Det betyder vores Ja til OK18

På nuværende tidspunkt giver OK18 ingen ændringer for vores medlemmer, da resultatet af OK-forliget først iværksættes ved årsskiftet. Dog undtaget den generelle lønstigning fra d. 1. april der sker med tilbagevirkende kraft. Det giver os og vores medlemmer et halvt år til at mødes og gennemgå hvilke ændringer og justeringer, vi kan se frem til d. 1. januar.

For os der er ansat på lederoverenskomsten, sker der ikke de store ændringer. Faktisk er det ”kun” aflønning for merarbejde, der forsvinder. Det var et tillæg, som blev brugt meget lidt og som nu i stedet kan veksles til et tillæg for særlig indsats. Honorering for særlig indsats aftales stadig forud og honoreres efterfølgende.

Vi har fortsat – og det har ikke noget med OK-aftalerne at gøre – bemyndigelsesskrivelser i spil. Disse skrivelser styrer mulighederne for at udbetale tillæg, og vi arbejder på at få disse ændret i UVM.

Fra gummistempel til forhandling
Vi har som en del af ok-forliget accepteret, at lønaftaler ikke længere skal sendes til godkendelse hos Frie Skolers Ledere. Medlemmerne er selvfølgelig stadig meget velkomne til at få os til at tjekke, om de er i orden. Til gengæld har vi fået skrevet ind i aftalen, at Frie Skolers Ledere har ret til at deltage i den enkelte leders lønforhandling. Hvordan vi kan/vil gribe det an, vil vi arbejde med i de kommende måneder.

Forligsnævnet for ledere forsvinder
Efter årsskiftet forsvinder forligsnævnet for ledere. Vi har ikke haft ret mange af disse sager, og de har primært været for ikke-medlemmer. De har ofte haft en positiv effekt for afskedigede ledere, så vi vil nu gå i gang med at finde ud af, hvordan vi fremover vil takle situationen med manglende forligsnævn.

Mellemledere
Fra 1. januar betyder ”Mellemleder” i OK-regi, alle ledere på nær øverste leder på skolerne. De af os, der allerede er ansatte med titel og løn som eksmpelvis viceforstander, fastholder løn og tillæg, som allerede er aftalt. Nyansatte ansættes på vilkår med en basisløn og tillæg.

Her vil Frie Skolers ledere fremover komme ekstra meget på banen for at hjælpe med at få fornuftige og gode lønaftaler på plads. Nogle har spurgt, om mellemledere så fremover kan blive de højst lønnede på skolerne. Og ja, det kan de – i teorien. Det vil dog nok være de færreste skoler, hvor det bliver tilfældet.

”Bedstefar-effekten”, som det poetisk kaldtes ved forhandlingerne vil nok betyde, at øverste leder – eksempelvis forstander eller skoleleder – i praksis vil få den højeste løn og dermed udgøre den fremtidige maksimale lederløn på skolen. Et vigtigere fokus for foreningen er det såkaldte ”lønangreb fra lærerside”, hvor de højst lønnede lærere på mange skoler får en løn, der ligger tæt op ad lønnen for skolens mellemledere. Vi vil selvfølgelig kæmpe for, at lønnen for alle mellemledere ligger noget højere end lærernes løn.

Vi har i denne OK-forhandling fået en masse af det, vi ønskede os og må som i enhver forhandling samtidig acceptere andre ting, vi er knapt så glade ved.

Så nu trækker vi i arbejdstøjet for at få det bedste ud af aftalen.

For mange år siden var vi skeptiske, da intervallønnen blev indført. Tiden har vist, at vi er blevet gode til at forhandle både interval og tillæg hjem. Nu skal vi de kommende år vise, at vi som forening og ledere på skolerne også kan forvalte den nye aftale på en god måde.

D. 3. juli har vi indkaldt skoleforeningerne til et møde for at se, om vi og de kan melde nogenlunde ens ud til lederne omkring OK-aftalen.

Medlemsmøder om den nye Lederaftale
Vi afholder i august og september en række medlemsmøder om den nye Lederaftale, hvor vi vil præsentere vores bud på, hvordan vi bedst kan støtte medlemmerne med fremtidige lønforhandlinger. Alle møderne afholdes i tidsrummet 13.00 – 16.00, og der udsendes indbydelser til møderne primo august 2018.

Onsdag den 29. august, Hotel Scandic, Odense

Mandag den 3. september, Quality Hotel, Høje Taastrup ved København

Torsdag den 13. september, Best Western Scheelsminde, Aalborg