Lederdage i april

Vi inviterer til lederdage i april og har peppet vores invitation op – så meget, at du simpelthen er nødt til at læse den for at vide hvad du går glip af, hvis du undlader at tilmelde dig.

Læs invitationen her – tilmeld dig – og du vil møde en del af dine kolleger fra de øvrige frie skoler.

lederdagene

 

 

Kun en lederforening

Efter sommerferien er der kun en faglig organisation for ledere.

Frie Skolers Ledere og Ledere i frie Skoler har nu fundet sammen og vil fremover stå med et tydeligere og stærkere tilbud til lederne på de frie skoler. Der forestår selvfølgelig en præsentation og en medlemsopbakning til dette i de kommende måneder. De to formænd, Rud Nielsen og Esben Jensen, er dog sikre på, at projektet vil lykkes.

I praksis vil det være Frie Skolers Ledere, der fortsætter som organisation med forhandlingsretten og i det eksisterende samarbejde i LC-Lederforum.
I forbindelse med Frie Skolers Lederes generalforsamling i april vil to medlemmer af Ledere i Frie Skoler stille op til valg til bestyrelse og hvis de opnår valg, så vil de kunne bidrage til sammensmeltning af de to foreninger. Endvidere arbejdes der på, at de medlemmer fra Ledere i frie skoler, der overføres pr. 1/8, vil få fulde medlemsrettigheder med det samme.
Når dette kan lykkes skyldes det i høj grad det løsrivelsesprojekt fra Frie Skolers Lærerforening, som nu nærmer sig målet, forhåbentligt. Efter mere end 10-12 års lidt grumsede billede med to organisationers kamp om medlemmer, vil vi fremover stå stærkt som forening når og hvis Frie Skolers Lederes 650 medlemmer og Ledere i Frie Skolers 130 medlemmer samles.

Tag på Lederdage på Hindsgavl Slot i april

Udforsk dit personlige ledelsesrum – lederrollen under forandring. Det er temaet for årets lederdage den 8.–10. April på Hindsgavl Slot i Middelfart.
Programmet har fuldt fokus på skoleledelse morgen, middag og aften, fra onsdag eftermiddag til fredag middag, og det slutter med foreningens generalforsamling og en frokost.

Hvad er dit særlige udviklingspunkt?
Torsdagen er helliget en hel dags workshop, hvor du selv kommer i spil.
To eksperter sætter rammerne, Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg, som udgav bogen ”Dit personlige ledelsesrum” i 2012.
De giver oplæg om Vilkår for ledelse, Rollen som autoritet og Håndtering af følelser. Overskrifterne lægger op til både diskussioner, og at du som deltager ret konkret udforsker dit eget ledelsesrum og de fodaftryk, du vil sætte på skolen.
Målet er, at du sætter fuldt fokus på dit særlige udviklingspunkt – under inspiration af, hvad lederkollegaer fra andre skoler fokuserer på.

Tillid og kontrol, leg og læring
De første faglige input kommer allerede onsdage eftermiddag – med oplægget ”Skoleledelse i spændingsfeltet mellem tillid og kontrol”. Det er Morten Fogsgaard, der sætter de typiske dilemmaer for en leder i spil. Han kender dem fra sit arbejde som udviklingskonsulent og ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet.
Onsdag aften er det Stine Bosse, der sætter ”Ledelse og læring” på dagsordenen. For det handler jo ikke kun om, at eleverne lærer noget! Ud over at være en kendt forfatter og debattør er Stine Bosse adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand.
Det sidste oplæg fredag morgen giver en ”Ledelsespolitisk update”. Formanden for LC-LederForum Claus Hjortdal, der også er formand for Skolelederforeningen, har fingeren på pulsen både politisk og i samarbejdet mellem landets skoleledere.

Netværk morgen, middag og aften
Der bliver rigelig tid til at træffe kollegaer fra hele landet. Programmet er tæt, men ikke presset. Der er gode pauser – og god mad.
Torsdag aften er der lagt op til at netværker særdeles effektivt: På programmen er den store ledermiddag, underholdning og fri leg bagefter.
Hindsgavl Slot er et dejligt sted, der egner sig til både at arbejde og til at mødes mere uformelt eller bare til at gå eller løbe en tur i området. Tjek det evt. ud på www.Hindsgavl.dk

Tilmelding og betaling
Du kan tilmelde dig via hjemmesiden – senest den 27. februar.
Det koster kr. 5.500 for medlemmer at være med på lederne og kr. 6.500 for ikke-medlemmer
Generalforsamlingen fredag kl. 10 – og frokosten bagefter – er selvfølgelig gratis og kun for medlemmer.

Vil du vide mere?
Kursusledere for de tre dage er Trine Nielsen, der er skoleleder på Albertslund Lille Skole og bestyrelsesmedlem i Frie Skolers Ledere, og foreningens konsulent, Bjarne Y. Jørgensen.
Du kan hente hele programmet her.
Vil du vide mere om, hvad de enkelte oplægsholdere har at byde på, så kan du tjekke dem ud her:
Cohr Lützen: www.lutzenmanagement.dk
Birgitte Lønborg: www.crescendohrc.dk
Morten Fogsgaard: www.udviklingskonsulenterne.dk
Stine Bosse: www.bosse.biz
Claus Hjortdal: www.lc-lederforum.org

Arbejdstiden fungerer godt på tre ud af fire skoler

De lokale arbejdstids-regler efter Lov 409 kommer til at fungere på tre ud af fire frie skoler. Det viser en ny undersøgelse, som Frie Skolers Lærerforening har lavet.
”Det er meget positivt, at vi har fået det til at lykkes på så mange af skolerne,” siger Frie Skolers Lederes formand Rud Nielsen.
FSL’s undersøgelse bygger på tilbagemeldinger fra skolernes tillidsrepræsentanter.

Godt samarbejde
Rud Nielsen er ikke i tvivl om, at på de skoler, hvor nye arbejdstider bedst er blevet implementeret, er det netop sket i et fornuftigt samarbejde mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanterne.
”Jeg tror også, at de resterende skoler i foråret får evalueret det, som ikke har fungeret, og lavet nødvendige justeringer, der passer til den enkelte skole,” vurderer han.

En svær opgave
Opgaven med at implementere nye arbejdstider på skolerne har ikke været en nem øvelse for skolens ledelse.
”I modsætning til folkeskolerne, hvor der er et kommunalt ledernetværk og klare politiske udmeldinger om strategien, så har vores ledere været alene om arbejdet”, fremhæver Rud Nielsen.
Den enkelte leder har kunnet trække på skoleforeningernes støtte til arbejdet – og eventuelt sit eget ledernetværk.
”Vi har alle skulle træde helt nye stier og finde den platform, som vi fandt rigtig til vores skoler. Fra starten af har vi meldt ud, at vi som ledere i de frie skoler var glade for at få et forøget ledelsesrum, men det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med at opgaven har været let,” siger han.

Kan godt være stolte
”Så når det kommer til at fungere på mere end tre fjerdedele af skolerne, så kan vores ledere godt være stolte over, at deres arbejde er lykkedes,” siger Rud Nielsen.
Hvis Frie Skolers Ledere selv havde lavet undersøgelsen, havde talmaterialet måske endda været mere positivt, tænker han – for her bygger det på svar fra tillidsrepræsentanterne, som i en del tilfælde er ledernes skarpeste kritikere.

FSL’s kommentar
FSL’s formand Uffe Rostrup er i præsentationen af undersøgelsen ude med riven med et budskab om:
”… at for ofte hører vi om ledere, som på lærernes spørgsmål om hvordan de skal få tiden til at slå til, svarer: ”Du må forberede dig lidt mindre” eller det ved du bedst selv” …
”at ledere på denne måde decideret giver lærerne besked på at forringe undervisningen”.

Halvtomt eller halvfyldt?
Som lærernes fagforeningsformand under OK-forhandlingerne er det nok naturligt at kunne de dårlige historier om de skoler, hvor det ikke fungerer.
”Men det er ikke de historier, som vi kender i Frie Skolers Ledere. De af vores medlemmer, som vi har kontakten med, er primært fra gruppen af de mere end tre fjerdedele af skolerne hvor arbejdstiden fungerer,” Siger Rud Nielsen og spørger:
Måske er det historien om, hvordan det halvfyldte eller halvtomme glas anskues, som det drejer sig om, når vi som formænd for hver sin forening udlægger statistikken?

Ser optimistisk på 2015
”Fra Frie Skolers Lederes side ønsker vi selvfølgelig, at alle vores skoler og deres ledere får skabt nogle fornuftige rammer, som gør, at skolernes lærere får brugbare arbejdstider og –forhold,” siger Rud Nielsen.
Derfor har Frie Skolers Ledere selvfølgelig stor interesse i, at de kommende overenskomstforhandlinger giver ændringer og justeringer, som bidrager til den gode udvikling, pointerer han.
”Og meget gerne uden at vores ledere skal ud i en ny runde, hvor vi selv skal træde for mange nye stier igen.”

Husk, dit fradrag er fordoblet i 2015

Cirka 100 kroner om måneden. Det er din fortjeneste ved, at Finansloven for 2015 gjorde det billigere at være medlem af en fagforening.
Fra 1. januar steg fradraget for fagforeningskontingenter fra 3000 til 6000 kroner. Men det er op til dig selv at rette din forskudsopgørelse, hvis du vil have fradraget med det samme.
Så spørgsmålet er: Hvad vil du helst? Have lidt flere penge om måneden med det samme, eller spare op til overskydende skat i foråret 2016?
Som tommelfingerregel giver fradraget 100 kroner mere til dig selv om måneden, men det præcise beløb afhænger af dine personlige skatteforhold.
Er du til den ekstra 100 kroner-seddel, skal du selv ændre din forskudsopgørelse på Skats hjemmeside.

Cecilie: Ny studentermedhjælper i København

Frie Skolers Ledere har netop ansat Cecilie Thomsen som studentermedhjælper til vort kontor i København.
Hun studerer statskundskab på Københavns Universitet på andet år, og hun har erfaring med lignende opgaver fra andre organisationer.
Fremover vil det være Cecilie, der er omdrejningspunktet for administration af aftalerne om lederløn. Hun vil desuden stå for de administrative opgaver i forbindelse med foreningens kursusvirksomhed mv. Derudover skal hun løse en række ad-hoc opgaver for foreningen – afhængig af foreningens prioriteter.
I første omgang har bestyrelsen valgt at have fokus på lederløn. Det orienterer vi meget mere om på et senere tidspunkt. Blandt andet planlægger vi en spørgeundersøgelse først i marts måned 2015 – med Cecilies praktiske hjælp.

Kom med forslag! Stil op! Kom til generalforsamling 10. april!

Vil du gerne være med? Så stil op til bestyrelsen eller nogle af de andre poster.

Eller er der en kollega, du synes vil være god for foreningen? Så foreslå ham eller hende at stille op – og giv det venlige lille puf, som mange skal have for at springe ud som fagligt aktiv.

En ordinær forsamling – men spændende
Selv om det er en såkaldt ordinær generalforsamling, så bliver det et spændende møde i år. For vi ser tilbage på et år, hvor der er sket meget på skolefronten og bag de interne linjer.
Frie Skolers Ledere har slået sig fast som foreningen for alle frie skoleledere – og som en stærk, selvstændig forening, der vil det bedste for medlemmerne.
Og diskussionen er selvfølgelig: Gør vi det godt nok? Her har vi brug for input fra alle, både fagligt aktive og helt nye medlemmer. Det er jer, foreningens aktiviteter skal gavne!
Dagsordenen er ”ifølge vedtægterne”, som du kan hente her.

Ekstra til dem, der kommer i god tid
Generalforsamlingen holdes i forlængelse af årets Lederdage 8.-10. april, der slutter fredag morgen med en ”Ledelsespolitisk update” fra formanden for LC-LederForum Claus Hjortdal.
Men alle er velkomne, også selv om de ikke deltager i lederdagene. Oplægget starter kl. 9.00 efter morgenmaden.

Mange på valg
I år er både formand og næstformand på valg – foruden alle bestyrelsesmedlemmer.
Kandidatlisten skal udfyldes og sendes til sekretariatet tre uger før generalforsamling, altså senest 21. marts kl. 10.00.
Det samme gælder for kandidaterne til de øvrige poster som revisorer og revisorsuppleanter – og som medlemmer til repræsentantskabet for Frie Skolers Lærerforening.
Man kan dog ikke bare stille andre op, uden at de er med på den. Kandidatlisten skal være forsynet med kandidatens underskrift på, at vedkommende er villig til at modtage valg.
Kandidatlister til de forskellige valg, kan du hente her:
Kandidatliste revisorvalg
Kandidatliste bestyrelsesvalg
Kandidatliste repræsentantskabsvalg

Kommer der mange forslag?
Vi ved endnu ikke, hvor mange forslag der kommer ind fra medlemmerne. Alle kan indsende forslag indtil tre uger før generalforsamlingen – til formanden Rud Nielsen på rud.nielsen@hjemly.dk.
Nye forslag påvirker også budgettet. Vi sender senere et budgetforslag for 2016 ud per e-mail, sammen med et revideret budget for 2015 og regnskabet for 2014.
Vi regner med, at vi kan det hele inden frokosten kl. 12.00. Men om nødvendigt genoptages generalforsamlingen efter frokost.

Pas på dig selv – der er ikke andre, der gør det!

Psykolog Kristina Mølgaard

Psykolog Kristina Mølgaard

Skolelederen er den vigtigste medarbejder på hele skolen – men er ofte den, der får mindst støtte i hverdagen.

Af Lars Møller, journalist

”Lederen har fokus på skolens arbejdsmiljø, og glemmer helt at se på sit eget. Men hvis ikke lederen har det godt, så har skolen det ikke godt,” siger psykolog Kristina Mølgaard.

Hun er privatpraktiserende med speciale i stress og arbejdsmiljø i skoleverdenen – og har holdt kurser om psykisk arbejdsmiljø for Frie Skolers Ledere.

Gør alt det forkerte
Skolelederne gør tit alt det, vi ved er helt forkert, siger hun:

  • Arbejder i døgndrift
  • Presser sig selv for meget
  • Er for meget alene med problemerne
  • Får ikke selv sparring (det koster jo!)

Der er mange områder, hvor en leder er tjent med professionel sparring. Men problemet er, at der nemt går drift i den, så man ikke laver andet end at slukke ildebrande.

”Som leder er det din opgave at overbevise skolebestyrelsen om, at det er en god idé at investere i dig,” siger Kristina Mølgaard.

Ikke plads til det vigtigste
Det er flere typiske skoleleder-stressfaktorer:

Skolens økonomi fylder ofte alt for meget. Det samme gør tunge personsager og samarbejdsvanskeligheder. Og i år er planlægning og arbejdstidsreglerne særligt i spil.

”Men problemet er også, at der så ikke bliver plads nok til det, de i virkeligheden brænder for, nemlig pædagogisk udvikling,” fremhæver Kristina Mølgaard.

Så gør noget ved det!
Det er let at sige, at lederne bare skal tage et kursus i ”Lederens psykiske arbejdsmiljø”, som det Frie Skolers Ledere har udbudt.

Men et kursus er selvfølgelig bare en genvej til handling. Kristina Mølgaard giver deltagerne viden og redskaber, de kan bruge til at forbedre deres eget arbejdsliv.

Hendes tilgang er især den kognitive psykologi, der gør tænkningen til forudsætning for handlingen: Vil du lave noget om, begynder du med at tænke dig om – eller rettere, tænke på en nye måde om både dig selv og problemet.

Med hjem får deltagerne en grundlæggende viden om de indre strategier, der styrer vores tanker, også når vi ikke lige tænker os om. Samtidigt tilbyder Kristina Mølgaard deltagerne nye tilgange og tænkemåder, som hver enkelt deltager må vurdere relevansen af.

Tilmelding og info

 

Redskaber til at blive klogere
Kristina Mølgaards tilgang er samtidig uhyre ligetil. Hun bruger tavlen til ret enkle redskaber, som hver for sig hjælper en til mere indsigt – og som hun hurtigt lærer fra sig:

  • Tidslinjen er et af redskaberne. Her registrerer du, hvornår du oplever stress eller nedtur – og så er opgaven at gå tilbage og finde årsagerne.
  • Et andet er Energiregnskabet. Her lister du, hvad der tapper, og hvad der giver dig energi. Vi ser alt for nemt på at løse problemer frem for processer, der giver gode oplevelser af for eksempel flow og samhørighed. Skemaet giver dig en ny opmærksomhed – og mulighed for at handle derefter.
  • PØH-modellen er hendes helt egen: Problem-Ønske-Handling. Her er første udfordring at blive enige om at beskrive problemet; hvad er et vilkår, hvad kan vi påvirke, og hvad kan vi selv gøre noget ved?

Det enkle virker
”Det er de helt enkle spørgsmål, der virker – som: Hvad skal der til, for at vi trives?”, forklarer Kristina Mølgaard.

Det handler om at træde et skridt tilbage og blive i det professionelle rum, siger hun.

Med et fint ord får deltagerne psyko-edukative redskaber med hjem fra kurset.

”Det er redskaber til at tænke enkelt. Målet for kurset er at øjensynliggøre ledernes handlemuligheder.”

 

Overenskomstforhandlingerne er i gang

Ud over de mere generelle krav om lønforbedringer mv., har Frie Skolers Ledere to indsatsområder, som vi går videre med i forhandlingsforløbet:

  • Dels en opdatering og forbedring af mulighederne for løntillæg, bl.a. med en mulighed for at indgå flerårlige aftaler.
  • Desuden et nyt interval for store skoler – efterskoler på over 200 årslever og grundskoler på over 500 årselever.

Det første forhandlingsmøde på vores område er den 26. januar, og vi er repræsenteret ved forhandlingsbordet som en del af LC-LederForum.

Én Lederforening for de frie skoler

Vores bestyrelse og bestyrelsen i LIFS (Ledere i Frie Skoler) har netop afholdt det første fællesmøde med en dagsorden, hvor alle punkter pegede i retning af, at der ikke skal være to lederforeninger på vores område i fremtiden.

Et godt og konstruktivt møde, som giver os en stor tro på, at vi om ikke så forfærdelig længe kan nøjes med at være en forening.

Forhandlingerne fortsætter
Specielt på efterskoleområdet har det i mere end 10 år ”grumset” forholdene noget, at der har været to konkurrerende foreninger.

Inden vinterferien kan vi være meget mere konkrete omkring en sammenlægning, som vil bidrage til, at ledere på de frie skolers område vil stå meget stærkere i fremtiden med én faglig forening.