Lav næste års budget med plads til mere i løn – til dig selv!

Af Rud Nielsen, formand

Får du nok i løn?
De færreste danskere er vist fuldt tilfredse med deres lønniveau, og som skoledere adskiller vi os sikkert ikke her fra resten af befolkningen.

Hvis du ikke synes, at din løn er den rigtige, så er det faktisk lige her og nu, du skal gøre dig de første skridt til at forbedre den.

Som skolens øverste leder er du sikkert midt i budget 2015-udregningerne nu og Excel-arkene er sikkert flittigt åbne på skolens computere.

Men rolig nu. Læn dig lige tilbage i stolesædet og husk på, at det er nu, der skal gøres plads til lønstigninger i foråret 2015. Hvis du laver et budget uden plads til mere i lønningsposen, så er det sværere at forhandle noget som helst i gennem.

Vi hjælper gerne
Skoleforeningerne har her i budgetlægningstiden hjulpet os med ideer og procenter til de generelle lønstigninger pr. 1. april og måske lidt igen i oktober.

Frie Skolers Lærerforening og tillidsfolkene gør os opmærksomme på, at der skal og bør afsættes midler til ny løn og så videre, ja. Men hvem husker, at der i budget 2015 også skal afsættes penge til lønstigninger for skolens ledelse?

Det er der vist kun en person, der gør: Den budgetansvarlige leder – og det kan være, at det er dig – hvis ellers du husker det.

Vi vil fra Frie Skolers Ledere gerne hjælpe og støtte dig i den proces, men du skal selv her nu skabe de fornødne rammer.

Intervalløn og løntillæg
Du skal sikre dig, at budgettet har tilstrækkelig plads og rum til, at du i forårets løb ved MUSamtale og lønforhandlinger med bestyrelsen er afsat midler til skolens ledere.

Ellers er der jo ikke noget at forhandle om, og det skal og bør der være.

Alle vores lederes lønninger er jo til forhandling, både intervallønninger og løntillæg, og vi forhandler individuelt om dem på den enkelte skole.