Claus Hjortdal: Parterne er meget tæt på hinanden, men strides om principper og værdier

Formanden for LC-lederforum, Claus Hjortdal, gav på lederkonferencen en status direkte fra overenskomstforhandlingerne, hvor parterne i de sidste timer er meget tæt på hinanden på bundlinjen, men har svært ved at nå hinanden i forhandlingerne om principper og værdier.

Striden bunder ifølge formanden mest af alt om, hvordan forskellen mellem de private og de offentliges lønniveau skal beregnes.

KL tilbyder, at de offentlige lønmodtagerne kan få 80 procent af de privates lønstigninger, hvilket umiddelbart kan lyde som et spiseligt tilbud, fortalte Claus Hjortdal. Men da sådan et udspil fra KL indebærer, at man så også ved næste forhandling får 80 procent af de første 80 procent osv., vil det betyde, at lønforskellen bliver større og større med tiden, så det vil lønmodtagerne ikke gå med til.

”I princippet ønsker vi, at de offentligt ansattes løn ved hver forhandling sættes op på siden af de privatansattes. På den måde vil de offentligt ansattes løn altid udvikle sig lidt under de privat ansattes, men kommer op på niveau ved hver forhandling, så forskellen vil være nogenlunde den samme over tid”.

Udefra set synes parterne at ligge ret tæt på hinanden. De privatansatte fik ved deres forhandlinger garanteret en minimumslønfremgang på 6,9 procent. Men man forventer i dag, at fremgangen bliver 8,3 procent på grund af større fremgang i økonomien generelt.

De 8,3 procent er derfor de offentlige lønmodtageres udgangspunkt i forhandlingerne, mens alle de forslag der er kommet på det statslige område indtil nu ifølge Claus Hjortdal lander på 7,9 procent, når man regner tilbage.

Forhandler med håndjern
Claus Hjortdal beskrev Sofie Løhdes råderum som ret begrænset, da hun skal tilbage til Kristian Jensen og Lars Løkke for at få godkendt de forslag, der kommer på bordet. Dengang Lars Løkke selv forhandlede, havde han i højere grad mulighed for selv at tage nogle beslutninger, som kunne få en løsning igennem.

Desuden har Løhde et nedfældet mål om, at det offentlige skal køre ”længere på literen”, så hun vil gå langt for at lande en aftale med minimal lønfremgang for de statsansatte.

På det kommunale område har Michael Ziegler fået håndjern på af staten forstået på den måde, at kommunerne vil blive udlignet, hvis de laver en aftale, der koster for meget. Og så vil Ziegler ikke afgive den selvbestemmelse, kommunerne med lov 409 fik lagt ud til den enkelte skoleleder ved sidste overenskomst.

Omvendt vil lærerne gerne have lagt et værn ind i lov 409, påpegede Claus Hjortdal. De har bl.a. foreslået både ugenorm, månedsnorm, og kvartalsnorm, så man havde noget at forhandle med. Måneds- og ugenorm sagde KL nej til – og så forhandler de videre om en kvartalsnorm, som ikke rigtig giver mening, når skolerne har masser af perioder, der går ind over kvartalerne.

Samtidig gør musketereden, at man skal blive enige på tre områder på en gang.

Optimistisk LC-formand
Men selv om LC-formanden ikke havde et konkret bud på, hvad det hele ender med, var han alligevel optimistisk:

”Jeg tror på, at der kommer en løsning, men jeg ved ikke, hvad det bliver. Der er kæmpe pres på for en aftale fra alle sider, men samtidig er vi inde og pille ved nogle af de værdier, som nogle af de mange parter har meget svært ved at give sig på”.

Af Jesper Kjems