Fokus på andre ledelsesformer?

geralt / Pixabay

geralt / Pixabay

På de frie skolers område har vi i mange år haft de samme stillingskategorier: forstander, viceforstander, skoleleder, afdelingsledere …. men specielt i efterskoleverdenen har skolerne gennem årene benyttet sig af andre navnekategorier, som fx medforstander, leder, forstanderægtefælle m.fl. ( disse er titler bruges kun lokalt og er ikke OK-aftalte). For et års tid siden optrådte der for første gang en ny variant af navn/funktion i et stillingsopslag, da en kombineret fri- og efterskole opslog en stilling som Skoledirektør.

Vi skal nok til at fokusere på, at der er behov for andre former for ledelse i dag end vi har været vant til tidligere. Der stilles i dag markant anderledes krav til ledelse, hvor det ikke længere er ”den fremmeste blandt ligemænd” der efterspørges. I stedet er der brug for en ledelse, der ikke kun tager sig af den daglige drift, men en ledelse med tid og ressourcer til strategiudvikling. Der er behov for en stærkere og tydeligere ledelse, som kan agere både indadtil og udadtil.  Dette får flere skoler til at overveje/justere deres ledelsesorganisation. Vi har gennem årene fået flere skoler, der fx har åbnet børnehave ved siden af/oveni skoledriften. Hos Frie Skolers Ledere har vi fokus på vores lederes ekstra arbejde og honorering for dette i den slags mixed institutioner (ordet kombineret kan jo ikke bruges i denne sammenhæng, da det er “optaget” af allerede kendte skoleformer).

Foreningens formand skifter selv titel fra forstander til skoledirektør efter sommerferien. På det sidste ledermøde i regionen var der den sædvanlige slags drillerier i den forbindelse (det skal der jo være!!!), men der var samtidig flere kolleger fra mixed institutioner der ved kaffen gerne ville høre mere om hvorfor/hvordan det vil foregå. Så måske er du leder i en mixed institution og ønsker inspiration til dine overvejelser omkring en anderledes form for organisation, så kontakt os endelig.