Tag hånd om din egen trivsel først

Skal du klare dine opgaver som leder for andre, er du nødt til at have det godt selv.

Hvis du som skoleleder ikke trives, kan du ikke tage hånd om dine medarbejderes trivsel eller varetage dine andre opgaver som leder. Det siger direktør ved Center for Stress og Trivsel, Jeanett Bonnichsen.

Du er nødt til at hjælpe dig selv, før du hjælper andre – lidt som stewardesserne siger i flyveren, når de gennemgår sikkerhedsproceduren for iltmaskerne.

”Hvis man ikke selv trives, bliver man mindre opmærksom og empatisk, og så bliver man dårligere til at indgå i gode, nærværende relationer. Og det er problematisk, hvis du er leder”, siger Jeanett Bonnichsen.

Det kan lyde banalt, men ifølge Jeanett Bonnichsen har nogle skoleledere en tendens til at sætte deres egen trivsel i anden række, fordi de ser medarbejdernes trivsel som deres kerneopgave.

fly3

Når du først har stress, er det for sent
Lisbeth Qvortrup, skoleder på N. Kochs Skole og med i bestyrelsen for Frie Skolers Ledere, kender problemerne med skoleledere, der nedprioriterer deres egen trivsel:

”Der er nok sådan lidt pænhed gemt i mange skoleledere, hvor de har svært ved at sige højt, at de eksempelvis har brug for at deltage i faglige netværk, der koster både tid og penge, mens skolen skal spare og medarbejderne er pressede”.

Små skoler har udsatte ledere
Det er slemt, hvis skolelederen selv ender med at gå ned med stress. Men lige så slemt er det, at skolelederen i en lang periode forinden ikke har været der som en god rollemodel og professionel leder for sine medarbejdere.

Specielt skoleledere på de små skoler er ifølge Lisbeth Qvortrup udsatte, fordi de ofte står uden et lederteam og har mindre aktive bestyrelser:

”Sådan en som mig, der har tre medledere på en kæmpe skole, skal nok komme ud og få den faglige sparring, jeg har brug for, men vi har en sårbar gruppe i lederne på de små skoler”.

Pres på skolelederen fra flere sider
Problemer med dårlig trivsel for skoleledere bunder ofte i, at de står alene med ansvaret for, at skolen lykkes.

Samtidig presser skolebestyrelse, ledelsesteam og medarbejdergruppe på med krav og ønsker i forskellige retninger.

I dette spændingsfelt er det ifølge Jeanett Bonnichsen vigtigt at gøre klart for bestyrelse, ansatte og forældre, at selvom skolelederen skal lede skolen, er det ikke ham eller hende, der skal få det til at fungere alene.

fly2

Sæt ord på det fælles ansvar – hver gang

Det sikrer skolelederen ved at italesætte de fælles opgaver for ledelsesteamet, medarbejdergruppen og forældregruppen. Ikke bare på et enkelt ledelsesseminar eller forældremøde, men som en integreret del af hvert eneste møde på skolen.

”Det her med at få etableret et fælles ansvar for opgaverne skal være lidt ligesom at trække vejret eller børste tænder – det er noget, skolelederen bare gør som en naturlig del af ethvert møde uden at tænke over det”, forklarer Jeanett Bonnichsen.

Helt konkret handler det om at sætte tid af på møderne til at drøfte og forklare de strategier, der ligger bag beslutninger og opgaver. Også selvom det kan tage længere tid.

Skolelederen skal tage hånd om sin egen trivsel
I sidste ende er det vigtigste, at skolelederen selv formår at sørge for den sparring og de inputs, der er nødvendige for at trives.

”Det er et vilkår for en skoleleder, at du ofte står med det her selv. Jeg er utallige gange blevet inviteret ud og fortælle om, hvordan vi kan holde øje med hinandens trivsel på en arbejdsplads, men jeg vil faktisk hellere snakke om, hvordan vi kan lære at tage vare på os selv”, siger Jeanett Bonnichsen.

Lisbeth Qvortrup supplerer:

”Man skal kunne sige højt, at man har brug for sparring. Også i de perioder, hvor man samtidig skærer ned på andre områder, simpelthen fordi det er en gevinst for skolen at skolelederen trives”.

Skrevet af Jesper Kjems

Nyt leder-netværk skal afværge stress og mistrivsel

Frie Skolers Ledere etablerer til sommer et eksklusivt netværk – som et pilotprojekt, der skal styrke lederne, allerede mens de er på toppen. En af de ting, skoleledere selv kan gøre for at styrke deres trivsel, er nemlig at deltage i faglige netværk.

Lederne vil hellere styrkes end hjælpes
”Indsatsen for bedre trivsel skal sættes ind langt før, skolelederen går ned med stress. Faktisk når de har det godt, simpelthen fordi det fanger lederne mere at snakke om det, der styrker dem, frem for hvad der hjælper dem af med stress,” fremhæver bestyrelsesmedlem og leder af Kochs skole i Aarhus, Lisbeth Qvortrup.

”Det hele skal ikke handle om arbejdstrivsel. Vejen frem er at finde ud af, hvad der kan styrke mig som leder frem for, hvad der redder min røv, når jeg knækker”, siger hun.

Eksklusivt netværk på prøve
Frie Skolers Ledere bistår allerede i dag medlemmer, der vil etablere et netværk med andre ledere. Men det bliver ofte for ukonkret og går let i sig selv igen.

Derfor satser foreningen nu på at lave mere organiserede netværk. I det første pilotprojekt til sommer skal kun udvalgte medlemmer inviteres med.

Samtidig får en ledelseskonsulent til opgave at være tovholder og sparringspartner for netværket, så det i praksis bliver ved med at styrke deltagerne.

Planen er så eventuelt at udvide med flere netværk, hvis erfaringerne er gode.

Konference om ledertrivsel: Arbejdsgiverne skal med

Nu lancerer Frie Skolers Ledere en konference for skoleforeningerne, der skal ruste dem til at rådgive skolebestyrelserne om skoleledernes trivsel.

Bestyrelserne er formelt arbejdsgivere for skolelederne og har dermed et ansvar for, at skolelederen trives.

Men selvom skolebestyrelsen eksempelvis laver de obligatoriske MUS-samtaler med skolelederen, så er det ikke altid nok, påpeger Lisbeth Qvortrup, der er med i bestyrelsen af Frie Skolers Ledere.

De skal prioritere lederens trivsel
Virkeligheden er nemlig på mange skoler, at medlemmerne af skolens bestyrelse ikke har blik for skolelederens trivsel, fordi de ikke er professionelle og heller ikke deltager i skolens dagligdag.

Målet med konferencen for skoleforeningerne er, at de hjælper deres medlemmer og skolebestyrelserne til at forstå, hvor vigtigt det er at bakke op om ledernes trivsel.

De skal heller ikke vente til det går galt, men tværtimod bakke op, hvis deres skoleleder kommer og siger, at han eller hun har brug for sparring og netværk som leder.

Program og tilmelding til konferencen kommer i uge 6 her på siden.

Tilbud: Tag en trivselstest og køb en konsulent

Frie Skolers Ledere har i samarbejde med Center for Stress og Trivsel udviklet et tjek-skema, hvor du selv kan tage temperaturen på din egen trivsel som skoleleder.

Find skemaet her og se hvad Center for Stress og Trivsel ellers tilbyder medlemmer med behov for rådgivning og konsulentbistand inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Udfordring: Mellemlederen er vigtigere end nogensinde

Mellemlederen er vigtig. Mellemlederen spiller en vigtigere rolle end nogensinde i dagens skole, hvor komplekse opgaver og arbejdsgange øger behovet for at træffe beslutninger i situationen.

Det siger ledelseskonsulent Birgit Ryberg. Skolen er ikke længere bare et sted, hvor børn kommer hen for at lære det samme, generation efter generation. I dag er skolen hele tiden i bevægelse – og det stiller tilsvarende nye krav til ledelsen og ikke mindst mellemlederen.

Birgit Ryberg er medforfatter til bogen: “Ledelse mellem ledelse – mellemledelse i organisationer”, som udkom ved årsskiftet.

Styr din tid

Det er faktisk let at få mere tid som leder. 17 skoleledere tog på ”master class” med hos Aros Kurser, Frie Skolers Lederes nye samarbejdspartner. Og med hjem fik de et værktøj, som de kunne bruge allerede den næste dag.

Husk at checke ud, når din rejse slutter …

… sådan kender mange af os rejsekortbrugere annonceringen fra højtalere i tog og på perronerne.

At checke ud, det gjorde Frie Skolers Lederes bestyrelse rent bogstaveligt torsdag morgen den 10.december på Hornstrup Kursuscenter, da vi afleverede vores værelsesnøgler og sagde farvel til FSL oven på en hyggelig aften og farvelfest med FSL’s hovedbestyrelse.

Den fælles rejse for lærere og ledere i samme faglige organisation sluttede nemlig her, idet vi hos lederne om eftermiddagen havde holdt vores anden ekstraordinære generalforsamling, hvor der blev bakket op om, at vi pr. 1/1 ’16 er ude af FSL og har vores helt egen faglige organisation kun for ledere på de frie skolers område.

Der var en gang
Den fælles rejse for lærere og ledere byggede oprindeligt på, at vi bare var i den samme pensionskasse. Men snart gik det slag i slag:

I starten af 1970’erne opstod muligheden for at lave en fælles organisation for alle lærere og ledere på de frie skoler.

I begyndelsen i to forskellige foreninger, henholdsvis FGL for de frie grundskoler og EL for efterskolerne, hvor der ikke var tænkt specielt omkring, at nogle af medlemmerne var ledere.

I 1990’erne fik lederne i FGL en observatøragtig status til bestyrelsesmøder.

I EL skulle man frem til 2000’erne før lederrepræsentationen i bestyrelsen blev effektueret.

I 2006 ved fusionen af de to foreninger og FSL’s opstart var der to lederrepræsentanter i HB.

Først i 2012 fik lederne eget selvstændigt sekretariat og navnet Frie Skolers Ledere.

Lockout åbnede muligheder
Det var, hvad vi egentlig forestillede os var muligt.

Men lockouten åbnede mulighed og behov for, at der via to et halvt års kamp kunne komme en fuldstændig løsrivelse fra lærerne. Den del af rejsen har vi skrevet og fortalt om mange gange. Og nu er det virkelighed fra årsskiftet.

Gennem årene har jeg siddet som lederrepræsentant i hovedbestyrelsen til formodentlig 60-70 møder. Det har været alt, lige fra spændende til langstrakt og kedeligt.

Nogle gange har jeg kunnet bidrage med ledervinkler og synspunkter og på den vis kunnet præge debatten og beslutningerne.

Andre gange har jeg holdt min mund og ikke blandet mig (nogle i hovedbestyrelsen kunne måske have ønsket det lidt oftere).

 

Balancekunst og fejehold

Min oplevelse har altid været, at det har været en virkelig balancekunst at være leder i en lærerforening. Jeg introducerede selv begrebet ”feje hold”, som vi kender fra legepladsen.

Vi har sjældent stemt i hovedbestyrelsen, men jeg har prøvet at tabe en afstemning 13-1. Men sådan var det jo, og det var en af grundene til, at vi skulle ud af FSL.

Fremover bliver FSL’s hovedbestyrelse uden ledere, og dermed kan nogle nuancer komme til at forsvinde i debatten.

Check ind til nyt samarbejde
Men heldigvis har vi da aftalt at fremtidigt samarbejde mellem Frie Skolers Ledere og FSL. Nu som helt ligeværdige parter, hvilket er et godt afsæt til at vi i begge lejre kan arbejde for de bedste arbejdsvilkår for vores medlemmer.

Efter nytår er vi derfor i Frie Skolers Ledere klar til igen at bruge rejsekortet og checke ind til et nyt samarbejde med FSL.

Indtil da tak for en spændende fælles rejse i samme forening – en rejse som vi sammen har brugt til at få fokus på lederes og læreres arbejdsmiljø og ansættelsesforhold.

Glædelig jul og godt nytår

Kære medlemmer

Så er det så tæt på, at mange af os kan øjne juleferien lige om hjørnet. En idyllisk hvid jul er der dog ikke forfærdelig mange tegn på – men mon ikke vi alle kan nyde ferien alligevel.

Uden at jeg vil svinge mig helt op til andres nytårstaler omkring årsskiftet, så er tiden jo alligevel til refleksion over fremtiden, som forening og som skoleledere.

Vi står i den kommende tid med store opgaver, som vi skal og bør byde ind på i de frie skoler. Nøjagtig som vores kolleger i folkeskolen står med de samme store opgaver. Derfor kan jeg fuldt ud tilslutte mig den julehilsen, som foreningen i dag fik fra Skolelederne. Her skriver de blandt andet:

”I et stadigt mere multikulturelt samfund må vi fastholde vores grundlæggende værdier om demokrati og ligebehandling.  Vi skal skabe grobund for, at de, der ønsker at blive boende her, har mulighed for udvikling af selvstændighed og selvværd med henblik på videre uddannelse og arbejde og inddragelse i samfundet. Vi skal også være værnet mod ghettoer, fremmedgørelse og radikalisering.”

Med den tilgang til grundlæggende værdier hos vores partnere i bofællesskabet m.m. i Snaregade, så er jeg helt sikker på, at vi sammen som skoleledere, uagtet skoleform, har en stor opgave foran os i 2016, og vi har lyst til at arbejde med den.

Rud Nielsen

Formand

You got mail – FSL ude med riven

Nogle af jer opdagede nok, at FSL’s formand var ”ude med riven” i fagforeningens nyhedsbrev i sidste uge. Det bliver nok det sidste nyhedsbrev, vi får fra FSL, inden vi pr. 1. januar forlader foreningen.

FSL’s formand var ”ude med riven” i forhold til Frie Skolers Ledere og det nyhedsbrev, som vi tidligere udsendte til jer. I bestyrelsen har vi selvfølgelig vendt FSL’s henvendelse til jer og os.

Hertil og ikke længere
Vi har altid oplevet, at det kunne være en balanceakt at være ledere i en lærerorganisation – og lige præcis her til sidst så holdt balancen ikke.

Men da vi ikke ønsker at bidrage til en fortsat ”kamp” de to foreninger imellem, har bestyrelsen valgt ikke at svare på det, FSL-formanden skriver i nyhedsbrevet.

Tværtimod ønsker vi at få genetableret det gode samarbejde, som vi har haft med hinanden tidligere, og det gør vi bedst ved at stoppe skriverierne nu.

Så god jul til dem også 🙂

Så fik vi nye vedtægter

For en ordens skyld. Bare så du ved det: Frie Skolers Ledere er nu også formelt set klar til at være en fri forening fra nytår.

I forbindelse med løsrivelsen fra lærernes fagforening, FSL, har Frie Skolers Ledere nu fået et nyt sæt vedtægter.

Det er blevet gjort grundigt. Bestyrelsen har arbejdet med forslaget til nye vedtægter de seneste måneder, og de er nu vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger.

I de nye vedtægter fremgår det tydeligt, at et af de primære formål er at varetage foreningens interesser på alle niveauer. Vi skal blandt andet arbejde målrettet med kontakter til politiske beslutningstagere.

De nye vedtægter træder i kraft den 1. januar 2016.

Du kan de nye  læse vedtægter her