Fuldstændig uforståeligt at fjerne tilskud til unge indvandrere

Vi er helt på linje med Efterskoleforeningen og FSL, når det drejer sig om, at der skal fjernes et tilskud på 10 millioner kroner. Et særligt tilskud, der de seneste 15 år har været målrettet unge indvandrere på efterskolerne. De to foreningers udmeldinger i sidste uge med ordene ”komplet uforståeligt” og ”urimeligt og uværdigt” tilslutter Frie Skolers Ledere sig fuldt ud.

Tilskuddet, der skal fjernes, anvendes af efterskolerne til en særlig integrationsindsats, eksempelvis til nedsættelse af egenbetalingen, mentorordninger og tolke i skole-hjem-samarbejdet. Da efterskolerne fortsat er ramt af nedskæringen på 2 % (dispositionsbegrænsning) vil det ikke være en opgave, som skolerne selv magter.

Bjarne Lundager, Efterskoleforeningens direktør: »Regeringen siger på den ene side, at vi skal tage et ansvar for at løfte integrationen af flygtninge og indvandrere – og det vil vi rigtig gerne – men på den anden side fjerner de midlerne, vi har, til at løfte den integrationsopgave,« siger han og henviser til, at omprioriteringen kommer til trods for, at regeringen tidligere har ønsket flere elever med anden etnisk baggrund end dansk på efterskolerne.

Monica Lendal Jørgensen, næstformand i Frie Skolers Lærerforening skriver: ”Det er urimeligt, det er uværdigt, det er symbolpolitik fra allernederste hylde”, om det finanslovsforslag, som fjerner den særlige integrationsstøtte til unge indvandrere på efterskolerne.

“Medmindre det politiske formål er at spænde ben for integrationen, begrænse de unges muligheder og ødelægge en succeshistorie, så er det her forslag en ommer”. Hun efterlyser anstændighed og eftertanke fra politikerne:

“Hold nu op med at træde på de allersvageste – det er uværdigt og urimeligt”, skriver hun. I Frie Skolers Ledere er vi helt enige og håber at pres fra alle sider i de frie skolers verden kan vække politikerne og få dem til at luge denne økonomisk beskedne besparelse ud af finanslovsforslaget.

Af Rud Nielsen