Fedt at være på skolebænken igen

På spørgsmålet: Hvad er det fedeste ved at tage en lederuddannelse, er Karen Ingerslev Studstrup ikke i tvivl:

”Det er, at jeg er på skolebænken igen og lærer noget, jeg kan bruge i mit arbejde. Det giver mig en teoretisk baggrund for, det jeg laver – noget jeg indimellem savner i den daglige gøren og laden”.

I det daglige er Karen Ingerslev Studstrup viceforstander på Gørlev Idrætsefterskole på Vestsjælland – og har været det i to år.

”Det er vigtigt at dygtiggøre sig, når man har behov for det. For mig har det været en fordel, at jeg har været i gang med ledelsesjobbet i en periode, før jeg får det teoretiske fundament. Det betyder, at der hele tiden er noget, at hænge det op på”, siger hun.

Lærer noget som både 1’er og 2’er
”Heldigvis har forstanderen været igennem et lignende uddannelsesforløb, så det er let for os at snakke om referencerne”, siger Karen Ingerslev Studstrup.

Lederuddannelsen er målrettet både mellemledere og den øverste leder – og teorien og øvelserne henvender sig til 1’erne og 2’erne på skolen.

For Karen Ingerslev Studstrup er begge niveauer lige relevante:

”Jeg har tidligere være konstitueret forstander på Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern i et halvt år. Og som viceforstander spiller man jo også rollen som 1’er ind i mellem. For eksempel er det mig, der her på Gørlev står for skemalægning og arbejdstid”, siger hun.

Projekt om teamsamarbejde
Gennem hele lederuddannelsen arbejder deltagerne på hver deres projekter, så de kan forbinde deres egen virkelighed med det, de lærer om forandringsledelse og pædagogisk ledelse.

”Mit projekt handlede om at etablere nye teamsamarbejder på skolen. Det har ikke være kutyme i alle fag, tidligere var det mest linjefagslærerne, der arbejdede sammen om undervisningen, fordi de havde meget brug for at vide, hvem der gjorde hvad”, fortæller Karen Ingerslev Studstrup.

”Teorien og øvelserne har givet mig et nyt perspektiv på det, jeg gjorde førhen, og på, hvad jeg vil gøre fremover”, siger hun.

Fleksibel eksamen
Karen Ingerslev Studstrup har planlagt at skrive eksamen om teamsamarbejde og udvikling af teams, men var nødt til at skyde opgaveskrivningen ud til senere. VIA-uddannelsen er ret fleksibel på det punkt: Når man går på uddannelsen, har man også betalt for at gå til eksamen, nu eller senere, hvis det bedre kan passe ind i arbejdet på skolen.

Men det stopper ikke Karen Ingerslev Studstrup i at bruge det, hun har lært om teamsamarbejde:

”Lige nu står vi over for at etablere en ny struktur for kontaktlærerne, der forudsætter teamsamarbejde om elevernes trivsel. Og på længere sigt skal vi samarbejde mere om den boglige undervisning”, siger hun.

Af Lars Møller