GF: Generationsskifte og ny formand

Årets generalforsamling er lidt speciel. Vi skal have valgt en ny formand i stedet for Rud, der som bekendt har valgt at gå på pension efter 13 år som formand og næstformand i foreningen. Næstformand Brian O. Bastiansen har meldt ud, at han stiller op til formandsposten.

Bestyrelsen bakker enstemmigt op om Brian Bastiansen, forstander på Rejsby Europæiske Efterskole som formand og genvalg til Jeppe Tobberup, skoleleder Helsinge Realskole som næstformand.

Både Brian og Jeppe har været en del af forretningsudvalget de seneste 6 år sammen, og bestyrelsen kan anbefale alle at stemme på de to kandidater. På den vis kan det igangsatte arbejde fortsætte.

Der er selvfølgelig mulighed for, at andre kandidater kan melde sig i den kommende periode.

Hvis Brian bliver valgt til formand efterlader dette en ledig plads i bestyrelse, og der skal så vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Allerede nu har tre kandidater meldt, at de stiller op til de ledige bestyrelsesposter, nemlig:

Maria Have er, 34 år og afdelingsleder på Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

Steffen Egon Eriksen, 39 år og skoleleder på Otterup Realskole

Thomas Wenzell Aziz, 33 år og afdelingsleder på Sorø Privatskole

Dirigent fra LC-Lederforum
Forhandlingschefen i LC-LederForum, Peter Cort, har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen, og det hele kommer til at foregå på Hindsgavl Slot, fredag den 26. april 2019, 10.00 – 12.00. Til sidst på generalforsamlingen siger bestyrelsen farvel til formand, Rud Nielsen.