”Jeg skal være til stede som både klasselærer, kollega og leder”

Pernille Thestrup (43 år), viceskoleinspektør for Tømmerup Friskole i Nordvestsjælland og dens 26 ansatte og 199 elever. Pernille har været ansat på skolen i omkring ti år, hvoraf seks af dem har været i en mellemlederstilling – først som konstitueret souschef og det seneste års tid som viceskoleinspektør. Hun arbejder med specialundervisning, vikardækning, skemalægning, HR og flere koordinatoropgaver.

1. Hvornår tænkte du sidst: “Det er godt nok et dejligt job, jeg har”?
Det gjorde jeg i går. Jeg var med mine to medledere til et netværksmøde og foredrag, og det er ofte meget inspirerende. Jeg bliver ret motiveret af at få genopfrisket, hvor interessant mit arbejdsområde er.

2. Hvad er det sværeste ved jobbet?
Man har mange kasketter på. Det ene øjeblik står jeg og underviser en 1. klasse, og det næste øjeblik sidder jeg og lytter til en kollega, der har nogle personlige eller jobmæssige problemer, som jeg skal lægge øre til. Det kan godt være udfordrende at skulle skifte mellem rollerne. Jeg skal jo være til stede som både klasselærer, kollega og leder. Som i mange andre brancher er tid også en udfordring. Jeg øver mig i at prioritere tid til større udviklingsprojekter, der ellers nemt kan drukne i hverdagen.

3. Hvad er det bedste ved jobbet?
Jeg har en stor grad af frihed. Hvis jeg har lyst til at være meget kreativ, kan jeg være det, og hvis jeg har lyst til at være mere stringent i min tilgang, kan jeg være det. Derudover er arbejdet meget alsidigt. Der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Det kan være udfordrende, men det er også det, som gør jobbet leverende og spændende.

Pernille Thestrup er viceskoleinspektør på Tømmerup Friskole

4. Hvilke forventninger er der til dig som leder?
Lærerne forventer, at jeg lytter til dem og kan give dem sparring, når de har brug for det, og de forventer, at jeg fungerer som bindeled til den øverste ledelse, når de har forespørgsler til forstanderen eller bestyrelsen. De har også en forventning om, at jeg hjælper med lavpraktiske hverdagsopgaver, mens jeg samtidig forsøger at have fingeren på pulsen i forhold til skolens udvikling og samfundets tendenser.

5. Fortæl om en ting, der lykkedes for dig som leder
Jeg har arbejdet en del på, at forbedre den kollegiale supervision blandt skolens lærere. Mange lærere kan godt føle det som om, at de bliver kigget over skulderen, men jeg mener netop, at den kollegiale supervision er en gave, fordi man bliver løftet på de områder, hvor man kan forbedre sig. Det er ikke noget, vi er i mål med endnu, men jeg kan allerede mærke en større åbenhed lærerne imellem for at dele erfaringer og materialer, og det gavner i sidste ende eleverne. Det er jo det, det hele handler om. Den tillid, jeg oplever fra mine kolleger, er helt sikkert med til at få ting til at lykkes for mig.

6. Nævn en udfordring ved at være leder for dine egne lærerkolleger
Det er en oplagt udfordring, men jeg ved godt, at jeg ikke skal sidde og drikke rødvin om fredagen med en kollega, som jeg skal have til MUS-samtale om mandagen. Det er sjældent hensigtsmæssigt. Jeg ser det ikke som et problem, fordi jeg har fået defineret min rolle som leder over for mine kollegaer, og jeg oplever heldigvis kun, at der er respekt omkring det.

7. Hvad er det fedeste, du har lært som leder?
Personaleledelsesområdet har lært mig meget. Hver gang jeg som leder skal tage en svær samtale med en kollega, lærer jeg noget om sig selv. Man er jo nødt til at sætte sig i den andens sted og reflektere over deres udfordringer, og det er meget lærerigt, synes jeg.

8. Har du et godt råd til andre ledere?
Jeg synes, det er meget givende at have et godt netværk – såvel inden for som uden for skolen – som man kan vende forskellige udfordringer med. Jeg tog en Mini MBA i ledelse sidste år, og der var jeg sammen med en masse ledere i alle typer af virksomheder, og det gav mig et fedt netværk. Det kan også bare være et netværk af andre skolefolk, som man kan vende hverdagen med. De sidder jo med de samme anstrengelser, som man selv gør.

9. Kan du anbefale en god bog til juleferien?
Jeg har lige været til et foredrag med Stephen Cummings om hans bog Håndbog i strategilægning. Det er faktisk meget interessant – selvom det ikke lyder sådan – og strategi er jo et meget vigtigt redskab i vores hverdag.

10. Godt nytår – har du et nytårsforsæt eller spændende projekt, du skal i gang med?
På ledelsesplan har vi gang i et nyt visionsprojekt om pædagogik, som vi skal tage hul på i det nye år. Det bliver meget omfattende, og jeg glæder mig.

 

Læs også: