God sommerferie

Kære medlemmer

Vi er nu alle godt i gang med den sidste skoleuge, og derefter mangler vi nok alle nogle dages kontorarbejde, før vi kan gå på sommerferie.

I år er vi, forhåbentlig, mere afklarede omkring lærernes arbejdstider, end vi var på samme tid sidste år. Da kom mange af os noget ”brugte” på sommerferie, tror jeg, efter implementering af en anderledes hverdag med mere lærer-tilstedeværelse på skolen, på baggrund af lov 409.

Vi har på egne skoler fået erfaringer i det forgangne skoleår og kan formodentlig bruge disse til at skabe overblik og forståelse.

Men let skal det jo ikke være at være leder, så vi har brugt og kan sikkert bruge mere tid på at finde ud af, hvordan vi på skolen skal forholde os til dispositionsbegrænsningen, som vi blev ramt af for nyligt.

En besparelse på en procent af statstilskud i 2015 og så meldt ud langt inde i skoleåret – for grundskolerne ligger der også i 2016, en yderligere markant begrænsning i statstilskud og venter på grund af koblingsprocenten med de kommunale skolers økonomi.

Foreningsmæssigt kan vi gå på sommerferie med en rigtig god fornemmelse, idet vi synes, at vi har fået markante ting til at lykkes indenfor de seneste uger. Forud er der gået et langt og sejt træk – men det glemmer man jo nemt, når ting falder rigtigt ud.

Vores arbejde med at blive løsrevet fra lærerforeningen er nu meget tæt på, og det står der mere om andet steds i nyhedsbrevet. Som en konsekvens får vi efter sommerferien formodentlig en tilgang af mange nye medlemmer, idet den alternative lederforening LIFS opløses.

Det er rigtig positivt, at der i fremtiden kun er en markant lederforening, Frie Skolers Ledere, som varetager ledernes interesse.

Når de to ting falder helt på plads, betyder det, at vi foreningsmæssigt kan benytte mere af vores tid på andet og mere end organisatoriske tiltag, nemlig på vores rigtige arbejde til gavn for medlemmerne.

Vores fokus i skoleåret 2015/16 vil være:

  • tiltag omkring ledernes løntillæg
  • ledernes arbejdsmiljø
  • kursus muligheder

Efter bestyrelsesmødet ultimo august vil vi melde ud om vores tiltag på disse områder – vi har jo ikke ligget stille og er allerede godt i gang med arbejdet.

Men inden da skal vi også nyde vores sommerferie.

 

Ha’ en rigtig god ferie

 

Rud Nielsen

Formand