Seks værktøjer til at udvide dit ledelsesrum

Frie Skolers Ledere bad to eksperter om lære lederne at blive bedre ledere. Her præsenterer vi seks værktøjer til hvordan.

Leder-konsulenterne Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg, præsenterede værktøjerne på Lederdagene i april 2015. De to står bag bogen ”Dit personlige ledelsesrum”, der udkom i 2012.

Og her præsenterer vi nogle af deres bedste værktøjer – lige til at bruge.… Læs mere

Løngab i lederlønnen på de frie skoler  

Efterskolerne leder holder føringen som de bedst lønnede ledere på de frie skolers område.
Jo større skole, desto mere får lederne i løn. Det er den ikke overraskende igen logikken i årets lønstatistik. Det samme gælder for, hvor meget lederne henter hjem i løntillæg.
Statistikken viser også, at afdelingsledere i gennemsnit tjener 20.000 kr.… Læs mere

Husk pensionen, når du forhandler tillæg

Løntillægget udgør for mange skoleledere en pæn del af lønnen. Men der er store udsving.

De samlede løntillæg for skolelederne på mindre grundskoler (under 100 elever) ligger i gennemsnit på 9.517 kr. mens beløbet er 84.230 kr. for ledere på de store frie grundskoler (over 350 elever).

På efterskolerne er forskellen mellem forstandernes løntillæg ikke nær så store.… Læs mere

De frie skoler skal vise vejen for folkeskolen

De frie skoler skal gå sammen om et fælles projekt, der viser folkeskolen, hvordan vi laver en bedre skole i Danmark.

Uddannelseskulturen i folkeskolen har det skidt, og de frie skoler kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at få ændret kulturen i folkeskolen fremover.

Det mener forfatteren til bogen Den store løgn om uddannelse, journalisten Jacob Fuglsang.   … Læs mere

Her er din nye bestyrelse

Frie Skolers Ledere valgte den 10. april en ny bestyrelse – med tre nye medlemmer og efter kampvalg på friskoleområdet.

Det er første gang, der er kampvalg til bestyrelsen.

33 medlemmer deltog i afstemningen.

Nyvalg
Generalforsamlingen valgte følgende tre nye medlemmer til bestyrelsen:

Fra venstre:

Leif Lundsgaard, Salling Efterskole Anders Bøtker, Rågelund Efterskole Thomas Wimmer, Lille Egede Friskole

De to første er nye medlemmer – og kommer fra LIFS (Ledere i Frie Skoler).… Læs mere

Lønnen skal ud af leder-teamet

Så klar var beskeden fra Rud Nielsen, da han præsenterede den nye lønstatistik på generalforsamlingen i Frie Skolers Ledere den 10. april.

”Det overrasker mig, at så mange viceskoleledere og afdelingsledere forhandler løn med deres skoleleder,” siger Rud Nielsen.

Frie Skolers Ledere undersøgte lederlønnen i marts, og svarene viser, at kun en tredjedel af viceskoleledere og afdelingsledere på de frie grundskoler forhandler deres løn med bestyrelsen.… Læs mere

Frie Skolers Ledere siger ja til OK 2015

Urafstemningen i Frie Skolers Ledere er afsluttet med et ja til OK-fornyelsen, som sikrer en treårig overenskomst.

Der var 681 stemmeberettigede medlemmer og 189 medlemmer havde valgt at stemme. Det svarer til at 28 % af lederforeningens medlemmer afgivet deres stemme om overenskomstresultatet.

119 medlemmer, eller over 63 % af de afgivne stemmer, stemte ja til det fremlagte forlig.… Læs mere

Medlemmerne beslutter overenskomst for de næste tre år

Medlemmer i Frie Skolers Ledere har netop modtaget et brev med information om, hvordan de skal stemme om deres overenskomst for de næste tre år.

Selve afstemningsproceduren gennemføres koordineret og i tæt samarbejde med Frie Skolers Lærerforening, da forligsteksten er gældende for begge grupper. Urafstemningen kan udelukkende ske elektronisk via ”Min side” på https://medlem.fsl.dk/ .… Læs mere

Formanden interviewet om selvstændighed

Frie Skolers Ledere er på vej til at opnå den frihed fra Lærernes Centralorganisation, der ifølge formanden vil sikre samling og faglig styrke.

Læs artiklen i nyeste nummer af magasinet Plenum.… Læs mere

Der er indgået forlig på vores område

Forlig om ny overenskomst kom på plads mandag. Bestyrelsen kigger resultatet igennem – det tager ikke så lang tid, da resultatet på hele statens område er meget beskedent. Vi gør også diverse materialer færdig, så vores medlemmer kan stemme ja eller nej, allerede fra onsdag/torsdag.

Vi vedhæfter det resultatpapir, der er kommet ud af forhandlingerne, derudover er afstemning også omkring det centrale CFU-forlig, som var forhandlet hjem allerede i slutning af februar.… Læs mere