Frie skoler i mediestorm: Velkommen på forsiden

Juleferien var dårligt nok forbi, før den første frie skole kom i mediestorm. I de første uger efter jul ryddede sager fra tre af vores frie skoler diverse mediers forsider og fyldte godt på DR’s regionale udsendelser. Det var Strandmølleskolen, Sportsefterskolen SINE og Giersings Realskole, der blev ramt af mediestormen.

”Som sagerne har været omtalt i medierne, er det ikke sager, der giver vores skoleform et positivt omdømme,” siger Rud Nielsen, formand for Frie Skolers Ledere.

Barnets tarv i fokus
”Vi vil selvfølgelig ikke udtale os om konkrete sager og lederes ageren eller mangel på samme. Til gengæld vil vi gerne udtale os principielt og præcist: Det er til enhver tid barnets tarv, der må og skal være i fokus, og det er lederens opgave at sørge for, at dette sker på skolen,” siger han.

I den forbindelse er det også vigtigt, at lederen er helt klar over både egen og andre ansattes rolle omkring en særlig indberetningspligt.

Står parat til hjælp
Når skolen og dermed lederen kommer i mediernes søgelys og mediestormen raser, så står Frie Skolers Ledere klar til at hjælpe den leder, som søger støtte i sin faglige organisation.

”Vi henvender os ofte selv og tilbyder hjælp, både i forhold til mediedækningen og i forhold til det pres, man som leder bliver udsat for,” fortæller Rud Nielsen.

Foreningens konsulent har gennem årene opnået stor erfaring i at hjælpe, når medlemmer bliver trængt i en sådan situation.

Flere gode historier
”Det er heldigvis sjældent, at der er brug for den slags hjælp. Der er så mange flere gode historier om de frie skoler i både lokale og landsdækkende medier,” siger han.