Dialogen er vigtig i enhver forhandling

På Lille Egede Friskole forhandler skoleleder Thomas Wimmer med både sine medarbejdere og sin bestyrelse. Selvom forhandlingssituationerne er meget forskellige, forsøger han altid at være velforberedt og parat til at gå dialog.

Fem kilometer syd for Korsør ligger Lille Egede Friskole – ude på landet med flot udsigt over marker til alle sider. Det er herfra, den 42-årige skoleleder Thomas Wimmer hvert år forhandler løn med sine medarbejdere, når der skal laves en lokalaftale.

For ham er det vigtigt at være åben omkring rammerne for forhandlingen.

”Jeg lægger frem, hvad vi har at rykke rundt med, og så skal vi sammen forhandle os frem til den bedst mulige aftale”, siger Thomas Wimmer.

Læg en strategi
Inden forhandlingerne går i gang, har han allerede lagt en strategi for, hvordan han vil hive aftalen i land. Det er nemlig vigtigt at være velforberedt, hvis man spørger Thomas Wimmer.

”Det skal være gennemtænkt. Du skal ikke bare tænke to-tre skridt frem i forhandlingen, men helt frem til det sted, hvor aftalen skal ende med at lande, så begge parter kan se hinanden i øjnene bagefter”, fortæller Thomas Wimmer.

Vær åben for forslag
Når rammerne er sat op, skal man huske at lytte og være åben for forslag. Ellers ødelægger man hele forhandlingssituationen.

”Det gælder om at slå ørene ud og ikke lægge sig fast på absolutter. Hvis man skal lande en aftale, som er alle er glade for, skal man være parat til at gå på kompromis og indgå forlig”, siger Thomas Wimmer.

Han mener også, at det kan have en indvirkning på hverdagen på skolen, når man går i dialog med lærerne:

”Ofte kommer der jo også gode ideer fra modparten. Hvis medarbejderne kan mærke, at de bliver lyttet til, giver det dem medejerskab. Det har en positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø”, siger Thomas Wimmer.

Fra arbejdsgiver til arbejdstager
I forhandlinger med sine medarbejdere har Thomas Wimmer arbejdsgiver-hatten på. Men når han skal forhandle sin egen løn med bestyrelsen, er han pludselig arbejdstager. Og det kan være svært at bede om mere i løn, når man er skoleleder på en mindre skole med lille budget:

”Jo mere, jeg beder om i løn, desto færre penge har skolen til alverdens andre ting og sager. Det er en vanskelig situation. De fleste skoleledere er super engagerede i deres skoler, men man vil også gerne have en rimelig løn for det arbejde, man udfører”, siger Thomas Wimmer.

”Vi er nødt til at passe på vores penge, så mine egne lønforhandlinger vil altid være stort dilemma for mig”.

Hav argumenterne klar
Ligesom når han forhandler med sine medarbejdere, sørger Thomas Wimmer også for at forberede sig grundigt til forhandlingerne med bestyrelsen.

”Det gælder om at sætte fokus på de kompetencer og kvaliteter, som man selv synes, at man udmærker sig med. Det skal man forberede og fremlægge for bestyrelsen, hvis man ønsker løntillæg”, siger Thomas Wimmer.

Sparrer med andre ledere
Den vestsjællandske skoleleder sparrer gerne med lederkollegaer fra andre skoler for at forberede sig til den svære forhandlingssituation.

”Det hjælper mig enormt meget at kunne ringe til en kollega for at få nogle fifs og blive bekræftet i, at det er okay, det som man beder om”, siger Thomas Wimmer.

Af journalist Lynge Asbjørn Møller