Frie Skolers Ledere bliver fri – er det virkelig sandt?

Hvis alt går som planlagt, så bliver vores løsrivelse fra Frie Skolers Lærerforening en realitet ved årsskiftet.

Det er næsten epokegørende, at små ti procent af en faglig organisation får lov til at forlade basisorganisation i fred og fordragelighed. Hvis ikke det var midt i en valgkamp, kunne det godt have fået noget mediedækning.

Men nu ser det ud til at lykkes. Efter en længere møderække i LC-regi – hvor både lærer- og lederrepræsentanter fra DLF/Skolelederne, FSL/Frie Skolers Ledere, Uddannelsesforbundet/-lederne og begge fraktioner fra Handelsskolerne – faldt det hele i hak den 16. juni.

Fra separation til skilsmisse
Det har været et langt og sejt træk – der for vores vedkommende begyndte umiddelbart efter lockouten i 2013.

Foreningens formand sagde på et hovedbestyrelsesmøde i maj 2013, at ”vi skal skilles – det skal vi ikke diskutere – men udelukkende hvordan!” – og FSL kvitterede med at sige ja.

Det blev efterfølgende bekræftet på FSL’s repræsentantskabsmøde i november 2013, hvor Uffe sagde, at det er demokratisk rigtigt, at lederne skal have lov til at gå, hvis de ikke ønsker at være i foreningen.

Forhandlingsretten med
I virkeligheden kunne lederne altid have valgt at forlade FSL, men vi ville have forhandlingsretten med, så vi fortsat kunne være en del af et forhandlingsfællesskab. Og det epokegørende var, at lærerforeningen sagde ja til, at der kunne arbejdes videre med dette projekt.

For ca. 25 år siden så man de første tiltag – ikke på vores område – på at få skilt lærere og ledere fra hinanden i en forening, hvor de var fælles og for 15 år siden brød halvdelen af skolelederne ud af DLF – men det var uden forhandlingsretten.

Københavnermodellen
Da vi er fire forskellige basisorganisationer i LC så er/var hurdlen:

  • kan man lave en konstruktion uden dobbelt-medlemskab (som Frie Skolers Ledere ikke ville være med til)
  • kan man lave forskellige løsninger for de fire basisorganisationer, eller skal der gælde det samme for alle ?

Efter en længere møderække og tjek med LC’s vedtægter, lykkedes det den 16. juni at få grønt lys til, at vi i FSL og Frie Skolers Ledere kan benytte en model, som går under navnet ”københavnermodellen”. Den har nemlig været benyttet af DLF for år tilbage, inden sammenlægningen med Københavns lærerforening.

En ny indgang til LC
I vores tilfælde betyder det, at Frie Skolers Lærere bliver skrevet helt ud af læreforeningens vedtægter, og at vores vedtægter også er helt uden en lærertilknytning.

Men da vi skal have en vej ind i LC-systemet, så skal der skabes en ny konstruktion med en indgang til LC. Det er foreløbig en ”tom kasse”, som ikke har fået et navn endnu, men den vil få egne vedtægter m.m. og vil ikke være helt tom.

Dias1

”Kassen” skal nemlig sørge for både LC-repræsentation, FTF, forligsnævn og enkelte andre ”must” ting.

Vi kan også vælge at tilføje øvrige ting, som vi eller lærerne kunne ønske fortsat at være fælles om.

En bedre ordning for os
De andre tre organisationer gør det på andre måder, men de slipper ikke deres dobbelte medlemskab.

Inden dette er helt på plads, skal der godkendes vedtægtsændringer hos FSL og hos os selv, men med de positive tilkendegivelser, der har været tidligere i de to fora, tror vi, at det hele falder på plads og kan effektueres fra årsskiftet.

Så det er faktisk sandt, eller bliver….