Hilsen fra formanden: En kamp mod vindmøller?

På vej hjem fra en weekendtur fra Valencia ser jeg i lufthavnen en bankreklame, hvor Don Quijote og Rosinanta er på vej i kamp mod 30 vindmøller – en kamp, som på forhånd er tabt, og som ikke giver Cervantes ædle ridder et ærefuldt nederlag.

Uden at sammenligne fagbevægelsens forhandlere med den noget uheldige ridder, så er billedet vel egentlig godt nok: Fagbevægelsen mod det offentlige Danmark er en helt ulige kamp, tænker jeg i lufthavnen.

3 rimelige krav
Derfor står vi her i påskeugen fortsat med en truende strejke og lockout hængende over vores hoveder.

Frie Skolers Ledere har selv været og er fortsat med til at konflikten er undervejs. Vi var med til at udtage egne medlemmer til strejke, og vi var vidende om, at det nemt kunne udløse modsvaret lockout, som jo også blev varslet.

Vi står fortsat bag et samlet CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), der vil have gennemført tre rimelige krav:

  • En lønstigning, der giver en reel reallønsfremgang.
  • Ingen indgreb mod kutyme-middagspauser.
  • En overenskomst om lærernes arbejdstid.

Disse krav er ikke kommet igennem de første forhandlinger, og derfor er konflikten nu under opsejling. Hvis Forligsinstitutionen ikke kan finde en løsning sammen med forhandlerne, så får vi et regeringsindgreb igen.

Derfor er indledningen med Don Quijote og den ulige kamp måske et brugbart billede. Hvem, der agerer ridderens fornuftige hjælper Sancho Panza, har jeg ikke helt fået på plads endnu – men der er jo også en flyvetur hjem.

Hvad gør vi som ledere?
Hvis ikke Forligsinstitutionen finder en løsning, så står vi om ikke så længe med strejke- eller lockoutramte skoler, og hvad så?

Så er det, at vi som ledere ude på skolerne bliver lidt skizofrene. Vi ønsker selvfølgelig, at vores krav ved forhandlingerne bliver gennemført, og at strejke/lockout om nødvendigt kan mærkes. Men samtidig med står vi også i den situation, at vores skoler er økonomisk sårbare overfor konflikterne, og at forældre og elever rammes hårdt af konflikten.

Hvad gør vi som ledere så?
Vi står for eksempel med efterskoleelever, som kun har dette ene skoleår, og hvad vil en hjemsendelse af disse elever betyde? Bliver de hjemme efter en konflikt, og vil skolen kunne klare en mærkbar reduktion i elevtallet de sidste uger?

Hvordan kan man håndtere tilsyn i grundskolen, når man både bakker op om fagforeningens kamp og samtidig måske presses af bestyrelse, af sig selv og hensynet til de lærere, som ikke må komme på skolen?

Lad os bevare det gode samarbejde
Der eksisterer flere tolkninger af, hvordan vi som ledere kan og skal agere. Lærernes fagforening, FSL, har for eksempel på skrift redegjort for, hvordan de synes, lederne på de frie skoler skal agere.

I dette nyhedsbrev, fra MOS og hos jeres respektive skoleforeninger kan I læse, at der er forskellige måder at tolke på.

Det er ikke det rette tidspunkt for hverken FSL eller Frie Skolers Ledere at komme på kant omkring tolkninger. Lad os i stedet for alle sørge for, at vi også efter en konflikt har nogle gode arbejdspladser for både lærere og ledere samt gode skoler for elever og forældre.

God påskeferie trods al usikkerhed

Af Rud Nielsen