Voxpop: Jan Coermann, forstander på Flakkebjerg Efterskole

Hvad har du fået ud af det?
“Jeg tager af sted for at trække stikket ud og få noget inspiration. Og se på min hverdag med nye briller og perspektiver, og det har konferencen også budt på. Især den kollegiale snak med andre kolleger om, hvordan de griber tingene an, det er rigtig godt for mig.”

Hvad tager du med hjem?
“Den der neuro-tilgang fra den første oplægsholder om, hvordan hjernen fungerer i mødet med et andet menneske, det er virkelig noget, jeg kan tage med hjem som leder – og også i forhold til personalet. Oplægget her til morgen om nudging og de seks tilgange var godt på det pædagogiske område.”

Hvad fik du ud af generalforsamlingen?
“Det er ikke et festfyrværkeri af udvekslinger, der kommer der, men det er ok.  Vigtigt at blive opdateret på, hvor man er henne i udviklingen af selvstændiggørelse og forholdet til de andre organisationer. Det er gjort loyalt og godt, og godt at høre.

Kontroverserne med FSL er vigtige at få løst, det er en stor sten i skoen, men jeg er ikke fortrøstningsfuld i forhold til, hvor langt vi kan komme – vi er lidt jagtet af FSL, synes jeg. Samarbejdet er lidt besværligt.

Vores kommende OK for ledere er en vigtig opgave, og det er godt at høre, at der kommer gang i debatterne ude omkring.”

Hvad kan forbedres?
“Nogle af oplæggene har været lige langt nok væk fra vores virkelighed, måske skulle man tilrettelægge det mere målrettet målgruppen. Lidt svært for eksempel i går at se sammenhæng, synes jeg.”

 

Læs også:

Voxpop:
Lea Ørsted

Voxpop:
Maja Kvist