Frie Skolers Ledere siger ja til OK 2015

Urafstemningen i Frie Skolers Ledere er afsluttet med et ja til OK-fornyelsen, som sikrer en treårig overenskomst.

Der var 681 stemmeberettigede medlemmer og 189 medlemmer havde valgt at stemme. Det svarer til at 28 % af lederforeningens medlemmer afgivet deres stemme om overenskomstresultatet.

119 medlemmer, eller over 63 % af de afgivne stemmer, stemte ja til det fremlagte forlig. 15 % af medlemmer stemte nej og 22 % stemte blank til forliget.

Frie Skolers Ledere har derfor kunne meddele LC-Lederforum og dermed LC, at det på lederområdet blev et ja til OK’15-resultatet.

På lærerområdet – FSL –  er der også sagt ja til overenskomstresultatet.

Som nævnt i vores orienteringsbrev forud for afstemningen, er det primært på de generelle områder, hvor lederne har opnået de samme procentvise lønstigninger, som de øvrige grupper på Statens område.