Lederlønninger – få styr på det

Det sidste halve års tid har lederlønninger været på dagsordenen, hver gang Frie Skolers Ledere mødtes med skoleforeningerne.

På grundskoleområdet har det vist sig, at en del lederes lønninger har været fejlbehæftet – i hvert fald i indberetningen til Fordelingssekretariatet. I de indsendte lønaftaleskemaer til Frie Skolers Ledere har vi derimod ingen fejl kunne konstatere!

Foreningen holder øje
Der er tale om fejlindberetninger eller fejl i udbetalinger af løn både i intervallønnen og i løntillæg (honorering for særlig indsats, resultatløn og merarbejdstillæg).

Som forening gør vi selvfølgelig alt for, at alle lederes lønninger følger de aftaler, som vi som overenskomstbærere har sagt ja til.

Frie Skolers Ledere har ikke haft adgang til alt materialet fra Fordelingssekretariatet – men vi har nu søgt og fået en observatørpost, så vi fremover kan være tættere på.

Grundskoleforeningerne rykker
Foreningen støtter derfor fuldt ud op om det initiativ, som de fire grundskoleforeninger har for øjeblikket. For det første beder de skolernes ledelser og bestyrelsesformænd om at være mere opmærksomme på problemerne.

For det andet har de udfærdiget et brev til revisorerne, der skal skærpe opmærksomheden hos den enkelte skoles revisor – som jo er UVM’s og skolens kontrolinstans på området.

Ring, hvis du har brug for hjælp
Frie Skolers Ledere vil rigtig gerne hjælpe den enkelte leder, som er usikker omkring lønforholdene eller har spørgsmål – tøv ikke, men kontakt med det samme vores konsulent Bjarne Y. Jørgensen.

På grundskoleområdet er der faktisk ikke grund til, at der skal være fejl, da:

der er et løninterval afhængig af skolestørrelse / stillingskategori (lønaftalen godkendes af os)

der er en løntillægsdel, hvor der er et loft (maksimale beløb):

  • Engangsvederlag: kr. 98.300 (grundbeløb pr. 31. marts 2012)
  • Engangsvederlag, såfremt resultatløn indgår: kr. 124.500 (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Løntillæg (bortset fra merarbejde) skal ligeledes være godkendt af Frie Skolers Ledere.

Ser det bedre ud på efterskolerne?
På baggrund af statistikmaterialet kan vi konstatere, at der faktisk også er en del ledere, der enten får for lidt i løn eller har indberettet forkert.

Vi ved ikke hvordan sådan en statistik vil se ud på efterskoleområdet, men opmærksomheden på de nævnte problemer er lige så vigtig her, da der selvfølgelig skal være styr over tingene.

Ellers kan vi ikke hjælpe de medlemmer, der evt. skulle komme i klemme.