Medlemskampagne – fuld bonus fra dag 1

Ud fra devisen ”jo flere vi er, jo stærkere står vi” åbner vi for en slags frit lejde i en periode.

Tilbuddet er, at nye medlemmer har fulde medlemsrettigheder fra den første dag, de melder sig ind i Frie Skolers Ledere. Normalt har vi tre måneders karenstid ved indmeldelse, inden det nye medlem har opnået fulde medlemsrettigheder.… Læs mere “Medlemskampagne – fuld bonus fra dag 1”

Frie Skolers Ledere ønsker godt nytår

Frie Skolers Lederes bestyrelse vil gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår. Foreningsmæssigt bliver 2015 et anderledes år, da vi fremover skal servicere vores medlemmer fra vores nye kontor i København, – vi glæder os til dette.… Læs mere “Frie Skolers Ledere ønsker godt nytår”

Lav næste års budget med plads til mere i løn – til dig selv!

Af Rud Nielsen, formand

Får du nok i løn?
De færreste danskere er vist fuldt tilfredse med deres lønniveau, og som skoledere adskiller vi os sikkert ikke her fra resten af befolkningen.

Hvis du ikke synes, at din løn er den rigtige, så er det faktisk lige her og nu, du skal gøre dig de første skridt til at forbedre den.… Læs mere “Lav næste års budget med plads til mere i løn – til dig selv!”

Facelift til web’en og fart på Facebook

Hvad har de gang i?

… vil nogen sikkert spørge, når de ser Frie Skolers Lederes nye hjemmeside. Og opdateringerne på Facebook.

Vi puster liv i foreningens kommunikation, så den bliver mere synlig og energisk – til fordel for alle vores medlemmer.

Frie Skolers Ledere vil i fremtiden være mere aktive og udfarende for at servicere medlemmerne.… Læs mere “Facelift til web’en og fart på Facebook”

Frie nyheder med support

Det er Frie Skolers Ledere selv, der står i spidsen for den nye hjemmeside og nyhedsbrevet. Men i kulissen står Jesper og Lars, to freelancejournalister fra KommunikerBedre.dk i Filmbyen i Aarhus.

Frie Skolers Ledere har lavet en aftale med de to om at skrive en nyheder og nogle notitser hver måned og om at læse journalistisk korrektur på nogle af de nyheder, foreningen selv laver.… Læs mere “Frie nyheder med support”

Det var det hele værd!


Viceforstander Ulrik Hoffmann satte forleden sidste punktum på tre års lederuddannelse. Det var et slid, men resultaterne viser sig allerede i skolens dagligdag.

Af Lars Møller

”Jeg tager ikke telefonen de næste to timer. Nu skal jeg bare have banket det her speciale af,” sagde Ulrik Hoffmann forleden morgen til skolens sekretær.… Læs mere “Det var det hele værd!”