Gør eleverne til hele mennesker

Thomas Wimmer vil lære eleverne på Lille Egede Friskole at være næstekærlige og stræbsomme på en gang.

”Det vigtigste for mig er, at både elever og lærere trives. Vi vil gerne have elever, der scorer højt, men ikke hvis de samtidig tromler alle andre med knive på albuerne”, siger Thomas Wimmer, leder på Lille Egede Friskole.

Han er 39 år og nyvalgt til bestyrelsen for Frie Skolers Ledere på generalforsamlingen i april.

Før han kom ind i de frie skolers verden, var han viceskoleleder på en folkeskole i Slagelse kommune. Det var på den tid, da skolereformen begyndte at stille nye krav til folkeskolen.

Mistede friheden
”Ved folkeskolereformen blev det dikteret udefra, hvordan det skulle være ude på skolerne. Og så var det slut med at lave de sjove ting, vi gerne ville lave, og som vi mente, fik børnene til at trives. Eksempelvis blev det fastlagt, at alle aktiviteter på skolen skulle slutte kl. 17”, fortæller han.

I stedet ville Thomas gerne have frihed til at lede skolen mere frit, så da jobbet som skoleleder på Lille Egede Friskole blev slået op, søgte han jobbet og fik det.

Lille Egede Friskole er en klassisk grundtvigiansk friskole med vægt på praktiske fag og musik. En af de tiltag, der adskiller skolen fra en normal folkeskole, er, at de hver onsdag bryder det normale skema op og laver emnedage på tværs af klasserne.

Sidst var det 6. og 7. klasserne, der lavede en minikortfilms-prisuddeling ved navn ”Mulle Awards”, hvor elevernes egne kortfilm vandt forskellige priser.

”Der er jo en masse ting, som lærere og elever brænder for, og det er det, vi prøver at sætte i spil i de her temadage”, siger Thomas.

Det virker også fagligt
Thomas fortæller, at selvom de ikke har ligeså mange timer, som de omkringliggende skoler, opnår de alligevel et fornuftigt karaktergennemsnit på skolen. Det er der ifølge Thomas to overordnede grunde til:

For det første virker det bedre for børnenes læring med en mere praktisk tilgang, hvor matematik ligeså godt kan foregå ude i skoven som at sidde og kigge ned i en matematikbog i klasseværelset.

For det andet har skolen en enorm opbakning fra forældrene, der er rigtig gode til at samarbejde om at skabe den bedste skole for deres børn.

”Vi er helt klare i spyttet, når vi tager nye børn ind. Jeg sidder jo ikke sammen med børnene, men med forældrene til de første møder, og her snakker vi meget om, hvordan de kan bidrage til deres børns skole”, fortæller han.

Vil gerne have børnene fra starten
Thomas vil helst have børnene fra starten i børnehaveklassen, så de lærer den særlige omgangstone og den måde at gå i skole på, som eksisterer på Lille Egede. Derfor har de nu oprettet en fri børnehave i tilknytning til skolen, så det bliver naturligt for forældrene at fortsætte på skolen bagefter.

”Selvfølgelig tager vi også imod de elever, vi har plads til, når nogen ønsker at skifte over til os fra en anden skole. Men uanset hvem der kommer ind i ny gruppe udefra, skaber det noget ekstraarbejde, så vi vil hellere have dem fra starten”, siger han.

Tager også vikartimer eller vælger maling
Thomas er rigtig glad for jobbet på som leder af den frie skole, men der er også fulgt andre udfordringer med.

Den ene dag tager han måske en vikartime eller en svær samtale med en forælder. Den næste sidder han på et møde og drøfter budgetter og regnskaber for hele skolen.

”Alle tingene er jo vigtige, men en lille skole kræver bare, at du som leder spænder utrolig vidt. Lige før denne samtale, sad jeg og snakkede med pedellen om, hvilke malingtyper vi skulle vælge”, siger han.

”Så det er ikke kun eleverne, der skal have en praktisk tilgang til tingene”.