Kom med forslag! Stil op! Kom til generalforsamling 10. april!

Vil du gerne være med? Så stil op til bestyrelsen eller nogle af de andre poster.

Eller er der en kollega, du synes vil være god for foreningen? Så foreslå ham eller hende at stille op – og giv det venlige lille puf, som mange skal have for at springe ud som fagligt aktiv.

En ordinær forsamling – men spændende
Selv om det er en såkaldt ordinær generalforsamling, så bliver det et spændende møde i år. For vi ser tilbage på et år, hvor der er sket meget på skolefronten og bag de interne linjer.
Frie Skolers Ledere har slået sig fast som foreningen for alle frie skoleledere – og som en stærk, selvstændig forening, der vil det bedste for medlemmerne.
Og diskussionen er selvfølgelig: Gør vi det godt nok? Her har vi brug for input fra alle, både fagligt aktive og helt nye medlemmer. Det er jer, foreningens aktiviteter skal gavne!
Dagsordenen er ”ifølge vedtægterne”, som du kan hente her.

Ekstra til dem, der kommer i god tid
Generalforsamlingen holdes i forlængelse af årets Lederdage 8.-10. april, der slutter fredag morgen med en ”Ledelsespolitisk update” fra formanden for LC-LederForum Claus Hjortdal.
Men alle er velkomne, også selv om de ikke deltager i lederdagene. Oplægget starter kl. 9.00 efter morgenmaden.

Mange på valg
I år er både formand og næstformand på valg – foruden alle bestyrelsesmedlemmer.
Kandidatlisten skal udfyldes og sendes til sekretariatet tre uger før generalforsamling, altså senest 21. marts kl. 10.00.
Det samme gælder for kandidaterne til de øvrige poster som revisorer og revisorsuppleanter – og som medlemmer til repræsentantskabet for Frie Skolers Lærerforening.
Man kan dog ikke bare stille andre op, uden at de er med på den. Kandidatlisten skal være forsynet med kandidatens underskrift på, at vedkommende er villig til at modtage valg.
Kandidatlister til de forskellige valg, kan du hente her:
Kandidatliste revisorvalg
Kandidatliste bestyrelsesvalg
Kandidatliste repræsentantskabsvalg

Kommer der mange forslag?
Vi ved endnu ikke, hvor mange forslag der kommer ind fra medlemmerne. Alle kan indsende forslag indtil tre uger før generalforsamlingen – til formanden Rud Nielsen på rud.nielsen@hjemly.dk.
Nye forslag påvirker også budgettet. Vi sender senere et budgetforslag for 2016 ud per e-mail, sammen med et revideret budget for 2015 og regnskabet for 2014.
Vi regner med, at vi kan det hele inden frokosten kl. 12.00. Men om nødvendigt genoptages generalforsamlingen efter frokost.