Introdage for nye ledere

Invitation til nye ledere.
Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år?

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere.

Vi har set os nødsaget til at aflyse vores første introdag den 22. april på coronaudviklingen. Vi håber, at du i stedet har mulighed for at deltage på  introdagen i efteråret. Sæt kryds i kalenderen allerede nu til det kommende skoleår. Datoen er:

Onsdag den 9. september i Aarhus kl 10.00 til 16.00 – Stedet oplyses senere

På baggrund af tidligere erfaringer afholder vi som noget nyt i år et døgnseminar, hvor der bliver mere tid til at gå i dybden med rollen som ny leder og de udfordringer, som følger med. Seminaret afholdes på Sjælland – stedet oplyses senere.
Prisen for dette arrangement er 2500 kr. incl. moms. I prisen er overnatning og forplejning inkluderet. Datoen er:

Torsdag den 24. september kl. 12.00 til fredag den 25.septemer kl.13.00

Når man er ny leder, kan der være mange nye arbejdsopgaver, nye relationer samt nye positioner/roller du som leder skal forholde dig til.
Vores erfaring siger, at det er særdeles givende for dig som ny leder at vende disse problemstillinger med andre i samme situation.

I løbet af dagen vil i blandt andet komme ind på følgende emner:

  • Hvordan løser du de udfordringer, som dit positions-/rolleskifte kan give
  • Hvordan skaber du troværdighed og tillid som autentisk leder?
  • Hvordan motiverer du dine medarbejdere?
  • Hvordan forholder du dig som leder til de mange relationer, du skal indgå i,
    og hvordan håndtere du et muligt krydspres?
  • Hvordan passer du på dig selv i jobbet som leder?
  • Hvordan kan ledernetværk styrke dig som leder?

Dagen tilrettelægges således, at det bliver en blanding mellem oplæg, fælles drøfter samt workshops.
Det endelige program sammensættes og udsendes senere. Vi vil forsøge at tilrettelægge programmet således, at dagen så vidt muligt tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer som leder.

Pladserne på introdagen er begrænset og fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding:
Rikke Marquard – rm@fsleder.dk senest torsdag den 2. april 2020.

Med venlig hilsen

FRIE SKOLERS LEDERE