Har I en mobbepolitik på din skole?

Formandens rapport fra frontlinjen: Hver tredje folkeskole har ikke nogen mobbepolitik – hvordan mon det ser ud hos de frie skoler?

I januar sendte Frie Skolers Ledere sammen med skoleforeningerne og FSL et brev til undervisningsministeren.

Her opfordrede vi ”ministeren til at opgive planerne om at oprette en national instans, hvor elever, der bliver mobbet, kan klage. Foreningerne er enige med ministeren i, at indsatsen mod mobning er vigtig. Alle børn skal have et trygt og mobbefrit undervisningsmiljø … en klageinstans vil svække og vanskeliggøre en effektiv indsats mod mobning på skolen. Og det er her og kun her, mobningen kan og skal bekæmpes.”

  

Til møde med ministeren
Ministeren trak ikke klageinstansen ud af lovforslaget, der blev fremlagt i slutningen af januar. Til gengæld kvitterede ministeren for vores brev ved at invitere os – og mange andre organisationer – til møde i ministeriet 20. marts.

Der var afsat 45 minutter til mødet, og alle inviterede fik et par minutter til at give input til ministeren. Ikke overraskende var forældreorganisationerne og elevorganisationer tilhængere af, at der kommer en klageinstans, og bl.a. Børns Vilkår hilste en retssikkerhed for børn velkommen.

Ministeren gav udtryk for, at ”klageinstansen skal sørge for, at der bliver færre mobbeofre”. Endvidere gav Merete Riisager udtryk for, at solnedgangsklausulen på to år, hvorefter klageinstansen skal evalueres, vil give alle mulighed for at se, om klageinstansen har haft en effekt.

Pas på retssikkerheden
Skoleforeningerne, DLF og Skolelederne samt Frie Skolers Ledere gav i samtlige input udtryk for bekymring omkring klageinstansen, men bakkede alle op om en øget opmærksomhed omkring mobning.

Flere ville hellere have, at der blev arbejdet med trivsel.

Mange gav udtryk for en bekymring om retssikkerheden, for der er mere end et offer. Karsten Suhr, Privatskolerne, var bekymret for retssikkerheden både for eleverne og for skolen. Han havde svært ved at se, at DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) kan være både vejleder og dommer.

Mobning er lokalt og skal løses lokalt
I Frie Skolers Lederes input pegede Rud Nielsen desuden på:

  • at det er godt, at Dansk Center for Undervisningsmiljø styrkes i forhold til hjælp og vejledning
  • at det er et godt projekt, specielt at digital mobning er en del af dette
  • løsningerne skal findes på den enkelte skole og gennem dialog, ikke gennem en klageinstans andetsteds

Eller som Karsten Suhr udtrykte det: Mobning er lokalt og skal derfor løses lokalt.

En særlig instans for de frie skoler?
Efter input fra skoleforeningerne om vores frihed fremstod der et forslag om, at klageinstansen kunne være forskellig for folkeskoler og de frie skoler.

Jeg opfattede faktisk, at ministeren reflekterede lidt over dette, så lad os se om der skulle ske noget.

Sæt gang i en mobbepolitik
På vej hjem tænkte jeg på, hvordan mon det ser ud med en mobbepolitik på vores skoleformers skoler – hvor mange har egentlig en mobbepolitik?

Hvis ikke, så påhviler det os som ledere at få sat gang i det arbejde nu frem mod sommerferien.

Jeg tror, vi kan hente inspiration og hjælp – ikke bare hos DCUM – men også hos vores kolleger i diverse netværk.

Af Rud Nielsen

Læs og se denne måneds skolefilm om trivselsgrupper