Pas på dig selv – der er ikke andre, der gør det!

Skolelederen er den vigtigste medarbejder på hele skolen – men er ofte den, der får mindst støtte i hverdagen.

Af Lars Møller, journalist

”Lederen har fokus på skolens arbejdsmiljø, og glemmer helt at se på sit eget. Men hvis ikke lederen har det godt, så har skolen det ikke godt,” siger psykolog Kristina Mølgaard.… Læs mere

Overenskomstforhandlingerne er i gang

Ud over de mere generelle krav om lønforbedringer mv., har Frie Skolers Ledere to indsatsområder, som vi går videre med i forhandlingsforløbet:

Dels en opdatering og forbedring af mulighederne for løntillæg, bl.a. med en mulighed for at indgå flerårlige aftaler. Desuden et nyt interval for store skoler – efterskoler på over 200 årslever og grundskoler på over 500 årselever.… Læs mere

Én Lederforening for de frie skoler

Vores bestyrelse og bestyrelsen i LIFS (Ledere i Frie Skoler) har netop afholdt det første fællesmøde med en dagsorden, hvor alle punkter pegede i retning af, at der ikke skal være to lederforeninger på vores område i fremtiden.

Et godt og konstruktivt møde, som giver os en stor tro på, at vi om ikke så forfærdelig længe kan nøjes med at være en forening.… Læs mere

Bestyrelse med visioner om løn

Midt i januar havde vi vores kvartalsvise visionsmøde i bestyrelsen. Også denne gang et rigtig spændende møde, men anderledes end de sidste par visionsdøgn, fortæller formanden, Rud Nielsen:

Vores arbejde indtil nu har i høj grad drejet sig om vores løsrivelsesprojekt – ikke at vi er helt i mål endnu, men vi kan så småt se lyset.… Læs mere

Gruppelivsforsikring; Hvem skal arve dig?

Vi har alle en gruppelivsforsikring som ansat på skolen – flere af os har også tegnet en frivillig gruppelivsforsikring (hvilket kan gøres som medlem af Frie Skolers Ledere). For langt de fleste af medlemmerne er der gennem ægteskab og med børn helt styr over hvem, der er de efterladte, der skal have forsikringsbeløbet, hvis det skulle blive aktuelt.… Læs mere

Frie skoler i mediestorm: Velkommen på forsiden

Juleferien var dårligt nok forbi, før den første frie skole kom i mediestorm. I de første uger efter jul ryddede sager fra tre af vores frie skoler diverse mediers forsider og fyldte godt på DR’s regionale udsendelser. Det var Strandmølleskolen, Sportsefterskolen SINE og Giersings Realskole, der blev ramt af mediestormen.

”Som sagerne har været omtalt i medierne, er det ikke sager, der giver vores skoleform et positivt omdømme,” siger Rud Nielsen, formand for Frie Skolers Ledere.… Læs mere

Medlemskampagne – fuld bonus fra dag 1

Ud fra devisen ”jo flere vi er, jo stærkere står vi” åbner vi for en slags frit lejde i en periode.

Tilbuddet er, at nye medlemmer har fulde medlemsrettigheder fra den første dag, de melder sig ind i Frie Skolers Ledere. Normalt har vi tre måneders karenstid ved indmeldelse, inden det nye medlem har opnået fulde medlemsrettigheder.… Læs mere

Frie Skolers Ledere ønsker godt nytår

Frie Skolers Lederes bestyrelse vil gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår. Foreningsmæssigt bliver 2015 et anderledes år, da vi fremover skal servicere vores medlemmer fra vores nye kontor i København, – vi glæder os til dette.… Læs mere

Lav næste års budget med plads til mere i løn – til dig selv!

Af Rud Nielsen, formand

Får du nok i løn?
De færreste danskere er vist fuldt tilfredse med deres lønniveau, og som skoledere adskiller vi os sikkert ikke her fra resten af befolkningen.

Hvis du ikke synes, at din løn er den rigtige, så er det faktisk lige her og nu, du skal gøre dig de første skridt til at forbedre den.… Læs mere

Facelift til web’en og fart på Facebook

Hvad har de gang i?

… vil nogen sikkert spørge, når de ser Frie Skolers Lederes nye hjemmeside. Og opdateringerne på Facebook.

Vi puster liv i foreningens kommunikation, så den bliver mere synlig og energisk – til fordel for alle vores medlemmer.

Frie Skolers Ledere vil i fremtiden være mere aktive og udfarende for at servicere medlemmerne.… Læs mere