Fra pædagog til forstander

For Thomas Lyhne er det ren optur at blive ansat som leder af Emmerske Efterskole i Tønder, en specialskole for 8.-10. klasses-elever, der lærer at læse, skrive og regne. Det er som om, at alle brikkerne i hans arbejdsliv nu falder på plads:

  • Utraditionel karrierevej – fra pædagog til skoleleder
  • God uddannelseskombination – med et diplom i ledelse oven på pædagoguddannelsen
  • Relationel tilgang til ledelse – som leder med pædagogisk baggrund
  • Relevante erfaringer – fra en kommunal specialskole og et 10. klasse-center
  • Fedt med en efterskole – hvor vi kan arbejde med eleverne døgnet rundt
  • Optur at komme på Emmerske – hvor de i forvejen kombinerer en stærk faglighed med en stærk pædagogisk tilgang

Den 3. december 2018 startede Thomas Lyhne som leder af Emmerske Efterskole i Tønder. Så han har ikke engang været en uge i jobbet, da nyhedsbrevet Frie Skolers Ledere kontakter ham. Alligevel er han glad for at fortælle om sit nye job, der virker som verdens bedste arbejde for ham, lige nu, lige her, hvor han knap nok er begyndt.

Det hele begyndte faktisk for over 12 år siden, da han som 32-årig blev færdig som pædagog fra Haderslev seminarium.

Trip, trap, karriere
Thomas Lyhne begyndte som leder, før han var det. Han blev ansat som leder på Høllevangsskolen i Toftlund, en specialskole fra 0.-9. klasse med 85 elever. Skoledagen forløb fra kl. 7 til 16, og Thomas Lyhne var leder af fritidsdelen – og virkede desuden som idrætslærer på skolen. Her var han i syv år. Samtidig tog han en diplomuddannelse i ledelse fra UC Syd, University College i Aabenraa.

Jobbet og uddannelse gav ham blod på tanden for at komme videre som leder. Næste skridt var at søger jobbet som leder af Tønder10, et kommunalt 10. klasse-center med 100 elever, der nu hører under Tønder Ungdomsskole. Som de sagde, da han var til ansættelsessamtale: Det var lidt en satsning at ansætte en pædagog frem for en lærer som leder. Men det gjorde de. Med sin idrætsbaggrund blev han samtidig leder af Tønder Sports College, der også hørte under ungdomsskolen. Her var han fire et halvt år.

Pædagogisk styrke
”Jeg ser ikke mig selv som først og fremmest pædagog. Jeg er leder med pædagogisk baggrund”, forklarer den nu 44-årige efterskoleforstander.

Altså, han er først og fremmest leder – at lede, det er det, han gør. Men den pædagogiske baggrund giver ham en tilgang, som ikke så mange andre skoleledere har – en tilgang, som også er en styrke.

”Den pædagogiske baggrund har hjulpet mig som leder, især når jeg har arbejdet med unge med udfordringer. Jeg er uddannet i at observere og beskrive børn og unge og i at forstå dem, hvor de er”, forklarer han.

På en kommunal specialskole har mange af eleverne både boglige og sociale udfordringer.

”De hjemlige forhold er med til at udfordre mange af eleverne, fordi de ikke trives derhjemme. Så nogle morgener kan det være som at begynde forfra med at bygge dem op”, siger han.

Fokus på trivsel
Samme pædagogiske tilgang kunne han også bruge som leder af 10. klasse-centeret, hvor han satte fokus på elevernes trivsel.

”Når de trives, lærer de bedre, det ved vi. På Tønder10 arbejdede vi relationelt, hvilket betød, at eleverne oplevede at blive mødt med forståelse af deres situation, fordi vi viste interesse for deres liv og ikke dømte dem på forhånd” uddyber Thomas Lyhne.

Noget andet han tog med fra Tønder10, var en erfaring i at holde afgangsprøver på 10. klasses niveau. På specialskolen i Toftlund var der også afgangsprøver, men kun op til 9. klasse.

Mere nuanceret syn
Man kan ikke få Thomas Lyhne til at sige, at det er bedre for en skoleleder at have en pædagogisk baggrund; man kan ikke en gang lægge ordene i munden på ham. Men han siger dog, at man med en pædagogisk baggrund har et mere nuanceret syn på den unge, hvor man med en lærerbaggrund måske har lettere ved at se på de faglige udfordringer.

”På læreruddannelsen har man ikke samme pædagogiske syn på barnets og den unge udvikling”, siger han og understreger samtidig, at det ikke gælder på specialskoler som Emmerske Efterskole, hvor lærerne kun kan hjælpe eleverne ved at have samme nuancerede tilgang.

”Jeg har ikke selv de faglige forudsætninger for at undervise, men jeg har dygtige lærere, der har styr på undervisningen”, siger han

Thomas Lyhne har tillid til sine nye kollegaer på Emmerske, og at skolen lever op til de faglige mål.

24syv pædagogik
”Det fantastiske ved at komme til en efterskole er, at vi kan arbejde med de unge døgnet rundt”, siger han.

En efterskole giver de unge en mere forudsigelig og struktureret hverdag, også efter skoletid, og det har flere af eleverne gavn af.

”Samtidig kan vi udnytte pædagogisk, at der er folk på hele tiden, med samme pædagogiske tilgang.”

Og den tilgang er den anerkendende tilgang: Tillid til, at de unge gør det bedste, de kan med de forudsætninger, de kommer med. Men også hvor de unge ikke kan putte sig som i en almindelig klasse, hvor det måske endda er blevet en overlevelsesstrategi.

Begejstret for skolen
Thomas Lyhne er begejstret for den Emmerske Efterskole og det, som lærerne kan.

”Her kender vi hver enkelt elev. Vi kender deres baggrund og deres mål. Og alle er i samme båd, så af den grund behøver de ikke at putte sig”, forklarer Thomas Lyhne.

Skolen giver dem redskaber til at knække de koder, der er, når man har regne-, læse- og skrivevanskeligheder, og dem træner de, også i fritiden.

Skaber det sammen
For Thomas Lyhne bliver det allervigtigste som ny leder at styrke den fælles pædagogiske retning, som langt hen ad vejen allerede er på skolen.

”Jeg ser på, hvad man gør andre steder og kan kvalificere det med evidensbaseret teori”, siger han.

Heldigvis har han i Birgit Seistrup Clausen en viceforstander, der har kompetencerne til at være den ”fag-faglige” leder og samtidig har hukommelsen og erfaringerne efter cirka 10 år skolen.

”Vi ser på hinandens kompetencer og fordeler lederrollerne”, siger Thomas Lyhne.

Vil være lille og bedst
Hvor det på nogle skoler er viceforstanderen, der er pædagogisk leder, bliver det nok mere et delt fokus for begge ledere.

”Jeg er den fremadkikkende, innovative leder, der godt kan lide udvikling. Jeg skal fremtidssikre en skole, der fungerer rigtigt godt i forvejen”, siger han.

”Vi skal være en af Danmarks bedste efterskoler på vores område …”

”Men vi skal ikke være større end de 94 elever, vi er gearet til. Eleverne har behov for den tryghed, der er på en mindre skole.”

Se mere på www.eeskole.dk