Én Lederforening for de frie skoler

Vores bestyrelse og bestyrelsen i LIFS (Ledere i Frie Skoler) har netop afholdt det første fællesmøde med en dagsorden, hvor alle punkter pegede i retning af, at der ikke skal være to lederforeninger på vores område i fremtiden.

Et godt og konstruktivt møde, som giver os en stor tro på, at vi om ikke så forfærdelig længe kan nøjes med at være en forening.

Forhandlingerne fortsætter
Specielt på efterskoleområdet har det i mere end 10 år ”grumset” forholdene noget, at der har været to konkurrerende foreninger.

Inden vinterferien kan vi være meget mere konkrete omkring en sammenlægning, som vil bidrage til, at ledere på de frie skolers område vil stå meget stærkere i fremtiden med én faglig forening.