Frie Skolers Ledere siger ja til OK 2015

Urafstemningen i Frie Skolers Ledere er afsluttet med et ja til OK-fornyelsen, som sikrer en treårig overenskomst.

Der var 681 stemmeberettigede medlemmer og 189 medlemmer havde valgt at stemme. Det svarer til at 28 % af lederforeningens medlemmer afgivet deres stemme om overenskomstresultatet.

119 medlemmer, eller over 63 % af de afgivne stemmer, stemte ja til det fremlagte forlig. 15 % af medlemmer stemte nej og 22 % stemte blank til forliget.

Frie Skolers Ledere har derfor kunne meddele LC-Lederforum og dermed LC, at det på lederområdet blev et ja til OK’15-resultatet.

På lærerområdet – FSL –  er der også sagt ja til overenskomstresultatet.

Som nævnt i vores orienteringsbrev forud for afstemningen, er det primært på de generelle områder, hvor lederne har opnået de samme procentvise lønstigninger, som de øvrige grupper på Statens område.

Medlemmerne beslutter overenskomst for de næste tre år

Medlemmer i Frie Skolers Ledere har netop modtaget et brev med information om, hvordan de skal stemme om deres overenskomst for de næste tre år.

Selve afstemningsproceduren gennemføres koordineret og i tæt samarbejde med Frie Skolers Lærerforening, da forligsteksten er gældende for begge grupper. Urafstemningen kan udelukkende ske elektronisk via ”Min side” på https://medlem.fsl.dk/ .

Her finder du de relevante links med informationer i forbindelse med OK-afstemningen:

Info vedr. løn:
http://www.fsl.dk/media/826791/loenstigningericfuforliget.pdf

Info vedr. lærernes arbejdstid:
http://fsl.dk/media/825539/resultatpapir-frie-skoler.pdf

Der er indgået forlig på vores område

tom pung

Forlig om ny overenskomst kom på plads mandag. Bestyrelsen kigger resultatet igennem – det tager ikke så lang tid, da resultatet på hele statens område er meget beskedent. Vi gør også diverse materialer færdig, så vores medlemmer kan stemme ja eller nej, allerede fra onsdag/torsdag.

Vi vedhæfter det resultatpapir, der er kommet ud af forhandlingerne, derudover er afstemning også omkring det centrale CFU-forlig, som var forhandlet hjem allerede i slutning af februar.

Resultatpapir Frie Skoler

10 års arbejde med samle de frie skolers ledere er forbi

Frank Andersen har siden 2005 arbejdet på at løsrive lederne fra lærernes fagforening og samle dem i én forening for alle lederne i de frie skoler.

1. april går han på pension og overlader arbejdet til de yngre kræfter i foreningen. Og han er sikker på, at de nok skal få de sidste brikker til at falde på plads og nå målet inden for det næste halvandet år.

Dermed er det slut med de interessekonflikter, der udspringer af, at mange skoleledere på frie skoler har været organiseret i samme forening som lærerne – altså deres egne medarbejdere. Det har altid været et problem, når en leder har haft faglige konflikter med medarbejdere på skolen, og under lockouten i 2013 blev interessekonflikten helt tydeligt for alle.

”Det duer bare ikke, at det er den samme organisation, der skal repræsentere begge parter, når der er direkte konflikt mellem lærere og ledere”, fortæller Frank Andersen.

To lederforeninger på hans egen skole
På hans egen skole er Frank Andersens chef med i den selvstændige fagforening LIFS, mens han selv er medlem af Frie Skolers Ledere. Det giver ikke nogen problemer i dagligdagen, men mange har opfordret de to ledere til at blive organiseret i den samme forening.

”Vi kan sagtens holde det på en niveau, hvor vi driller hinanden lidt med, at det er bedre at være i min forening. Men vi ved godt, at vi kommer til at stå langt stærkere, når vi som ledelse på skolen kan mødes i den samme forening i fremtiden,” siger han.

En udfordring at finde sammen
Ledernes ønske om at få deres egen forening har ikke været nogen let proces. Men Frie Skolers Ledere (FSLeder) har fået god opbakning fra FSL (Frie Skolers Lærerforening).  I LC lederforum arbejdes der på at få lavet et system, så alle lederorganisationer har samme forhold.

På især efterskoleområdet har lederne været splittet op i to organisationer – LIFS (Ledere i Frie Skoler) og FSLeder, hvor LIFS har kæmpet for at få forhandlingsretten. Det er ikke lykkedes, og med udsigten til, at FSLeder får forhandlingsretten, er vejen åben for en fremtid med kun en lederforening på for lederne på de frie skoler.

Timelærer på deltid inden pensionen

”Jeg ved, jeg kommer til at savne eleverne og kollegaerne, så nu har jeg taget et deltidsjob som timelærer, når jeg stopper som leder 1. april,” fortæller Frank Andersen, viceforstander på Salling Efterskole.

Han blev ansat på Salling Efterskole som lærer i 1981 og har siden 1999 været skolens viceforstander og aktiv i det politiske arbejde i først Efterskolernes Lærerforening og siden Frie Skolers Ledere.

Læs også: Gratis pensionsmøder

Det politiske arbejde uden for skolen har givet Frank Andersen en mulighed for at lære af de andre skoler og ruske lidt ved den selvforståelse, man kan hænge fast i på en efterskole.

”Så kommer man jo ud af osteklokken og møder en masse spændende mennesker, der gør tingene på en anden måde. Engang havde de fået en god ide nede på Fyn om, hvordan man holder på sine elever, og så gik jeg hjem satte en lignende ting i gang på vores skole,” fortæller han.

Fusionen var en øvelse i at snakke sig til rette
Frank Andersen har gennem hele sit fagpolitiske arbejde været med i en proces, der på den ene side skulle frigøre lederne fra lærernes organisationer og samtidig samle lederne på de frie skoler under en organisation.

Han var blandt andet med i bestyrelsen, da Frie Grundskolers Lærerforening og Efterskolernes Lærerforening i 2006 blev lagt sammen til Frie Skolers Lærerforening. En svær proces, hvor begge parter stille og roligt skulle snakke sig ind på hinanden, husker Frank Andersen:

”Vi lavede sådan et enigheds-papir, hvor vi skrev ned, hvilke betingelser, vi kunne lave det her nye fælleskontor under, og hvad parterne selv skulle have lov at bestemme. Når vi så havde snakket os til enighed om et punkt, tog vi papiret frem og ændrede det løbende,” husker ham.

Tip til andre ledere, der skal på pension
Frank Andersen har deltaget i de pensionsmøder Frie Skolers Ledere har lavet, som har hjulpet ham med at få styr på alt det praktiske og økonomiske, han skulle have afklaret inden, han stopper. Han råder andre til at tænke sig om i god tid, så man kan nå at få afklaret det hele, inden man vælger at takke af.

”En ting er de betingelser, man går på pension på, og de økonomiske konsekvenser. Men også personligt er det vigtigt, at overveje, hvad man har tænkt sig at få tiden til at gå med, når man pludselig går fra en fuld arbejdsuge til nul timer fra den ene dag til den anden,” siger han.

Af samme grund har Frank Andersen valgt at trappe lidt langsommere ned, så han starter med et deltidsjob som timelærer og på den måde beholder kontakten til elever og kollegaer. Men han glæder sig også til at få mere fritid.

”Jeg har hundredevis af projekter i skuffen, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Og så får jeg mere tid til at komme udenfor i sejlbåden, kajakken og på min mountainbike.”

Hvem passer på mig?

”En træt, brugt og udslidt leder er en dårlig leder for en fri skole,” skriver Frie Skolers Lederes formand i denne kommentar om skoledernes arbejdsmiljø.

Af Rud Nielsen, formand.

De fleste frie skoler er blevet gode til at lave arbejdspladsvurderinger og senere til få resultaterne implementeret.

Det er godt.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at de frie skoler kan fortsætte med at være attraktive arbejdspladser og et godt skolemiljø for elevernes trivsel.

Vi undersøger lærernes arbejdsmiljø
I januar måned undersøgte arbejdsmiljørepræsentanten på min skole, som en del af skolens APV, flere spørgsmål om generel tilfredshed, krav i arbejdet og stress.

De fem første spørgsmål lød således:

  • Skal du overskue for mange ting i dit arbejde?
  • Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende for dig?
  • Har du ofte rigtig travlt?
  • Er det nødvendigt, at arbejde meget hurtigt for at nå det?
  • Tænker du meget på dit arbejde, når du har fri?

Vi har nu fået lærernes besvarelser og er klar til sammen med TR og AMR at se på gode initiativer og handlinger, der kan sættes i gang.

Så langt og så godt …

En kættersk tanke
… ramte mig nemlig efterfølgende: Hvis en tilsvarende APV blev lavet for mig som leder, hvordan ville mine besvarelser så se ud på de fem spørgsmål?

Det tænkte jeg, da jeg en søndag morgen, hvor familien stadig sov, sad med resultaterne af undersøgelsen af lærernes arbejdsmiljø. Jeg burde jo egentlig lave almindelig søndags-hygge som resten af Danmark, men havde lige noget, jeg skulle nå.

Jeg tror desværre, at vi er alt for mange ledere, der ikke udarbejder en årlig APV for os selv. Måske kigger vi sommetider på vores eget arbejdsmiljø, men slet ikke systematisk.

Det skal vi se at få gjort! For det er nøjagtigt lige så vigtigt, at skolernes ledelse har et sundt og godt arbejdsmiljø. Der er på langt de fleste skoler ikke kutyme for at fokusere på ledernes arbejdsmiljø.

Vi bliver bedre og bedre til at sørge for medarbejdernes, men ikke vores eget. Det skal vi blive.

Hvad skal vi gøre?
Som ledere må vi hver især sørge for, at det bliver naturligt, at du mindst en gang om året tjekker vores eget arbejdsmiljø – for eksempel i forbindelse med medarbejdernes APV.

Det sætter os i stand til at medbringe resultaterne fra vores egen APV til den MUSamtale med bestyrelsen, som vi forhåbentligt har hvert år.

Og er I flere i ledelsesgruppen kan I sammen sikre fokus på ledelsens arbejdsmiljø – og gøre noget ved det, hvor det ikke er godt nok.

Hvad gør Frie Skolers Ledere?
Vi skal som forening gøre mere for, at den enkelte skoler kan sætte fokus på ledernes arbejdsmiljø.

Vi skal hjælpe med værktøjer, som gør det nemt og naturligt for ledelsen at arbejde med eget arbejdsmiljø.

Vi skal bruge de samarbejdsrelationer, som vi har med skoleforeninger og kollegerne i LC-Lederforum til at fremme arbejdsmiljøet på skolerne – og ikke mindst for lederne.

Lederdage i april

Vi inviterer til lederdage i april og har peppet vores invitation op – så meget, at du simpelthen er nødt til at læse den for at vide hvad du går glip af, hvis du undlader at tilmelde dig.

Læs invitationen her – tilmeld dig – og du vil møde en del af dine kolleger fra de øvrige frie skoler.

lederdagene

 

 

Kun en lederforening

Efter sommerferien er der kun en faglig organisation for ledere.

Frie Skolers Ledere og Ledere i frie Skoler har nu fundet sammen og vil fremover stå med et tydeligere og stærkere tilbud til lederne på de frie skoler. Der forestår selvfølgelig en præsentation og en medlemsopbakning til dette i de kommende måneder. De to formænd, Rud Nielsen og Esben Jensen, er dog sikre på, at projektet vil lykkes.

I praksis vil det være Frie Skolers Ledere, der fortsætter som organisation med forhandlingsretten og i det eksisterende samarbejde i LC-Lederforum.
I forbindelse med Frie Skolers Lederes generalforsamling i april vil to medlemmer af Ledere i Frie Skoler stille op til valg til bestyrelse og hvis de opnår valg, så vil de kunne bidrage til sammensmeltning af de to foreninger. Endvidere arbejdes der på, at de medlemmer fra Ledere i frie skoler, der overføres pr. 1/8, vil få fulde medlemsrettigheder med det samme.
Når dette kan lykkes skyldes det i høj grad det løsrivelsesprojekt fra Frie Skolers Lærerforening, som nu nærmer sig målet, forhåbentligt. Efter mere end 10-12 års lidt grumsede billede med to organisationers kamp om medlemmer, vil vi fremover stå stærkt som forening når og hvis Frie Skolers Lederes 650 medlemmer og Ledere i Frie Skolers 130 medlemmer samles.

Tag på Lederdage på Hindsgavl Slot i april

Udforsk dit personlige ledelsesrum – lederrollen under forandring. Det er temaet for årets lederdage den 8.–10. April på Hindsgavl Slot i Middelfart.
Programmet har fuldt fokus på skoleledelse morgen, middag og aften, fra onsdag eftermiddag til fredag middag, og det slutter med foreningens generalforsamling og en frokost.

Hvad er dit særlige udviklingspunkt?
Torsdagen er helliget en hel dags workshop, hvor du selv kommer i spil.
To eksperter sætter rammerne, Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg, som udgav bogen ”Dit personlige ledelsesrum” i 2012.
De giver oplæg om Vilkår for ledelse, Rollen som autoritet og Håndtering af følelser. Overskrifterne lægger op til både diskussioner, og at du som deltager ret konkret udforsker dit eget ledelsesrum og de fodaftryk, du vil sætte på skolen.
Målet er, at du sætter fuldt fokus på dit særlige udviklingspunkt – under inspiration af, hvad lederkollegaer fra andre skoler fokuserer på.

Tillid og kontrol, leg og læring
De første faglige input kommer allerede onsdage eftermiddag – med oplægget ”Skoleledelse i spændingsfeltet mellem tillid og kontrol”. Det er Morten Fogsgaard, der sætter de typiske dilemmaer for en leder i spil. Han kender dem fra sit arbejde som udviklingskonsulent og ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet.
Onsdag aften er det Stine Bosse, der sætter ”Ledelse og læring” på dagsordenen. For det handler jo ikke kun om, at eleverne lærer noget! Ud over at være en kendt forfatter og debattør er Stine Bosse adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand.
Det sidste oplæg fredag morgen giver en ”Ledelsespolitisk update”. Formanden for LC-LederForum Claus Hjortdal, der også er formand for Skolelederforeningen, har fingeren på pulsen både politisk og i samarbejdet mellem landets skoleledere.

Netværk morgen, middag og aften
Der bliver rigelig tid til at træffe kollegaer fra hele landet. Programmet er tæt, men ikke presset. Der er gode pauser – og god mad.
Torsdag aften er der lagt op til at netværker særdeles effektivt: På programmen er den store ledermiddag, underholdning og fri leg bagefter.
Hindsgavl Slot er et dejligt sted, der egner sig til både at arbejde og til at mødes mere uformelt eller bare til at gå eller løbe en tur i området. Tjek det evt. ud på www.Hindsgavl.dk

Tilmelding og betaling
Du kan tilmelde dig via hjemmesiden – senest den 27. februar.
Det koster kr. 5.500 for medlemmer at være med på lederne og kr. 6.500 for ikke-medlemmer
Generalforsamlingen fredag kl. 10 – og frokosten bagefter – er selvfølgelig gratis og kun for medlemmer.

Vil du vide mere?
Kursusledere for de tre dage er Trine Nielsen, der er skoleleder på Albertslund Lille Skole og bestyrelsesmedlem i Frie Skolers Ledere, og foreningens konsulent, Bjarne Y. Jørgensen.
Du kan hente hele programmet her.
Vil du vide mere om, hvad de enkelte oplægsholdere har at byde på, så kan du tjekke dem ud her:
Cohr Lützen: www.lutzenmanagement.dk
Birgitte Lønborg: www.crescendohrc.dk
Morten Fogsgaard: www.udviklingskonsulenterne.dk
Stine Bosse: www.bosse.biz
Claus Hjortdal: www.lc-lederforum.org