Færre fejl i lønindberetningerne

Sidste år skrev Frie Skolers Ledere – og skoleforeningerne – om, at der var alt for mange fejlindberetninger af ledernes lønninger. Statistikken fra 2017 viste kort fortalt at for mange ledere fik for meget i løn og ikke fik rettet fejlene.

Vi har derfor i spænding set frem til statistikken fra foråret 2018. Og det er heldigvis blevet markant bedre, idet der hos de intervallønnede ledere (959 ansatte) ”kun” var 164 afvigelser fra det tilladte. Fortsat et meget højt tal, nemlig 17 % (mod 22 % i 2017). Efter Fordelingssekretariatets henvendelser til skolerne kunne det samlede antal fejl justeres ned til 23 ansættelser med fejlindberetninger, altså fortsat fejl i 2,4 % af lønningerne.

Beløbene, der er fejludbetalt, er heldigvis i langt de fleste tilfælde ganske små. Der er 18 personer med en intervalløn udover maksbeløbet, og for 13 af disse drejer det sig om under 2.000 kr.

Der er også fem personer, som får engangsvederlag udover det maksimalt tilladte, men for de tre af personerne, drejer det sig om under 1.000 kr.

Da jeg sidste år sluttede artiklen om fejl i lederløn skrev jeg således: ”Lad os i fællesskab hjælpe hinanden med at kunne aflevere en lønstatistik med langt færre fejl næste år” – og det viser tallene altså, at vi har kunnet.

Nu kan vi så lave en målsætning om, at de sidste fejl i årets lønstatistik forsvinder til næste forår. Der skal og bør ikke kunne stilles spørgsmål ved, om lederne på de frie skoler overholder overenskomsten lønmæssigt – selvfølgelig gør vi det.

Få en skriftligt godkendelse af din løn
Når vi passerer d. 1. januar 2019, skal vores ledere ikke længere sende lønaftaler til Frie Skolers Ledere til godkendelse. Det betyder i praksis, at vores medlemmer mister vores tilbagemelding på om løninterval og lønstørrelse og tillæg er korrekte. I skal dog fortsat være meget velkomne til at kontakte vores lederkonsulent med de spørgsmål, der kan opstå.

Vi synes det er rigtig vigtigt, at vi som ledere ”har ryggen fri” omkring egen løn. Så derfor er vores opfordring til alle: Få din bestyrelsesformand og revisor til skriftligt at godkende din løn. På den måde har du altid et papir, der dokumenterer, at dit lønniveau er efter aftale og godkendt af begge parter.

Rud Nielsen

Formand