vil kunne tilbyde de sociale aktiviteter i en Corona-venlig udgave, som netop kendetegner din skole.

Forberedelserne til OK21 startede så småt før Corona ramte landet, men som så meget andet, der lukkede ned og blev sat på pause i dette forår, er der heller ikke her sket så meget på denne her front. Lige nu er der usikkerhed omkring processen frem til OK21.

En ting er dog helt sikker. Vi arbejder benhårdt på at få bemyndigelsesskrivelsen gjort til en del af overenskomsten, da vi ikke ser det som en rimelig og holdbar løsning, at op til 25 procent af øverste leders løn ligger udenfor overenskomsten, og skal forhandles hjem i form af tillæg hvert år, og som ovenikøbet udbetales bagudrettet efter periodens udløb.

Som fagforening ligger det os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor har vi i foråret iværksat gratis coaching til nye ledere. Dette har vi blandt andet gjort for at sikre, at nye ledere i den frie skoleverden kommer godt fra start i deres nye job. Vi ved, at som ny leder har man ofte ikke så mange kolleger at vende leverlivets udfordringer med. Der kan være mange problemstillinger, hvor det kan være rart at disse drøftes med et menneske, som ikke er tæt på skolen og dig, så går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside: https://frieskolersledere.dk/gratis-coaching-til-nye-ledere/

Som fagforening er vi bredt repræsenteret af medlemmer. Vi har medlemmer fra både store og små skoler og forskellige skoletyper. Medlemmer som indgår i ledelsesteam af varierende størrelser, men der er også en del medlemmer, som er det, vi kalder ”alene leder”. Ledere på mindre skoler, hvor der kun er én leder – nemlig skolelederen/forstanderen. Disse ledere har ikke nødvendigvis altid nogle at sparre med i dagligdagen. De er alene, dog med en bestyrelse, om at lede og drive skole og opgaverne ofte mange, komplekse og uforudsigelige. Disse ledere vil vi gerne støtte ekstra godt om. Derfor har vi besluttet at udvide vores gratis coaching til den gruppe af ledere, som ikke har et ledelsesteam at dele stort og småt med.

Desuden vil vi gerne gøre et forsøge på at oprette et netværk for ”alene ledere”, således at jer der sidder på skoler uden ledelsesteam, kan drøfte problemstillinger som relaterer sig til netop den hverdag og de udfordringer, der er forbundet med at være eneste leder på skolen.

Har du lyst til at deltage i sådan et netværk, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til rm@fsleder.dk , så vil vi forsøge at skyde gang i projektet.

Jeg vil gerne minde dig om, at vores lederkonference er flyttet til efteråret – helt præcis fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober, så har du endnu ikke fået tilmeldt dig, kan det nås endnu. Det bliver et brag en af konference. Gode foredragsholdere, hyggeligt samvær med kolleger og eminent forplejning. Vi glæder os til at dele oplevelsen med dig.

Sidst men ikke mindst vil jeg minde jer nye ledere om, at vi igen i år afholder introdage for nye ledere i efteråret. Er du ny eller forholdsvis ny leder, og har du tid og lyst til at bruge en dag sammen med andre i samme situation som dig, så tilmeld dig introdagen.

Inden vi får set os om, er det august og tid til at starte op igen og som altid, har vi som ledere en forpligtigelse til at gå foran, så jeg vil til slut ønske dig en rigtig god sommerferie. Jeg ved fra mig selv, at den er kærkommen, så husk at få tanket energidepoterne op. Nyd hver eneste dag og forsøg at lægge arbejdstankerne på hylden for en stund.

God sommer

Brian Olsgaard Bastiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA FORENINGEN

Den Statslige Kompetencefond

Tidspunkterne, for hvornår Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler, er ændret. Fremover er der ingen ansøgningsrunder, der starter i weekender eller på helligdage.

Den Statslige Kompetencefonds ’åbningstider’ er ændret. Fremover tilføres der nye midler til puljerne i Den Statslige Kompetencefond på almindelige arbejdsdage.
Det betyder, at fondspuljer, der kortvarigt er tømt for midler, fremover ikke længere åbner for nye ansøgninger i weekender eller på helligdage.
Det skal skabe bedre arbejdsforhold for både ansøger og leder, der godkender ansøgninger.
De nye åbningstidspunkter er følgende:

  • Tirsdag den 2. juni kl. 10.00
  • Tirsdag den 1. september kl. 10.00
  • Tirsdag den 1. december kl. 10.00
  • Tirsdag den 2. marts kl. 10.00

Åbningstidspunkt er det øjeblikket, hvor lederen tidligst må trykke ’indsend’. De øvrige forberedelser, hvor fx. ansøgeren opretter og sender til leder, kan godt ske før fondens åbning.