Frie Skolers Ledere på Folkemøde

”Man skal ikke lide af klaustrofobi, når man er med på Folkemødet – ud over foreningens formand og ene næstformand så var der tusindvis af andre deltagere”.

Sådan lød opdateringen på Facebook, da Frie Skolers ledere ankom til Folkemødet på Bornholm.

Formålet med at tage med var netop at møde andre mennesker: At mingle og snakke med kollegaer, samarbejdspartnere og andre engagerede i de frie skoler og folkeskolerne. Og at få nye inputs og ideer til foreningens videre arbejde.

”Flere af vores samarbejdspartnere har de seneste år opfordret os til at deltage på Folkemødet”, fortæller Rud Nielsen, og i år valgte han og Brian Bastiansen, den ene af næstformændene at bruge nogle dage på Bornholm.

Her er deres beretning
Vi har egentlig været forbeholdne om det var det noget for foreningen at deltage i. Om det var et rigtigt sted at bruge af medlemmernes kontingentkroner? Men vi oplevede faktisk, at Folkemødet var et godt sted for Frie Skolers Ledere at være med.

Vi opnåede det, vi ville, nemlig at mødes under uformelle rammer med de øvrige deltagere fra de frie skoler, politikere foruden kollegaer fra øvrige faglige organisationer og egne medlemmer.

Disse møder og samtaler i skønne rammer på Bornholm tager vi med hjem i et fremtidigt tættere samarbejde, når tingene bliver formelle igen.

Spændende indhold
Folkemødet er bygget op omkring en masse møder og debatter, hvor man kan falde indenfor.

Det gjorde vi flittigt brug af og vi deltog og observerede blandt andet:

  • Flere debatter omkring ”hvis folkeskolen ikke fandtes”, – hvor angreb på de frie skoler var markante
  • Hvornår siger lederne fra
  • Giv os frisindet tilbage
  • Stol på min faglige dømmekraft, i DUS-regi med debatter under Clemens ledelse om bl.a. brug af test
  • Flere møder i Grundtvigteltet.

Skal vi selv byde ind?
Nu skal bestyrelsen evaluere udbyttet – og overveje om vi også næste år skal med til Bornholm.

Hvis Frie Skolers Ledere tager til Folkemøde i 2019, så vil vi også selv byde os til som deltagere i paneler ved debatter, så vores leder-inputs om de frie skoler kan blive en del af det samlede billede.

Der er brug for mange nuancer, når der debatteres – også hvis en debat skal blive en rigtig debat og ikke bare en deling af kendte standpunkter og positioner.