Flere tilbud til nye ledere

Omkring 100 nye ledere starter hvert år i de frie skoler, og Frie Skolers Ledere er i kontakt med rigtig mange af dem i forbindelse med besættelsen af lederstillingen.

Foreningens bestyrelse har besluttet at øge de fremtidige aktiviteter og tilbud for nye ledere. Vores erfaring er nemlig, at der kan være mange udfordringer i forbindelse med opstarten – særligt hvis det er det første lederjob.

I forvejen indbyder vi nye ledermedlemmer til en fælles eftermiddag i forbindelse med den årlige Lederkonference. I år var ca. 10 nyansatte ledere samlet den første dag.

Fra næste år satser vi på flere tilbud – og på at komme i kontakt med så mange nye ledere som muligt.

Blandt andet planlægger vi en række inspirationsdage flere steder i landet – herom senere.

Samtidig vil vi løbende følge med i annonceringen og besættelsen af lederstillingerne i de frie skoler, således at vi løbende har et overblik over hvem der ansættes i de ledige stillinger.