Løngab i lederlønnen på de frie skoler  

Efterskolerne leder holder føringen som de bedst lønnede ledere på de frie skolers område.
Jo større skole, desto mere får lederne i løn. Det er den ikke overraskende igen logikken i årets lønstatistik. Det samme gælder for, hvor meget lederne henter hjem i løntillæg.
Statistikken viser også, at afdelingsledere i gennemsnit tjener 20.000 kr. mere om året (inkl. tillæg) end skolelederne fra de mindre skoler under 100 elever,

”Man skulle være efterlønner”
Løngabet mellem små og store skoler er størst på de frie grundskoler. På efterskolerne er lønforskellen mellem de mindre og større skoler knap så udtalt.
Til gengæld viser statistikken tydeligt, at lederne på efterskolerne generelt er væsentligt bedre lønnet end kollegaerne på grundskolerne.
”Ja, man skulle være efterlønner,” som en af grundskolelederne sagde det i en joke. Men spøg til side, for lønnen er faktisk vigtig, synes lederne.

Løn er vigtig
Den spørgeundersøgelse, som Frie Skolers Ledere lavede i marts viser klart, at lønnen er vigtig – både for de øverste ledere og for vice-lederne.
Langt de fleste svarede at lønnen er ”vigtig”, halvt så mange at den er ”meget vigtigt”, mens kun ganske få ikke fandt lønnen vigtig.
Det gjaldt både efterskoler og grundskoler.
Over halvdelen af medlemmerne svarede på spørgeundersøgelsen, hvilket gør dens resultater meget valide.

Bag om tallene
Tallene for den faktisk løn i kroner og ører er baseret på rådata, som Frie Skolers Ledere har trukket fra statens lønoverblik (www.loenoverblik.dk). I den forstand er tallene 100 % valide.
Tallene for de samlede løntillæg er eksklusive pension.

Frie grundskoler:

 

Antal ledere Årsløn Samlet løntillæg
Skoleledere på mindre skoler (under 100 elever) 144 430.727 kr. 9.517 kr.
Skoleledere på mellemstore skoler (100-349 elever) 268 478.213 kr. 23.836 kr.
Skoleledere på store skoler (over 350 elever)  73 528.295 kr. 84.230 kr.
Viceinspektører (på skoler under 350 elever) 138 432.248 kr. 18.504 kr.
Viceinspektører (på store skoler  med 350 eller flere) 70 462.052 kr. 56.231 kr.
Afdelingsledere  108 434.234 kr. 25.161 kr.

 

 

Efterskoler:

 

Antal ledere Årsløn Samlet løntillæg
Forstandere på mindre skoler (under 100 elever) 87 502.200 kr. 21.881 kr.
Forstandere på større skoler (med over 100 elever) 144 527.486 kr. 30.011 kr.
Viceforstandere på mindre skoler (under 100 elever) 55 441.479 kr. 12.623 kr.
Viceforstandere på større skoler (med over 100 elever) 113 453.907 kr. 21.440 kr.
Afdelingsledere  99 428.216 kr. 17.495 kr.

 

vigtighedafløn2vigtighedafløn1

 

Husk pensionen, når du forhandler tillæg

Løntillægget udgør for mange skoleledere en pæn del af lønnen. Men der er store udsving.

De samlede løntillæg for skolelederne på mindre grundskoler (under 100 elever) ligger i gennemsnit på 9.517 kr. mens beløbet er 84.230 kr. for ledere på de store frie grundskoler (over 350 elever).

På efterskolerne er forskellen mellem forstandernes løntillæg ikke nær så store.

Pas på pensionen
Den store forskel på skoleledernes tillæg bliver formentlig mere udtalt, hvis man regner pensionen med. For tallene er nemlig alle eksklusive pension. Foreningens løn-undersøgelse viser, at de fleste tillæg er pensionsdækkede – men langt fra alle:

Nogle af lederne har forhandlet sig frem til at beregne pensionsbidrag af tillæggene. For andre lykkedes det ikke at få pension af tillæggene, og andre igen har måske bare glemt det.

”Og pas på med det,” advarede Rud Nielsen, da han i fredags fremlagde årets lønstatistik for ledernes generalforsamling.

Tillæg til alle!
Rud Nielsen ser det dog som et langt større problem, at en tredjedel af de fire skolers ledere slet ikke får tillæg eller anden form for resultatløn eller godtgørelse for merarbejde.

”Her er det mere at hente ved det næste lønforhandlinger – og vi hjælper gene til,” siger han.

Men husk, at det ved at være sidste udkald for at gøre plads i budgettet til mere i løn, tilføjer han.

Slide_løntillaeg1Slide_løntillaeg2

De frie skoler skal vise vejen for folkeskolen

Jacob Fuglsang fortalte lederne om de frie skolers rolle i forhold til fremtidens folkeskole.

Jacob Fuglsang fortalte på lederdagene om de frie skolers rolle i forhold til fremtidens folkeskole.

De frie skoler skal gå sammen om et fælles projekt, der viser folkeskolen, hvordan vi laver en bedre skole i Danmark.

Uddannelseskulturen i folkeskolen har det skidt, og de frie skoler kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at få ændret kulturen i folkeskolen fremover.

Det mener forfatteren til bogen Den store løgn om uddannelse, journalisten Jacob Fuglsang.   

Han fortalte på et oplæg til Frie Skolers Lederes lederdage for nylig, at selvom de frie skoler ikke er direkte med til at forme folkeskolen, kommer de alligevel til at spille en rolle i udformningen fremover.

Når forældre vælger en fri skole, kigger de efter andre måder at gøre tingene på og efter en anden uddannelseskultur. På den måde kommer de frie skoler til at stå for at udforme gode alternativer til den måde, folkeskolen er bygget op på.

”De fleste danskere vil jo som udgangspunkt gerne folkeskolen – og bliver hængende, så længe det ikke går ud over deres børn”, sagde Jacob Fuglsang til de frie skoleledere.

Fælles bevægelse frem for små satellitter
Men det kræver en særlig indsats fra de frie skoler. For i dag samarbejder skolerne, ifølge Jacob Fuglsang, ikke om at vise et samlet alternativ med forskellige nye bud på, hvordan man laver en god skole.

”I burde udvikle jer fra at være en række små satellitter til at blive en fælles bevægelse”, sagde han.

Ikke sådan forstået, at de frie skoler skal gøre tingene ens, men de skal blive bedre til at vidensdele og lære af de andre skoler, så de erfaringer bliver samlet op og spredt rundt i systemet.

”Mange frie skoler siger ’Vi kan ikke løse folkeskolens problemer’. Det har jeg fuld forståelse for, men folkeskolen løser jo heller ikke selv problemerne, så det ender alligevel med at blive de frie skolers problem”, siger han.

Eleverne skal føle sig som en del af et fælles projekt
En af de frie skolers styrker er, at eleverne fra det øjeblik, de træder ind af døren, kan mærke, at de er med i et fælles projekt.

I folkeskolen svigter man i højere grad at stille klare krav til eleverne, og her mener Jacob Fuglsang, at de frie skoler kunne vise vejen. Ikke ved flere nationale tests, men ved at lærerne viser eleverne, hvad succes er, så det er helt klart, hvad børnene skal gøre for at være gode.

”Det interessante er jo at børn sagtens kan læse de voksne, og hvad de gerne vil have dem til, hvis vi sætter rammerne rigtigt. I karateklubben fungerer det fint. Eller når de får et fritidsjob nede i Brugsen”, slutter Jacob Fuglsang.

Her er din nye bestyrelse

Frie Skolers Ledere valgte den 10. april en ny bestyrelse – med tre nye medlemmer og efter kampvalg på friskoleområdet.

Det er første gang, der er kampvalg til bestyrelsen.

33 medlemmer deltog i afstemningen.

Nyvalg
Generalforsamlingen valgte følgende tre nye medlemmer til bestyrelsen:DSC_0186

Fra venstre:

 • Leif Lundsgaard, Salling Efterskole
 • Anders Bøtker, Rågelund Efterskole
 • Thomas Wimmer, Lille Egede Friskole

De to første er nye medlemmer – og kommer fra LIFS (Ledere i Frie Skoler).

Thomas Wimmer duellerede om posten som repræsentant for friskoleområdet med Joachim Gruppe fra Allindelille Friskole.

Læs forøvrigt et portræt af Thomas Wimmer i det næste nyhedsbrev.

Genvalg!

Formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt uden modkandidater:

 • Formand Rud Nielsen,Hjemly Fri- og idrætsefterskole
 • Næstformand Jeppe M. Tobberup, Helsinge Realskole
 • Bestyrelsesmedlem Brian O. Bastiansen, Rejsby Europæiske Efterskole
 • Bestyrelsesmedlem Lisbeth Qvortrup, N. Kochs Skole
 • Bestyrelsesmedlem Anne-Kathrine Nielsen (Trine), Albertslund Lille Skole

De fortsætter
Fire bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg – men fortsætter:

 • Bestyrelsesmedlem Ulrik Hoffmann, Billeshave Efterskole
 • Bestyrelsesmedlem Jens Erik Høj-Pedersen, Lukas Skolen Vejle
 • Bestyrelsesmedlem Volker Kracht, Deutsche Schule Buhrkall
 • Bestyrelsesmedlem Poul Roed, Glamsdalens Idrætsefterskole

De stopper
To medlemmer træder ud af bestyrelsen:

 • Henrik Stougaard, Frøbjerg-Orte Friskole
 • Frank Andersen, Salling Efterskole

Lønnen skal ud af leder-teamet

Så klar var beskeden fra Rud Nielsen, da han præsenterede den nye lønstatistik på generalforsamlingen i Frie Skolers Ledere den 10. april.

”Det overrasker mig, at så mange viceskoleledere og afdelingsledere forhandler løn med deres skoleleder,” siger Rud Nielsen.

Frie Skolers Ledere undersøgte lederlønnen i marts, og svarene viser, at kun en tredjedel af viceskoleledere og afdelingsledere på de frie grundskoler forhandler deres løn med bestyrelsen. Langt de fleste, to tredjedele, forhandler direkte med skolens øverste leder.

På efterskolerne fordeler tallene sig fifty-fifty.

Skævhed i lederteamet
”Det giver et underligt magtforhold i lederteamet, at man skal forhandle løn samtidig med, at man skal samarbejde om alt det andet. Det er urent, at den ene skal være med til at bestemme, om den anden skal have en ny carport til sommer,” siger Rud Nielsen.

”Det er mere rent, hvis viceskoleledere og afdelingsledere forhandler med de mennesker, der har ansat dem, nemlig bestyrelserne,” siger han.

Flere skal have tillæg
Lønstatistikken viser i kroner og øre, hvad lederne tjener – herunder hvad lederne får i tillæg. Over en tredjedel af alle ledere har modtaget ”honorering for særlig indsats”.

Desuden henter en tredjedel af lederne tillæg i form af resultatløn, godtgørelse for merarbejde og midlertidigt løntillæg.

Men næsten lige så mange ledere får slet ingen tillæg overhovedet. Og det er et problem, synes formanden.

Det er især lederne på de store skoler, der henter tillæg.

Undersøgelsen viser også, at de fleste tillæg er pensionsdækkede.

Flest tilfredse ledere
Mere end halvdelen svarede på undersøgelsen, der gør dens resultater meget valide. Undersøgelsen viser blandt andet, at flere skoleledere er tilfredse med deres løn end utilfredse.

Det kan du alt sammen læse mere om i næste nyhedsbrev.

 

10

7

5

 

Frie Skolers Ledere siger ja til OK 2015

Urafstemningen i Frie Skolers Ledere er afsluttet med et ja til OK-fornyelsen, som sikrer en treårig overenskomst.

Der var 681 stemmeberettigede medlemmer og 189 medlemmer havde valgt at stemme. Det svarer til at 28 % af lederforeningens medlemmer afgivet deres stemme om overenskomstresultatet.

119 medlemmer, eller over 63 % af de afgivne stemmer, stemte ja til det fremlagte forlig. 15 % af medlemmer stemte nej og 22 % stemte blank til forliget.

Frie Skolers Ledere har derfor kunne meddele LC-Lederforum og dermed LC, at det på lederområdet blev et ja til OK’15-resultatet.

På lærerområdet – FSL –  er der også sagt ja til overenskomstresultatet.

Som nævnt i vores orienteringsbrev forud for afstemningen, er det primært på de generelle områder, hvor lederne har opnået de samme procentvise lønstigninger, som de øvrige grupper på Statens område.

Medlemmerne beslutter overenskomst for de næste tre år

Medlemmer i Frie Skolers Ledere har netop modtaget et brev med information om, hvordan de skal stemme om deres overenskomst for de næste tre år.

Selve afstemningsproceduren gennemføres koordineret og i tæt samarbejde med Frie Skolers Lærerforening, da forligsteksten er gældende for begge grupper. Urafstemningen kan udelukkende ske elektronisk via ”Min side” på https://medlem.fsl.dk/ .

Her finder du de relevante links med informationer i forbindelse med OK-afstemningen:

Info vedr. løn:
http://www.fsl.dk/media/826791/loenstigningericfuforliget.pdf

Info vedr. lærernes arbejdstid:
http://fsl.dk/media/825539/resultatpapir-frie-skoler.pdf

Der er indgået forlig på vores område

tom pung

Forlig om ny overenskomst kom på plads mandag. Bestyrelsen kigger resultatet igennem – det tager ikke så lang tid, da resultatet på hele statens område er meget beskedent. Vi gør også diverse materialer færdig, så vores medlemmer kan stemme ja eller nej, allerede fra onsdag/torsdag.

Vi vedhæfter det resultatpapir, der er kommet ud af forhandlingerne, derudover er afstemning også omkring det centrale CFU-forlig, som var forhandlet hjem allerede i slutning af februar.

Resultatpapir Frie Skoler

10 års arbejde med samle de frie skolers ledere er forbi

Frank Andersen har siden 2005 arbejdet på at løsrive lederne fra lærernes fagforening og samle dem i én forening for alle lederne i de frie skoler.

1. april går han på pension og overlader arbejdet til de yngre kræfter i foreningen. Og han er sikker på, at de nok skal få de sidste brikker til at falde på plads og nå målet inden for det næste halvandet år.

Dermed er det slut med de interessekonflikter, der udspringer af, at mange skoleledere på frie skoler har været organiseret i samme forening som lærerne – altså deres egne medarbejdere. Det har altid været et problem, når en leder har haft faglige konflikter med medarbejdere på skolen, og under lockouten i 2013 blev interessekonflikten helt tydeligt for alle.

”Det duer bare ikke, at det er den samme organisation, der skal repræsentere begge parter, når der er direkte konflikt mellem lærere og ledere”, fortæller Frank Andersen.

To lederforeninger på hans egen skole
På hans egen skole er Frank Andersens chef med i den selvstændige fagforening LIFS, mens han selv er medlem af Frie Skolers Ledere. Det giver ikke nogen problemer i dagligdagen, men mange har opfordret de to ledere til at blive organiseret i den samme forening.

”Vi kan sagtens holde det på en niveau, hvor vi driller hinanden lidt med, at det er bedre at være i min forening. Men vi ved godt, at vi kommer til at stå langt stærkere, når vi som ledelse på skolen kan mødes i den samme forening i fremtiden,” siger han.

En udfordring at finde sammen
Ledernes ønske om at få deres egen forening har ikke været nogen let proces. Men Frie Skolers Ledere (FSLeder) har fået god opbakning fra FSL (Frie Skolers Lærerforening).  I LC lederforum arbejdes der på at få lavet et system, så alle lederorganisationer har samme forhold.

På især efterskoleområdet har lederne været splittet op i to organisationer – LIFS (Ledere i Frie Skoler) og FSLeder, hvor LIFS har kæmpet for at få forhandlingsretten. Det er ikke lykkedes, og med udsigten til, at FSLeder får forhandlingsretten, er vejen åben for en fremtid med kun en lederforening på for lederne på de frie skoler.