Frie Skolers Ledere på Folkemøde

”Man skal ikke lide af klaustrofobi, når man er med på Folkemødet – ud over foreningens formand og ene næstformand så var der tusindvis af andre deltagere”.

Sådan lød opdateringen på Facebook, da Frie Skolers ledere ankom til Folkemødet på Bornholm.

Formålet med at tage med var netop at møde andre mennesker: At mingle og snakke med kollegaer, samarbejdspartnere og andre engagerede i de frie skoler og folkeskolerne.… Læs mere

Det betyder vores Ja til OK18

På nuværende tidspunkt giver OK18 ingen ændringer for vores medlemmer, da resultatet af OK-forliget først iværksættes ved årsskiftet. Dog undtaget den generelle lønstigning fra d. 1. april der sker med tilbagevirkende kraft. Det giver os og vores medlemmer et halvt år til at mødes og gennemgå hvilke ændringer og justeringer, vi kan se frem til d.… Læs mere

God sommer fra Vejle

 

Sommerferien står for døren, og jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være nogen, der ikke trænger til en pause fra hverdagen.

Jeg holder meget af hverdagen med de mange opgaver og faglige udfordringer. Jeg elsker mit job, kontakten til forældre, børn og medarbejdere, og alt det andet vi har gang i.… Læs mere

Urafstemning: Selvstændig Lederaftale og ekstra løntrin for øverste leder

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3. juni 2018.

Der bliver udsendt et link til afstemningen via direkte mail med link til personlig afstemning. Der kan stemmes ”JA” eller ”NEJ” til forliget, og der kan kun stemmes én gang.

Kære medlemmer
Det er lige før, at vi må knibe os selv i armen, når vi sender resultatet af OK-forhandlingerne ud til afstemning blandt jer medlemmer.… Læs mere

Forligs-ABC

Hvad forliget fra Forligsinstitutionen betyder for Frie Skolers Ledere

Der er otte elementer i den generelle del af CFU-forliget (Centralorganisationernes Fællesudvalg), som betyder noget for løn- og arbejdsforholdene for lederne på de frie skoler.

1. Overenskomst for tre år
Overenskomsten gælder for de næste tre år – fra 1. april 2018 til 31.… Læs mere

Organisationsaftale

 – for ledere og mellemledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt efterskoler og frie fagskoler

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde
Organisationsaftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, kostskolers boafdeling samt efterskoler og frie fagskoler.

§ 2. Løn
Lønnen for øverste leder aftales mellem bestyrelsen og lederen inden for det fastsatte interval, jf.… Læs mere

Anne Godt-Hansen – skoleder på Ørestad Friskole

Hvordan vil strejke og lockout påvirke din skole økonomisk? 

Planen er, at de 20 procent, der ikke er medlem af en fagforening, gennemfører undervisning og pasning, så vi kan holde åbent under lockouten. Hvis vi så efterfølgende laver noget ekstra undervisning, kan vi få det tilskud, der bliver taget under konflikten tilbage.… Læs mere

Claus Hjortdal: Parterne er meget tæt på hinanden, men strides om principper og værdier

Formanden for LC-lederforum, Claus Hjortdal, gav på lederkonferencen en status direkte fra overenskomstforhandlingerne, hvor parterne i de sidste timer er meget tæt på hinanden på bundlinjen, men har svært ved at nå hinanden i forhandlingerne om principper og værdier.

Striden bunder ifølge formanden mest af alt om, hvordan forskellen mellem de private og de offentliges lønniveau skal beregnes.… Læs mere

Den nyvalgte formands beretning: Egne ledermedlemmer i strejke

For fem år siden, lige efter lockouten og regeringsindgrebet, sagde arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen i sommerudgaven af Efterskolebladet:

”Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation”.

Og det fik vi så.… Læs mere